Mua sắm khác

Tiêu đề Nơi đăng Xem Cập nhật Ảnh
Hậu Giang 2 24/09/2020 2
Bắc Ninh 0 24/09/2020 1
Hồ Chí Minh 0 23/09/2020 4
Bình Thuận 0 23/09/2020 2
Hồ Chí Minh 0 23/09/2020 3
Đồng Nai 0 23/09/2020 3
Vĩnh Phúc 0 23/09/2020 1
Hải Phòng 0 22/09/2020 1
Hà Giang 0 21/09/2020 1
Hà Giang 0 20/09/2020 1
Cao Bằng 0 19/09/2020 1
Tuyên Quang 0 19/09/2020 1
Vĩnh Phúc 0 19/09/2020 1
Hà Giang 0 18/09/2020 1
Hồ Chí Minh 0 16/09/2020 4
Hà Giang 0 16/09/2020 1
Hà Giang 0 15/09/2020 1
Hồ Chí Minh 0 14/09/2020 5
An Giang 0 14/09/2020 2
Hồ Chí Minh 0 14/09/2020 2
Hải Dương 0 11/09/2020 1
Sóc Trăng 0 11/09/2020 2
Hà Giang 0 11/09/2020 1
Bắc Giang 0 10/09/2020 1
Khánh Hòa 16 08/09/2020 5
Phú Thọ 0 08/09/2020 1
Hà Giang 0 08/09/2020 1
Bắc Ninh 0 07/09/2020 1
Hà Giang 0 05/09/2020 1
Hà Giang 0 04/09/2020 1
Phú Thọ 0 01/09/2020 1
Hà Giang 0 30/08/2020 1
Cao Bằng 0 29/08/2020 1
Hà Nội 0 27/08/2020 1
Cao Bằng 0 25/08/2020 1
Yên Bái 0 24/08/2020 5
Bến Tre 21 24/08/2020 3
Hà Giang 0 22/08/2020 1
Long An 0 19/08/2020 3
Bình Thuận 0 19/08/2020 3
Long An 0 19/08/2020 4
Hồ Chí Minh 0 19/08/2020 2
Bình Phước 0 19/08/2020 2
Cao Bằng 0 18/08/2020 1
Hồ Chí Minh 32 19/08/2020 4
Bắc Kạn 0 13/08/2020 1
Hồ Chí Minh 0 13/08/2020 0
Hà Nội 0 12/08/2020 1
Ninh Thuận 25 12/08/2020 3
Hà Giang 0 10/08/2020 1
Hậu Giang 0 10/08/2020 3
Khánh Hòa 0 08/08/2020 2
Bình Phước 0 08/08/2020 2
Hà Giang 0 08/08/2020 2
Hà Giang 0 07/08/2020 1
Hà Nội 0 07/08/2020 1
Tuyên Quang 0 05/08/2020 5
Hà Giang 0 05/08/2020 1
Bình Thuận 26 12/08/2020 3
Hà Giang 0 31/07/2020 1
Bình Phước 0 30/07/2020 4
Bình Phước 0 30/07/2020 3
Bình Phước 0 30/07/2020 4
Bình Phước 0 30/07/2020 3
Tiền Giang 26 12/08/2020 2
Hà Giang 0 30/07/2020 1
Tuyên Quang 0 29/07/2020 4
Hồ Chí Minh 0 28/07/2020 2
Bắc Kạn 0 27/07/2020 1
Quảng Ninh 0 27/07/2020 6
Thái Nguyên 0 27/07/2020 5
Hải Dương 0 25/07/2020 0
Yên Bái 0 24/07/2020 6
Cao Bằng 0 24/07/2020 1
Đồng Nai 0 24/07/2020 4
Hồ Chí Minh 0 24/07/2020 5
Đồng Tháp 0 24/07/2020 3
Kiên Giang 0 23/07/2020 3
Hưng Yên 0 21/07/2020 6
Hồ Chí Minh 0 21/07/2020 0
Vĩnh Phúc 0 21/07/2020 1
Tuyên Quang 0 20/07/2020 5
Thái Nguyên 0 18/07/2020 5
Hà Giang 0 18/07/2020 1
Đắk Nông 0 18/07/2020 2
Bình Dương 0 18/07/2020 2
