Mua sắm khác

Tiêu đề Nơi đăng Xem Cập nhật Ảnh
Hồ Chí Minh 0 09/07/2020 0
Bình Phước 0 07/07/2020 3
Hồ Chí Minh 0 07/07/2020 2
Tiền Giang 0 07/07/2020 2
Bình Phước 0 07/07/2020 3
Tây Ninh 0 07/07/2020 1
Lâm Đồng 0 07/07/2020 1
Cần Thơ 0 07/07/2020 4
Tuyên Quang 0 07/07/2020 3
Đồng Tháp 0 06/07/2020 5
Thanh Hóa 0 06/07/2020 6
Phú Thọ 0 06/07/2020 1
Hà Giang 0 03/07/2020 1
Vĩnh Phúc 0 02/07/2020 5
Yên Bái 0 02/07/2020 5
Hồ Chí Minh 0 01/07/2020 2
Hà Giang 0 30/06/2020 1
Tiền Giang 0 29/06/2020 2
Lâm Đồng 0 29/06/2020 4
Hồ Chí Minh 0 29/06/2020 2
Hà Giang 0 29/06/2020 1
Phú Thọ 0 26/06/2020 4
Hà Giang 0 24/06/2020 1
Hải Phòng 0 24/06/2020 1
Hà Giang 0 23/06/2020 1
Hà Nội 0 23/06/2020 4
Hà Nội 0 22/06/2020 1
Hà Giang 0 21/06/2020 1
Hồ Chí Minh 0 20/06/2020 1
Long An 0 20/06/2020 3
Thừa Thiên Huế 0 20/06/2020 3
Lào Cai 0 19/06/2020 7
Hải Dương 0 16/06/2020 1
Long An 0 15/06/2020 3
Đắk Lắk 0 15/06/2020 2
Bình Dương 0 15/06/2020 3
Phú Thọ 0 15/06/2020 1
Hà Nội 0 15/06/2020 6
Vĩnh Phúc 0 15/06/2020 1
Hồ Chí Minh 0 15/06/2020 0
Vĩnh Phúc 0 12/06/2020 1
Hà Nội 0 11/06/2020 11
Hà Nội 0 11/06/2020 8
Hà Nội 0 09/06/2020 8
Hà Nội 0 08/06/2020 5
Hà Nội 0 06/06/2020 6
Phú Thọ 0 06/06/2020 1
Bắc Ninh 0 05/06/2020 1
Hà Nội 0 05/06/2020 6
Hải Dương 0 03/06/2020 1
Hồ Chí Minh 0 03/06/2020 3
Lâm Đồng 0 03/06/2020 2
Tiền Giang 0 03/06/2020 3
Long An 0 03/06/2020 2
Vĩnh Phúc 0 03/06/2020 1
Hà Nội 0 01/06/2020 4
Hà Nội 0 01/06/2020 3
Bắc Ninh 0 01/06/2020 1
Vĩnh Phúc 0 30/05/2020 0
Hải Phòng 0 29/05/2020 1
Hà Giang 0 28/05/2020 1
Hà Nội 0 28/05/2020 6
Hà Nội 0 27/05/2020 5
Hà Nội 0 27/05/2020 9
Hà Nội 0 27/05/2020 6
Hà Nội 0 27/05/2020 8
Hà Nội 0 27/05/2020 6
Hải Phòng 0 25/05/2020 2
Vĩnh Phúc 0 23/05/2020 1
Bắc Ninh 0 22/05/2020 1
Hà Nội 0 21/05/2020 10
Hà Nội 0 21/05/2020 8
Hà Nội 0 21/05/2020 7
Hà Nội 0 21/05/2020 7
Hà Nội 0 21/05/2020 7
Phú Thọ 0 21/05/2020 1
Bắc Giang 0 20/05/2020 0
Sơn La 0 20/05/2020 6
Vĩnh Phúc 0 20/05/2020 1
Sơn La 0 20/05/2020 5
Hải Dương 0 19/05/2020 1
Vĩnh Phúc 0 18/05/2020 1
Thái Bình 0 16/05/2020 2
Vĩnh Phúc 0 16/05/2020 1
Lào Cai 0 15/05/2020 7
Thái Bình 0 14/05/2020 6
Phú Thọ 0 12/05/2020 0
