Mua sắm khác

Tiêu đề Nơi đăng Xem Cập nhật Ảnh
Hà Nội 5 06/04/2020 4
Hà Giang 0 04/04/2020 1
Bắc Ninh 0 04/04/2020 1
Hà Nội 0 03/04/2020 1
Hà Nam 4 03/04/2020 4
Bắc Ninh 0 01/04/2020 0
Thái Nguyên 5 01/04/2020 4
Hà Nội 5 01/04/2020 4
Hà Nội 7 28/03/2020 4
Hà Nội 9 25/03/2020 3
Vĩnh Phúc 7 25/03/2020 1
Hải Dương 8 23/03/2020 3
Cao Bằng 5 21/03/2020 1
Hà Giang 6 21/03/2020 1
Thái Nguyên 8 20/03/2020 3
Vĩnh Phúc 6 20/03/2020 1
Hải Dương 10 19/03/2020 1
Bắc Ninh 10 18/03/2020 1
Phú Thọ 0 17/03/2020 0
Bắc Giang 9 17/03/2020 0
Hồ Chí Minh 13 17/03/2020 9
Lào Cai 12 17/03/2020 4
Phú Thọ 13 14/03/2020 1
Vĩnh Phúc 11 14/03/2020 1
Vĩnh Phúc 10 13/03/2020 0
Hà Nội 18 13/03/2020 3
Nam Định 17 13/03/2020 4
Hà Nội 13 12/03/2020 11
Vĩnh Phúc 13 12/03/2020 1
Phú Thọ 12 11/03/2020 2
Hà Nội 10 11/03/2020 1
Hồ Chí Minh 11 11/03/2020 0
Cao Bằng 11 11/03/2020 1
Bắc Ninh 12 11/03/2020 1
Bắc Ninh 11 10/03/2020 1
Quảng Ninh 21 09/03/2020 3
Ninh Bình 22 09/03/2020 3
Trà Vinh 12 09/03/2020 3
Vĩnh Phúc 12 08/03/2020 0
Vĩnh Phúc 12 08/03/2020 0
Hồ Chí Minh 14 07/03/2020 0
Bắc Giang 10 06/03/2020 2
Hồ Chí Minh 15 06/03/2020 1
Phú Thọ 14 06/03/2020 1
Bắc Giang 15 05/03/2020 0
Hưng Yên 18 05/03/2020 4
Hà Nội 18 05/03/2020 4
Hải Dương 15 05/03/2020 1
Hồ Chí Minh 14 03/03/2020 1
Phú Thọ 13 03/03/2020 1
Bắc Ninh 18 02/03/2020 3
Hồ Chí Minh 17 02/03/2020 0
Vĩnh Phúc 14 02/03/2020 1
Hải Dương 14 01/03/2020 0
Vĩnh Phúc 16 29/02/2020 3
Cao Bằng 0 29/02/2020 2
Hồ Chí Minh 16 29/02/2020 1
Hải Phòng 15 28/02/2020 1
Cao Bằng 19 28/02/2020 2
Bắc Ninh 14 27/02/2020 1
Quảng Ninh 22 27/02/2020 3
Hồ Chí Minh 18 26/02/2020 6
Cao Bằng 16 26/02/2020 1
Quảng Ninh 17 25/02/2020 3
Hà Nội 21 25/02/2020 4
Vĩnh Phúc 0 25/02/2020 1
Hưng Yên 14 24/02/2020 0
Hòa Bình 20 24/02/2020 4
Bắc Ninh 17 22/02/2020 0
Hòa Bình 0 21/02/2020 3
Hà Giang 17 21/02/2020 1
Hà Nội 23 20/02/2020 3
Hà Nội 21 20/02/2020 3
Thái Bình 20 18/02/2020 4
Hòa Bình 24 18/02/2020 4
Hải Dương 17 15/02/2020 0
Thái Nguyên 24 15/02/2020 3
Sơn La 25 14/02/2020 5
Bắc Giang 29 13/02/2020 4
Hà Nội 28 11/02/2020 4
Bắc Giang 25 11/02/2020 5
Vĩnh Phúc 26 08/02/2020 4
Hải Dương 23 08/02/2020 3
Hải Dương 25 07/02/2020 0
Phú Thọ 21 06/02/2020 1
Phú Thọ 22 06/02/2020 1
Hà Nội 28 06/02/2020 3
Bắc Ninh 31 05/02/2020 0
Hà Nam 22 05/02/2020 2
Hà Nội 0 04/02/2020 5
Vĩnh Phúc 24 04/02/2020 4
Vĩnh Phúc 20 03/02/2020 0
Vĩnh Phúc 21 18/01/2020 4
Hải Dương 30 17/01/2020 4
Hà Nội 22 16/01/2020 3
Thái Nguyên 30 15/01/2020 4
Quảng Ninh 29 14/01/2020 3
Hà Nội 28 14/01/2020 3
Vĩnh Phúc 0 13/01/2020 3
Hà Nội 29 11/01/2020 4
Phú Thọ 30 11/01/2020 6
Hưng Yên 31 09/01/2020 4
Hà Nội 0 08/01/2020 1
Hồ Chí Minh 23 08/01/2020 0
Phú Thọ 33 08/01/2020 3
Quảng Ninh 31 06/01/2020 3
Hà Nội 22 06/01/2020 3
Ninh Bình 34 04/01/2020 3
Hồ Chí Minh 20 03/01/2020 0