Long An 0 18/07/2020 2
Bà Rịa - Vũng Tàu 0 18/07/2020 2
Hà Giang 0 17/07/2020 3
Cao Bằng 0 17/07/2020 1
Cao Bằng 0 16/07/2020 1
Hòa Bình 0 16/07/2020 5
Thái Bình 0 15/07/2020 7
Hòa Bình 0 15/07/2020 5
Hà Nội 28 28/07/2020 1
Cao Bằng 0 11/07/2020 1
Thái Nguyên 0 11/07/2020 5
Yên Bái 0 11/07/2020 4
Hồ Chí Minh 0 11/07/2020 1
Hồ Chí Minh 0 09/07/2020 0
Bình Phước 0 07/07/2020 3
Hồ Chí Minh 0 07/07/2020 2
Tiền Giang 0 07/07/2020 2
Bình Phước 0 07/07/2020 3
Tây Ninh 0 07/07/2020 1
Lâm Đồng 0 07/07/2020 1
Cần Thơ 28 12/08/2020 4
Tuyên Quang 0 07/07/2020 3
Đồng Tháp 0 06/07/2020 5
Thanh Hóa 0 06/07/2020 6
Phú Thọ 0 06/07/2020 1
Hà Giang 0 03/07/2020 1
Vĩnh Phúc 0 02/07/2020 5
Yên Bái 0 02/07/2020 5
Hồ Chí Minh 23 12/08/2020 2
Hà Giang 0 30/06/2020 1
Tiền Giang 0 29/06/2020 2
Lâm Đồng 0 29/06/2020 4
Hồ Chí Minh 0 29/06/2020 2
Hà Giang 0 29/06/2020 1
Phú Thọ 0 26/06/2020 4
Hà Giang 0 24/06/2020 1
Hải Phòng 0 24/06/2020 1
Hà Giang 0 23/06/2020 1
Hà Nội 0 23/06/2020 4
Hà Nội 0 22/06/2020 1
Hà Giang 0 21/06/2020 1
Hồ Chí Minh 0 20/06/2020 1
Long An 0 20/06/2020 3
Thừa Thiên Huế 0 20/06/2020 3
Lào Cai 0 19/06/2020 7
Hải Dương 0 16/06/2020 1
Long An 0 15/06/2020 3
Đắk Lắk 0 15/06/2020 2
Bình Dương 0 15/06/2020 3
Phú Thọ 0 15/06/2020 1
Hà Nội 0 15/06/2020 6
Vĩnh Phúc 0 15/06/2020 1
Hồ Chí Minh 0 15/06/2020 0
Vĩnh Phúc 0 12/06/2020 1
Hà Nội 0 11/06/2020 11
Hà Nội 0 11/06/2020 8
Hà Nội 0 09/06/2020 8
Hà Nội 0 08/06/2020 5
Hà Nội 0 06/06/2020 6
Phú Thọ 0 06/06/2020 1
Bắc Ninh 0 05/06/2020 1
Hà Nội 0 05/06/2020 6
Hải Dương 0 03/06/2020 1
Hồ Chí Minh 0 03/06/2020 3
Lâm Đồng 0 03/06/2020 2
Tiền Giang 0 03/06/2020 3
Long An 0 03/06/2020 2
Vĩnh Phúc 0 03/06/2020 1
Hà Nội 0 01/06/2020 4
Hà Nội 0 01/06/2020 3
Bắc Ninh 0 01/06/2020 1
Vĩnh Phúc 0 30/05/2020 0
Hải Phòng 0 29/05/2020 1
Hà Giang 0 28/05/2020 1
Hà Nội 0 28/05/2020 6
Hà Nội 0 27/05/2020 5
Hà Nội 0 27/05/2020 9
Hà Nội 0 27/05/2020 6
Hà Nội 0 27/05/2020 8
Hà Nội 0 27/05/2020 6
Hải Phòng 24 24/08/2020 2
Vĩnh Phúc 0 23/05/2020 1
Bắc Ninh 0 22/05/2020 1
Hà Nội 0 21/05/2020 10
Hà Nội 0 21/05/2020 8
Hà Nội 0 21/05/2020 7
Hà Nội 0 21/05/2020 7
Hà Nội 0 21/05/2020 7
Phú Thọ 0 21/05/2020 1
Bắc Giang 0 20/05/2020 0
Sơn La 0 20/05/2020 6