Phú Thọ 0 12/05/2020 1
Vĩnh Phúc 0 11/05/2020 1
Vĩnh Phúc 0 09/05/2020 1
Yên Bái 0 08/05/2020 6
Bắc Ninh 0 08/05/2020 1
Bắc Giang 0 07/05/2020 1
Hải Dương 0 06/05/2020 1
Bắc Ninh 0 04/05/2020 0
Hậu Giang 0 04/05/2020 4
Vĩnh Phúc 0 29/04/2020 1
Yên Bái 0 28/04/2020 6
Vĩnh Phúc 0 28/04/2020 1
Cao Bằng 0 23/04/2020 1
Hải Phòng 0 22/04/2020 0
Hồ Chí Minh 0 21/04/2020 1
Cao Bằng 0 20/04/2020 1
Vĩnh Phúc 23 20/04/2020 0
Tiền Giang 22 11/04/2020 4
Lạng Sơn 24 10/04/2020 0
Trà Vinh 20 10/04/2020 4
Vĩnh Long 98 10/04/2020 4
Vĩnh Phúc 23 09/04/2020 6
Hà Nội 27 06/04/2020 4
Hà Giang 23 04/04/2020 1
Bắc Ninh 32 04/04/2020 1
Hà Nội 25 03/04/2020 1
Hà Nam 29 03/04/2020 4
Bắc Ninh 0 01/04/2020 0
Thái Nguyên 26 01/04/2020 4
Hà Nội 25 01/04/2020 4
Hà Nội 30 28/03/2020 4
Hà Nội 27 25/03/2020 3
Vĩnh Phúc 28 25/03/2020 1
Hải Dương 30 23/03/2020 3
Cao Bằng 28 21/03/2020 1
Hà Giang 28 21/03/2020 1
Thái Nguyên 31 20/03/2020 3
Vĩnh Phúc 30 20/03/2020 1
Hải Dương 32 19/03/2020 1
Bắc Ninh 33 18/03/2020 1
Phú Thọ 0 17/03/2020 0
Bắc Giang 43 17/03/2020 0
Hồ Chí Minh 34 17/03/2020 9
Lào Cai 32 17/03/2020 4
Phú Thọ 30 14/03/2020 1
Vĩnh Phúc 32 14/03/2020 1
Vĩnh Phúc 39 13/03/2020 0
Hà Nội 37 13/03/2020 3
Nam Định 46 13/03/2020 4
Hà Nội 45 12/03/2020 11
Vĩnh Phúc 35 12/03/2020 1
Phú Thọ 34 11/03/2020 2
Hà Nội 34 11/03/2020 1
Hồ Chí Minh 32 11/03/2020 0
Cao Bằng 37 11/03/2020 1
Bắc Ninh 31 11/03/2020 1
Bắc Ninh 32 10/03/2020 1
Quảng Ninh 50 09/03/2020 3
Ninh Bình 47 09/03/2020 3
Trà Vinh 32 09/03/2020 3
Vĩnh Phúc 44 08/03/2020 0
Vĩnh Phúc 35 08/03/2020 0
Hồ Chí Minh 35 07/03/2020 0
Bắc Giang 33 06/03/2020 2
Hồ Chí Minh 37 06/03/2020 1
Phú Thọ 35 06/03/2020 1
Bắc Giang 50 05/03/2020 0
Hưng Yên 46 05/03/2020 4
Hà Nội 39 05/03/2020 4
Hải Dương 35 05/03/2020 1
Hồ Chí Minh 32 03/03/2020 1
Phú Thọ 34 03/03/2020 1
Bắc Ninh 39 02/03/2020 3
Hồ Chí Minh 41 02/03/2020 0
Vĩnh Phúc 34 02/03/2020 1
Hải Dương 32 01/03/2020 0
Vĩnh Phúc 35 29/02/2020 3
Cao Bằng 0 29/02/2020 2
Hồ Chí Minh 40 29/02/2020 1
Hải Phòng 37 28/02/2020 1
Cao Bằng 41 28/02/2020 2
Bắc Ninh 35 27/02/2020 1
Quảng Ninh 44 27/02/2020 3
Hồ Chí Minh 41 26/02/2020 6
Cao Bằng 38 26/02/2020 1