Quảng Ninh 26 03/01/2020 4
Thái Nguyên 31 31/12/2019 5
Hà Nội 22 31/12/2019 2
Bắc Giang 26 30/12/2019 3
Hà Nội 25 30/12/2019 2
Hải Phòng 32 27/12/2019 3
Ninh Bình 29 26/12/2019 4
Sơn La 29 26/12/2019 4
Hà Nam 27 25/12/2019 3
Sơn La 33 24/12/2019 3
Thái Bình 37 23/12/2019 3
Hòa Bình 27 23/12/2019 4
Sơn La 37 21/12/2019 3
Thái Nguyên 32 20/12/2019 4
Thái Nguyên 28 20/12/2019 4
Tuyên Quang 33 20/12/2019 3
Vĩnh Phúc 32 18/12/2019 4
Hải Phòng 31 18/12/2019 4
Hà Nội 34 17/12/2019 3
Thái Nguyên 28 17/12/2019 4
Hòa Bình 29 16/12/2019 4
Sơn La 40 13/12/2019 3
Thái Bình 36 13/12/2019 4
Hà Nội 30 13/12/2019 6
Tuyên Quang 39 12/12/2019 4
Hà Nội 36 12/12/2019 4
Phú Thọ 42 11/12/2019 3
Hải Phòng 36 11/12/2019 2
Thái Nguyên 36 10/12/2019 4
Tuyên Quang 35 09/12/2019 3
Hòa Bình 31 09/12/2019 3
Hà Nội 32 09/12/2019 1
Tuyên Quang 39 07/12/2019 4
Hà Nội 33 06/12/2019 5
Phú Thọ 38 06/12/2019 3
Hà Nội 37 04/12/2019 3
Bắc Ninh 31 04/12/2019 4
Hồ Chí Minh 37 03/12/2019 15
Ninh Bình 33 03/12/2019 3
Phú Thọ 43 03/12/2019 4
Nghệ An 0 02/12/2019 2
Tuyên Quang 33 01/12/2019 1
Thanh Hóa 34 30/11/2019 3
Sơn La 35 29/11/2019 4
Hà Giang 37 29/11/2019 1
Nam Định 33 28/11/2019 3
Vĩnh Phúc 32 28/11/2019 4
Hòa Bình 38 27/11/2019 3
Tuyên Quang 36 26/11/2019 4
Vĩnh Phúc 39 25/11/2019 4
Thanh Hóa 35 25/11/2019 5
Cần Thơ 31 25/11/2019 4
Bắc Ninh 39 22/11/2019 4
Hòa Bình 32 22/11/2019 2
Hòa Bình 32 20/11/2019 6
Tuyên Quang 32 19/11/2019 4
Thái Nguyên 33 19/11/2019 4
Sơn La 36 16/11/2019 3
Thái Nguyên 34 16/11/2019 3
Điện Biên 40 14/11/2019 3
Thái Bình 34 14/11/2019 3
Hà Nội 32 14/11/2019 5
Hà Nội 33 13/11/2019 4
Thừa Thiên Huế 35 13/11/2019 4
Hồ Chí Minh 0 13/11/2019 6
Hà Nội 33 12/11/2019 3
Hải Dương 34 12/11/2019 5
Thừa Thiên Huế 33 11/11/2019 3
Tuyên Quang 32 11/11/2019 3
Hồ Chí Minh 0 08/11/2019 7
Hưng Yên 0 08/11/2019 3
Bắc Ninh 44 08/11/2019 5
Đồng Tháp 31 08/11/2019 4
Nghệ An 36 07/11/2019 6
Quảng Ninh 35 06/11/2019 4
Hòa Bình 40 06/11/2019 4
Quảng Ninh 32 06/11/2019 4
Thái Nguyên 33 05/11/2019 7
Hồ Chí Minh 40 05/11/2019 0
Quảng Ninh 32 04/11/2019 4
Hồ Chí Minh 34 01/11/2019 0
Vĩnh Phúc 35 31/10/2019 4
Bắc Giang 35 31/10/2019 5
Hồ Chí Minh 36 29/10/2019 2
Hồ Chí Minh 31 29/10/2019 0
Hải Dương 37 28/10/2019 3
Hồ Chí Minh 36 26/10/2019 0
Ninh Bình 33 25/10/2019 5
Quảng Ninh 36 25/10/2019 4
Hà Nội 38 24/10/2019 4
Long An 36 23/10/2019 3
Phú Thọ 37 17/10/2019 6
Nghệ An 37 17/10/2019 5
Hà Nội 0 11/10/2019 2
Hồ Chí Minh 45 04/10/2019 5
Hải Dương 49 26/09/2019 6
Phú Thọ 54 26/09/2019 5
Hồ Chí Minh 48 24/09/2019 5
Quảng Ninh 43 21/09/2019 3
Thái Nguyên 57 20/09/2019 3
Hà Nội 46 20/09/2019 4
Quảng Ninh 47 19/09/2019 4
Thái Nguyên 54 19/09/2019 2
Phú Thọ 46 18/09/2019 2
Hải Phòng 47 17/09/2019 5
Vĩnh Phúc 46 16/09/2019 7
Thanh Hóa 45 12/09/2019 11