Vĩnh Phúc 0 20/05/2020 1
Sơn La 0 20/05/2020 5
Hải Dương 0 19/05/2020 1
Vĩnh Phúc 0 18/05/2020 1
Thái Bình 25 12/08/2020 2
Vĩnh Phúc 0 16/05/2020 1
Lào Cai 0 15/05/2020 7
Thái Bình 0 14/05/2020 6
Phú Thọ 0 12/05/2020 0
Phú Thọ 0 12/05/2020 1
Vĩnh Phúc 0 11/05/2020 1
Vĩnh Phúc 0 09/05/2020 1
Yên Bái 0 08/05/2020 6
Bắc Ninh 0 08/05/2020 1
Bắc Giang 0 07/05/2020 1
Hải Dương 0 06/05/2020 1
Bắc Ninh 0 04/05/2020 0
Hậu Giang 0 04/05/2020 4
Vĩnh Phúc 0 29/04/2020 1
Yên Bái 0 28/04/2020 6
Vĩnh Phúc 0 28/04/2020 1
Cao Bằng 0 23/04/2020 1
Hải Phòng 0 22/04/2020 0
Hồ Chí Minh 0 21/04/2020 1
Cao Bằng 0 20/04/2020 1
Vĩnh Phúc 62 20/04/2020 0
Tiền Giang 44 11/04/2020 4
Lạng Sơn 46 10/04/2020 0
Trà Vinh 48 10/04/2020 4
Vĩnh Long 121 10/04/2020 4
Vĩnh Phúc 43 09/04/2020 6
Hà Nội 48 06/04/2020 4
Hà Giang 51 04/04/2020 1
Bắc Ninh 66 04/04/2020 1
Hà Nội 48 03/04/2020 1
Hà Nam 48 03/04/2020 4
Bắc Ninh 0 01/04/2020 0
Thái Nguyên 45 01/04/2020 4
Hà Nội 43 01/04/2020 4
Hà Nội 52 28/03/2020 4
Hà Nội 46 25/03/2020 3
Vĩnh Phúc 48 25/03/2020 1
Hải Dương 47 23/03/2020 3
Cao Bằng 47 21/03/2020 1
Hà Giang 47 21/03/2020 1
Thái Nguyên 49 20/03/2020 3
Vĩnh Phúc 48 20/03/2020 1
Hải Dương 54 19/03/2020 1
Bắc Ninh 50 18/03/2020 1
Phú Thọ 0 17/03/2020 0
Bắc Giang 75 17/03/2020 0
Hồ Chí Minh 51 17/03/2020 9
Lào Cai 50 17/03/2020 4
Phú Thọ 50 14/03/2020 1
Vĩnh Phúc 50 14/03/2020 1
Vĩnh Phúc 68 13/03/2020 0
Hà Nội 55 13/03/2020 3
Nam Định 72 13/03/2020 4
Hà Nội 72 12/03/2020 11
Vĩnh Phúc 55 12/03/2020 1
Phú Thọ 57 11/03/2020 2
Hà Nội 53 11/03/2020 1
Hồ Chí Minh 51 11/03/2020 0
Cao Bằng 58 11/03/2020 1
Bắc Ninh 51 11/03/2020 1
Bắc Ninh 50 10/03/2020 1
Quảng Ninh 76 09/03/2020 3
Ninh Bình 73 09/03/2020 3
Trà Vinh 52 09/03/2020 3
Vĩnh Phúc 74 08/03/2020 0
Vĩnh Phúc 58 08/03/2020 0
Hồ Chí Minh 55 07/03/2020 0
Bắc Giang 54 06/03/2020 2
Hồ Chí Minh 58 06/03/2020 1
Phú Thọ 55 06/03/2020 1
Bắc Giang 73 05/03/2020 0
Hưng Yên 66 05/03/2020 4
Hà Nội 59 05/03/2020 4
Hải Dương 55 05/03/2020 1
Hồ Chí Minh 50 03/03/2020 1
Phú Thọ 55 03/03/2020 1
Bắc Ninh 60 02/03/2020 3
Hồ Chí Minh 63 02/03/2020 0
Vĩnh Phúc 53 02/03/2020 1
Hải Dương 52 01/03/2020 0
Vĩnh Phúc 54 29/02/2020 3
Cao Bằng 0 29/02/2020 2