Quảng Ninh 37 25/02/2020 3
Hà Nội 45 25/02/2020 4
Vĩnh Phúc 0 25/02/2020 1
Hưng Yên 35 24/02/2020 0
Hòa Bình 41 24/02/2020 4
Bắc Ninh 38 22/02/2020 0
Hòa Bình 0 21/02/2020 3
Hà Giang 39 21/02/2020 1
Hà Nội 41 20/02/2020 3
Hà Nội 49 20/02/2020 3
Thái Bình 44 18/02/2020 4
Hòa Bình 53 18/02/2020 4
Hải Dương 38 15/02/2020 0
Thái Nguyên 55 15/02/2020 3
Sơn La 57 14/02/2020 5
Bắc Giang 59 13/02/2020 4
Hà Nội 57 11/02/2020 4
Bắc Giang 55 11/02/2020 5
Vĩnh Phúc 49 08/02/2020 4
Hải Dương 47 08/02/2020 3
Hải Dương 47 07/02/2020 0
Phú Thọ 40 06/02/2020 1
Phú Thọ 44 06/02/2020 1
Hà Nội 50 06/02/2020 3
Bắc Ninh 63 05/02/2020 0
Hà Nam 43 05/02/2020 2
Hà Nội 0 04/02/2020 5
Vĩnh Phúc 46 04/02/2020 4
Vĩnh Phúc 39 03/02/2020 0
Vĩnh Phúc 39 18/01/2020 4
Hải Dương 51 17/01/2020 4
Hà Nội 43 16/01/2020 3
Thái Nguyên 58 15/01/2020 4
Quảng Ninh 58 14/01/2020 3
Hà Nội 57 14/01/2020 3
Vĩnh Phúc 0 13/01/2020 3
Hà Nội 57 11/01/2020 4
Phú Thọ 62 11/01/2020 6
Hưng Yên 61 09/01/2020 4
Hà Nội 0 08/01/2020 1
Hồ Chí Minh 51 08/01/2020 0
Phú Thọ 63 08/01/2020 3
Quảng Ninh 52 06/01/2020 3
Hà Nội 45 06/01/2020 3
Ninh Bình 62 04/01/2020 3
Hồ Chí Minh 45 03/01/2020 0
Quảng Ninh 47 03/01/2020 4
Thái Nguyên 56 31/12/2019 5
Hà Nội 43 31/12/2019 2
Bắc Giang 46 30/12/2019 3
Hà Nội 49 30/12/2019 2
Hải Phòng 56 27/12/2019 3
Ninh Bình 55 26/12/2019 4
Sơn La 55 26/12/2019 4
Hà Nam 48 25/12/2019 3
Sơn La 56 24/12/2019 3
Thái Bình 57 23/12/2019 3
Hòa Bình 48 23/12/2019 4
Sơn La 61 21/12/2019 3
Thái Nguyên 52 20/12/2019 4
Thái Nguyên 54 20/12/2019 4
Tuyên Quang 64 20/12/2019 3
Vĩnh Phúc 55 18/12/2019 4
Hải Phòng 53 18/12/2019 4
Hà Nội 57 17/12/2019 3
Thái Nguyên 55 17/12/2019 4
Hòa Bình 50 16/12/2019 4
Sơn La 67 13/12/2019 3
Thái Bình 66 13/12/2019 4
Hà Nội 46 13/12/2019 6
Tuyên Quang 66 12/12/2019 4
Hà Nội 64 12/12/2019 4
Phú Thọ 72 11/12/2019 3
Hải Phòng 66 11/12/2019 2
Thái Nguyên 64 10/12/2019 4
Tuyên Quang 53 09/12/2019 3
Hòa Bình 50 09/12/2019 3
Hà Nội 51 09/12/2019 1
Tuyên Quang 71 07/12/2019 4
Hà Nội 56 06/12/2019 5
Phú Thọ 65 06/12/2019 3
Hà Nội 63 04/12/2019 3
Bắc Ninh 49 04/12/2019 4
Hồ Chí Minh 56 03/12/2019 15
Ninh Bình 54 03/12/2019 3