Hồ Chí Minh 48 10/09/2019 4
Bắc Giang 50 10/09/2019 7
Hồ Chí Minh 49 10/09/2019 2
Hồ Chí Minh 72 07/09/2019 4
Hà Nội 49 04/09/2019 4
Hà Nội 52 23/08/2019 8
Hồ Chí Minh 61 14/08/2019 4
Thái Nguyên 64 09/08/2019 2
Hà Nội 70 05/08/2019 10
Hà Nội 69 05/08/2019 5
Hồ Chí Minh 59 02/08/2019 3
Nam Định 78 25/07/2019 0
Bắc Giang 86 24/07/2019 2
Bắc Ninh 95 24/07/2019 2
Sơn La 86 23/07/2019 3
Hồ Chí Minh 71 22/07/2019 3
Hà Nội 76 20/07/2019 1
Vĩnh Phúc 67 19/07/2019 2
Hà Nội 95 18/07/2019 2
Nam Định 78 18/07/2019 2
Hà Nội 87 18/07/2019 4
Hà Nội 71 14/07/2019 10
Hải Phòng 93 08/01/2020 2
Hà Nội 78 28/06/2019 2
Hà Nội 111 16/06/2019 5
Cà Mau 128 28/03/2019 2
Hồ Chí Minh 181 24/11/2018 0
Hồ Chí Minh 174 24/11/2018 0
Hồ Chí Minh 189 05/11/2018 1
Hồ Chí Minh 217 29/09/2018 4
Hồ Chí Minh 212 28/09/2018 4
Hồ Chí Minh 260 15/09/2018 4
Hà Nội 206 24/08/2018 2
Hà Nội 215 20/08/2018 0
Hà Nội 268 05/08/2018 12
Hà Nội 294 11/07/2018 0
Hồ Chí Minh 242 25/06/2018 3
Hồ Chí Minh 266 16/06/2018 0
Hà Nội 290 16/06/2018 0
Hà Nội 280 04/06/2018 0
Hồ Chí Minh 234 01/06/2018 0
Hà Nội 332 11/05/2018 3
Hồ Chí Minh 316 10/05/2018 3
Hồ Chí Minh 275 10/05/2018 2
Hồ Chí Minh 287 09/05/2018 5
Hồ Chí Minh 0 08/05/2018 1
Hồ Chí Minh 328 18/04/2018 6
Hồ Chí Minh 319 03/04/2018 3
Hồ Chí Minh 315 03/04/2018 6
Bình Dương 304 03/04/2018 3
Đà Nẵng 312 16/03/2018 5
Hồ Chí Minh 385 16/03/2018 4
Hồ Chí Minh 361 25/01/2018 4
Hồ Chí Minh 321 04/01/2018 3
Hồ Chí Minh 377 11/12/2017 7
Hồ Chí Minh 550 04/11/2017 5
Hồ Chí Minh 385 21/10/2017 4
Hồ Chí Minh 316 21/10/2017 4
Hồ Chí Minh 349 21/10/2017 4
Hồ Chí Minh 358 21/10/2017 4
Hồ Chí Minh 402 21/10/2017 4
Hồ Chí Minh 383 21/10/2017 2
Hồ Chí Minh 380 21/10/2017 5
Hồ Chí Minh 420 09/10/2017 1
Hồ Chí Minh 354 06/10/2017 5
Hồ Chí Minh 393 13/07/2017 6
Hồ Chí Minh 405 06/07/2017 8
Hồ Chí Minh 453 14/03/2017 2
Hồ Chí Minh 516 11/03/2017 1
Hà Nội 522 18/01/2017 0
Hồ Chí Minh 0 30/12/2016 7
Hồ Chí Minh 0 30/12/2016 8
Sơn La 463 18/01/2017 9
Hà Giang 360 27/12/2016 0
 Hỗ trợ trực tuyến
Phòng kỹ thuật
Phòng kinh doanh
 Liên kết website
 Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  5
 • Hôm nay:
  1060
 • Tuần này:
  15035
 • Tuần trước:
  46584
 • Tháng trước:
  57403
 • Tất cả:
  4826808
Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BBU

Trụ sở chính: Số 168 Đường Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Chi nhánh phía Bắc: Tầng 03, Số 92 Yết Kiêu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chi nhanh số 1: Số 14/16C7, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08 6273 3456 Fax: 08 3856 9823

Mã số thuế: 0312539862

hotline photo: Hotline Red hotline-red.gif 0969 232 969 (Zalo, Viber)

Email: bbuvn68@gmail.com

Thiết kế website www.webso.vn

Thông tin đăng ký

 Đóng
  

Thôn tin đăng nhập

 Đóng