Hồ Chí Minh 58 29/02/2020 1
Hải Phòng 58 28/02/2020 1
Cao Bằng 63 28/02/2020 2
Bắc Ninh 65 27/02/2020 1
Quảng Ninh 65 27/02/2020 3
Hồ Chí Minh 61 26/02/2020 6
Cao Bằng 60 26/02/2020 1
Quảng Ninh 56 25/02/2020 3
Hà Nội 66 25/02/2020 4
Vĩnh Phúc 0 25/02/2020 1
Hưng Yên 59 24/02/2020 0
Hòa Bình 65 24/02/2020 4
Bắc Ninh 63 22/02/2020 0
Hòa Bình 0 21/02/2020 3
Hà Giang 58 21/02/2020 1
Hà Nội 59 20/02/2020 3
Hà Nội 75 20/02/2020 3
Thái Bình 62 18/02/2020 4
Hòa Bình 79 18/02/2020 4
Hải Dương 60 15/02/2020 0
Thái Nguyên 81 15/02/2020 3
Sơn La 82 14/02/2020 5
Bắc Giang 85 13/02/2020 4
Hà Nội 87 11/02/2020 4
Bắc Giang 82 11/02/2020 5
Vĩnh Phúc 69 08/02/2020 4
Hải Dương 66 08/02/2020 3
Hải Dương 75 07/02/2020 0
Phú Thọ 61 06/02/2020 1
Phú Thọ 70 06/02/2020 1
Hà Nội 68 06/02/2020 3
Bắc Ninh 93 05/02/2020 0
Hà Nam 64 05/02/2020 2
Hà Nội 0 04/02/2020 5
Vĩnh Phúc 66 04/02/2020 4
Vĩnh Phúc 65 03/02/2020 0
Vĩnh Phúc 56 18/01/2020 4
Hải Dương 73 17/01/2020 4
Hà Nội 62 16/01/2020 3
Thái Nguyên 88 15/01/2020 4
Quảng Ninh 85 14/01/2020 3
Hà Nội 83 14/01/2020 3
Vĩnh Phúc 0 13/01/2020 3
Hà Nội 83 11/01/2020 4
Phú Thọ 87 11/01/2020 6
Hưng Yên 86 09/01/2020 4
Hà Nội 0 08/01/2020 1
Hồ Chí Minh 74 08/01/2020 0
Phú Thọ 88 08/01/2020 3
Quảng Ninh 72 06/01/2020 3
Hà Nội 70 06/01/2020 3
Ninh Bình 90 04/01/2020 3
Hồ Chí Minh 71 03/01/2020 0
Quảng Ninh 72 03/01/2020 4
Thái Nguyên 77 31/12/2019 5
Hà Nội 65 31/12/2019 2
Bắc Giang 64 30/12/2019 3
Hà Nội 70 30/12/2019 2
Hải Phòng 75 27/12/2019 3
Ninh Bình 74 26/12/2019 4
Sơn La 76 26/12/2019 4
Hà Nam 68 25/12/2019 3
Sơn La 83 24/12/2019 3
Thái Bình 78 23/12/2019 3
Hòa Bình 67 23/12/2019 4
Sơn La 81 21/12/2019 3
Thái Nguyên 73 20/12/2019 4
Thái Nguyên 77 20/12/2019 4
Tuyên Quang 94 20/12/2019 3
Vĩnh Phúc 76 18/12/2019 4
Hải Phòng 78 18/12/2019 4
Hà Nội 78 17/12/2019 3
Thái Nguyên 76 17/12/2019 4
Hòa Bình 68 16/12/2019 4
Sơn La 94 13/12/2019 3
Thái Bình 95 13/12/2019 4
Hà Nội 68 13/12/2019 6
Tuyên Quang 93 12/12/2019 4
Hà Nội 97 12/12/2019 4
Phú Thọ 100 11/12/2019 3
Hải Phòng 95 11/12/2019 2
Thái Nguyên 92 10/12/2019 4
Tuyên Quang 86 09/12/2019 3
Hòa Bình 77 09/12/2019 3
Hà Nội 72 09/12/2019 1
Tuyên Quang 101 07/12/2019 4
Hà Nội 78 06/12/2019 5
Phú Thọ 92 06/12/2019 3