Phú Thọ 72 03/12/2019 4
Nghệ An 0 02/12/2019 2
Tuyên Quang 53 01/12/2019 1
Thanh Hóa 57 30/11/2019 3
Sơn La 54 29/11/2019 4
Hà Giang 56 29/11/2019 1
Nam Định 52 28/11/2019 3
Vĩnh Phúc 54 28/11/2019 4
Hòa Bình 58 27/11/2019 3
Tuyên Quang 56 26/11/2019 4
Vĩnh Phúc 61 25/11/2019 4
Thanh Hóa 50 25/11/2019 5
Cần Thơ 50 25/11/2019 4
Bắc Ninh 61 22/11/2019 4
Hòa Bình 52 22/11/2019 2
Hòa Bình 58 20/11/2019 6
Tuyên Quang 52 19/11/2019 4
Thái Nguyên 55 19/11/2019 4
Sơn La 55 16/11/2019 3
Thái Nguyên 50 16/11/2019 3
Điện Biên 62 14/11/2019 3
Thái Bình 54 14/11/2019 3
Hà Nội 48 14/11/2019 5
Hà Nội 56 13/11/2019 4
Thừa Thiên Huế 54 13/11/2019 4
Hồ Chí Minh 0 13/11/2019 6
Hà Nội 52 12/11/2019 3
Hải Dương 52 12/11/2019 5
Thừa Thiên Huế 50 11/11/2019 3
Tuyên Quang 50 11/11/2019 3
Hồ Chí Minh 0 08/11/2019 7
Hưng Yên 0 08/11/2019 3
Bắc Ninh 82 08/11/2019 5
Đồng Tháp 51 08/11/2019 4
Nghệ An 62 07/11/2019 6
Quảng Ninh 57 06/11/2019 4
Hòa Bình 68 06/11/2019 4
Quảng Ninh 57 06/11/2019 4
Thái Nguyên 54 05/11/2019 7
Hồ Chí Minh 62 05/11/2019 0
Quảng Ninh 55 04/11/2019 4
Hồ Chí Minh 58 01/11/2019 0
Vĩnh Phúc 56 31/10/2019 4
Bắc Giang 60 31/10/2019 5
Hồ Chí Minh 57 29/10/2019 2
Hồ Chí Minh 56 29/10/2019 0
Hải Dương 58 28/10/2019 3
Hồ Chí Minh 57 26/10/2019 0
Ninh Bình 54 25/10/2019 5
Quảng Ninh 55 25/10/2019 4
Hà Nội 61 24/10/2019 4
Long An 54 23/10/2019 3
Phú Thọ 55 17/10/2019 6
Nghệ An 58 17/10/2019 5
Hà Nội 0 11/10/2019 2
Hồ Chí Minh 69 04/10/2019 5
Hải Dương 80 26/09/2019 6
Phú Thọ 75 26/09/2019 5
Hồ Chí Minh 70 24/09/2019 5
Quảng Ninh 66 21/09/2019 3
Thái Nguyên 81 20/09/2019 3
Hà Nội 65 20/09/2019 4
Quảng Ninh 68 19/09/2019 4
Thái Nguyên 74 19/09/2019 2
Phú Thọ 69 18/09/2019 2
Hải Phòng 64 17/09/2019 5
Vĩnh Phúc 69 16/09/2019 7
Thanh Hóa 67 12/09/2019 11
Hồ Chí Minh 73 10/09/2019 4
Bắc Giang 69 10/09/2019 7
Hồ Chí Minh 69 10/09/2019 2
Hồ Chí Minh 93 07/09/2019 4
Hà Nội 71 04/09/2019 4
Hà Nội 71 23/08/2019 8
Hồ Chí Minh 80 14/08/2019 4
Thái Nguyên 88 09/08/2019 2
Hà Nội 92 05/08/2019 10
Hà Nội 89 05/08/2019 5
Hồ Chí Minh 78 02/08/2019 3
Nam Định 110 25/07/2019 0
Bắc Giang 118 24/07/2019 2
Bắc Ninh 139 24/07/2019 2
Sơn La 116 23/07/2019 3