Hà Nội 89 04/12/2019 3
Bắc Ninh 69 04/12/2019 4
Hồ Chí Minh 81 03/12/2019 15
Ninh Bình 74 03/12/2019 3
Phú Thọ 99 03/12/2019 4
Nghệ An 0 02/12/2019 2
Tuyên Quang 77 01/12/2019 1
Thanh Hóa 79 30/11/2019 3
Sơn La 75 29/11/2019 4
Hà Giang 79 29/11/2019 1
Nam Định 74 28/11/2019 3
Vĩnh Phúc 76 28/11/2019 4
Hòa Bình 83 27/11/2019 3
Tuyên Quang 79 26/11/2019 4
Vĩnh Phúc 83 25/11/2019 4
Thanh Hóa 70 25/11/2019 5
Cần Thơ 72 25/11/2019 4
Bắc Ninh 85 22/11/2019 4
Hòa Bình 74 22/11/2019 2
Hòa Bình 81 20/11/2019 6
Tuyên Quang 76 19/11/2019 4
Thái Nguyên 76 19/11/2019 4
Sơn La 77 16/11/2019 3
Thái Nguyên 71 16/11/2019 3
Điện Biên 82 14/11/2019 3
Thái Bình 77 14/11/2019 3
Hà Nội 68 14/11/2019 5
Hà Nội 76 13/11/2019 4
Thừa Thiên Huế 79 13/11/2019 4
Hồ Chí Minh 0 13/11/2019 6
Hà Nội 73 12/11/2019 3
Hải Dương 72 12/11/2019 5
Thừa Thiên Huế 72 11/11/2019 3
Tuyên Quang 70 11/11/2019 3
Hồ Chí Minh 0 08/11/2019 7
Hưng Yên 0 08/11/2019 3
Bắc Ninh 118 08/11/2019 5
Đồng Tháp 71 08/11/2019 4
Nghệ An 90 07/11/2019 6
Quảng Ninh 79 06/11/2019 4
Hòa Bình 95 06/11/2019 4
Quảng Ninh 77 06/11/2019 4
Thái Nguyên 74 05/11/2019 7
Hồ Chí Minh 90 05/11/2019 0
Quảng Ninh 82 04/11/2019 4
Hồ Chí Minh 83 01/11/2019 0
Vĩnh Phúc 81 31/10/2019 4
Bắc Giang 81 31/10/2019 5
Hồ Chí Minh 77 29/10/2019 2
Hồ Chí Minh 78 29/10/2019 0
Hải Dương 78 28/10/2019 3
Hồ Chí Minh 79 26/10/2019 0
Ninh Bình 77 25/10/2019 5
Quảng Ninh 76 25/10/2019 4
Hà Nội 82 24/10/2019 4
Long An 73 23/10/2019 3
Phú Thọ 74 17/10/2019 6
Nghệ An 81 17/10/2019 5
Hà Nội 0 11/10/2019 2
Hồ Chí Minh 90 04/10/2019 5
Hải Dương 107 26/09/2019 6
Phú Thọ 95 26/09/2019 5
Hồ Chí Minh 92 24/09/2019 5
Quảng Ninh 90 21/09/2019 3
Thái Nguyên 103 20/09/2019 3
Hà Nội 87 20/09/2019 4
Quảng Ninh 87 19/09/2019 4
Thái Nguyên 96 19/09/2019 2
Phú Thọ 91 18/09/2019 2
Hải Phòng 82 17/09/2019 5
Vĩnh Phúc 98 16/09/2019 7
Thanh Hóa 92 12/09/2019 11
Hồ Chí Minh 96 10/09/2019 4
Bắc Giang 91 10/09/2019 7
Hồ Chí Minh 112 07/09/2019 4
Hà Nội 92 04/09/2019 4
Hà Nội 92 23/08/2019 8
Hồ Chí Minh 101 14/08/2019 4
Thái Nguyên 106 09/08/2019 2
Hà Nội 112 05/08/2019 10
Hà Nội 107 05/08/2019 5
Hồ Chí Minh 97 02/08/2019 3
Nam Định 135 25/07/2019 0
Bắc Giang 146 24/07/2019 2