Hồ Chí Minh 92 22/07/2019 3
Hà Nội 97 20/07/2019 1
Vĩnh Phúc 97 19/07/2019 2
Hà Nội 126 18/07/2019 2
Nam Định 107 18/07/2019 2
Hà Nội 115 18/07/2019 4
Hà Nội 93 14/07/2019 10
Hải Phòng 124 08/01/2020 2
Hà Nội 100 28/06/2019 2
Hà Nội 139 16/06/2019 5
Cà Mau 155 28/03/2019 2
Hồ Chí Minh 208 24/11/2018 0
Hồ Chí Minh 198 24/11/2018 0
Hồ Chí Minh 213 05/11/2018 1
Hồ Chí Minh 241 29/09/2018 4
Hồ Chí Minh 248 28/09/2018 4
Hồ Chí Minh 287 15/09/2018 4
Hà Nội 231 24/08/2018 2
Hà Nội 246 20/08/2018 0
Hà Nội 293 05/08/2018 12
Hà Nội 318 11/07/2018 0
Hồ Chí Minh 290 16/06/2018 0
Hà Nội 311 16/06/2018 0
Hà Nội 341 04/06/2018 0
Hồ Chí Minh 255 01/06/2018 0
Hà Nội 364 11/05/2018 3
Hồ Chí Minh 344 10/05/2018 3
Hồ Chí Minh 299 10/05/2018 2
Hồ Chí Minh 311 09/05/2018 5
Hồ Chí Minh 0 08/05/2018 1
Hồ Chí Minh 404 11/12/2017 7
Hồ Chí Minh 576 04/11/2017 5
Hồ Chí Minh 407 21/10/2017 4
Hồ Chí Minh 335 21/10/2017 4
Hồ Chí Minh 369 21/10/2017 4
Hồ Chí Minh 383 21/10/2017 4
Hồ Chí Minh 425 21/10/2017 4
Hồ Chí Minh 412 21/10/2017 2
Hồ Chí Minh 399 21/10/2017 5
Hồ Chí Minh 446 09/10/2017 1
Hồ Chí Minh 378 06/10/2017 5
Hồ Chí Minh 417 13/07/2017 6
Hồ Chí Minh 430 06/07/2017 8
Hồ Chí Minh 475 14/03/2017 2
Hồ Chí Minh 548 11/03/2017 1
Hà Nội 543 18/01/2017 0
Hồ Chí Minh 0 30/12/2016 7
Hồ Chí Minh 0 30/12/2016 8
Sơn La 489 18/01/2017 9
Hà Giang 383 27/12/2016 0
 Hỗ trợ trực tuyến
Phòng kỹ thuật
Phòng kinh doanh
 Liên kết website
 Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  8
 • Hôm nay:
  30
 • Tuần này:
  18948
 • Tuần trước:
  52088
 • Tháng trước:
  67966
 • Tất cả:
  5234588
Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BBU

Trụ sở chính: Số 168 Đường Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Chi nhánh phía Bắc: Tầng 03, Số 92 Yết Kiêu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chi nhanh số 1: Số 14/16C7, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08 6273 3456 Fax: 08 3856 9823

Mã số thuế: 0312539862

hotline photo: Hotline Red hotline-red.gif 0969 232 969 (Zalo, Viber)

Email: bbuvn68@gmail.com

Thiết kế website www.webso.vn

Thông tin đăng ký

 Đóng
  

Thôn tin đăng nhập

 Đóng