Bắc Ninh 175 24/07/2019 2
Sơn La 144 23/07/2019 3
Hồ Chí Minh 111 22/07/2019 3
Hà Nội 129 20/07/2019 1
Vĩnh Phúc 123 19/07/2019 2
Hà Nội 153 18/07/2019 2
Nam Định 133 18/07/2019 2
Hà Nội 142 18/07/2019 4
Hà Nội 118 14/07/2019 10
Hải Phòng 152 08/01/2020 2
Hà Nội 123 28/06/2019 2
Hà Nội 167 16/06/2019 5
Cà Mau 182 28/03/2019 2
Hồ Chí Minh 235 24/11/2018 0
Hồ Chí Minh 223 24/11/2018 0
Hồ Chí Minh 234 05/11/2018 1
Hồ Chí Minh 268 29/09/2018 4
Hồ Chí Minh 276 28/09/2018 4
Hồ Chí Minh 319 15/09/2018 4
Hà Nội 253 24/08/2018 2
Hà Nội 275 20/08/2018 0
Hà Nội 316 05/08/2018 12
Hà Nội 339 11/07/2018 0
Hồ Chí Minh 321 16/06/2018 0
Hà Nội 338 16/06/2018 0
Hà Nội 374 04/06/2018 0
Hồ Chí Minh 275 01/06/2018 0
Hà Nội 398 11/05/2018 3
Hồ Chí Minh 373 10/05/2018 3
Hồ Chí Minh 322 10/05/2018 2
Hồ Chí Minh 333 09/05/2018 5
Hồ Chí Minh 0 08/05/2018 1
Hồ Chí Minh 427 11/12/2017 7
Hồ Chí Minh 601 04/11/2017 5
Hồ Chí Minh 425 21/10/2017 4
Hồ Chí Minh 352 21/10/2017 4
Hồ Chí Minh 391 21/10/2017 4
Hồ Chí Minh 405 21/10/2017 4
Hồ Chí Minh 449 21/10/2017 4
Hồ Chí Minh 436 21/10/2017 2
Hồ Chí Minh 425 21/10/2017 5
Hồ Chí Minh 468 09/10/2017 1
Hồ Chí Minh 406 06/10/2017 5
Hồ Chí Minh 437 13/07/2017 6
Hồ Chí Minh 456 06/07/2017 8
Hồ Chí Minh 498 14/03/2017 2
Hồ Chí Minh 579 11/03/2017 1
Hà Nội 567 18/01/2017 0
Hồ Chí Minh 0 30/12/2016 7
Hồ Chí Minh 0 30/12/2016 8
Sơn La 519 18/01/2017 9
Hà Giang 409 27/12/2016 0
 Hỗ trợ trực tuyến
Phòng kỹ thuật
Phòng kinh doanh
 Liên kết website
 Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  10
 • Hôm nay:
  4320
 • Tuần này:
  35434
 • Tuần trước:
  46042
 • Tháng trước:
  75942
 • Tất cả:
  5637020
Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BBU

Trụ sở chính: Số 168 Đường Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Chi nhánh phía Bắc: Tầng 03, Số 92 Yết Kiêu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chi nhanh số 1: Số 14/16C7, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08 6273 3456 Fax: 08 3856 9823

Mã số thuế: 0312539862

hotline photo: Hotline Red hotline-red.gif 0969 232 969 (Zalo, Viber)

Email: bbuvn68@gmail.com

Thiết kế website www.webso.vn

Thông tin đăng ký

 Đóng
  

Thôn tin đăng nhập

 Đóng