Mua bán chung

Tiêu đề Nơi đăng Xem Cập nhật Ảnh
Hà Nội 0 16/07/2019 6
Hà Nội 0 16/07/2019 6
Hà Nội 0 16/07/2019 5
Hà Nội 0 16/07/2019 7
Hà Nội 0 13/07/2019 7
Hà Nội 0 13/07/2019 8
Hà Nội 0 13/07/2019 4
Hà Nội 0 13/07/2019 5
Hà Nội 1 10/07/2019 5
Hà Nội 1 10/07/2019 6
Hà Nội 1 10/07/2019 6
Hà Nội 1 09/07/2019 5
Hà Nội 1 09/07/2019 6
Hà Nội 1 09/07/2019 5
Hà Nội 1 09/07/2019 7
Hà Nội 1 09/07/2019 5
Hà Nội 1 09/07/2019 8
Hà Nội 1 09/07/2019 7
Hà Nội 1 09/07/2019 4
Hà Nội 2 08/07/2019 5
Hà Nội 2 08/07/2019 6
Hà Nội 2 08/07/2019 7
Hà Nội 2 08/07/2019 6
Hà Nội 2 08/07/2019 8
Hà Nội 2 08/07/2019 6
Hà Nội 2 08/07/2019 4
Hà Nội 2 08/07/2019 7
Hà Nội 3 07/07/2019 7
Hà Nội 3 07/07/2019 7
Hà Nội 4 07/07/2019 0
Hà Nội 3 07/07/2019 9
Hà Nội 3 07/07/2019 6
Hà Nội 3 07/07/2019 6
Hà Nội 4 07/07/2019 4
Hà Nội 3 06/07/2019 5
Hà Nội 4 06/07/2019 6
Hà Nội 3 06/07/2019 12
Hà Nội 3 06/07/2019 6
Hà Nội 3 06/07/2019 7
Hà Nội 3 06/07/2019 9
Hà Nội 4 06/07/2019 4
Hà Nội 3 05/07/2019 8
Hà Nội 3 05/07/2019 7
Hà Nội 3 05/07/2019 12
Hà Nội 3 05/07/2019 5
Hà Nội 2 05/07/2019 9
Hà Nội 3 05/07/2019 5
Yên Bái 10 05/07/2019 6
Hà Nội 3 04/07/2019 5
Hà Nội 3 04/07/2019 5
Hà Nội 3 04/07/2019 5
Hà Nội 2 04/07/2019 6
Hà Nội 3 04/07/2019 5
Hà Nội 3 04/07/2019 6
Hà Nội 3 03/07/2019 7
Hà Nội 3 03/07/2019 9
Hà Nội 4 03/07/2019 9
Hà Nội 3 03/07/2019 8
Hà Nội 3 03/07/2019 9
Hà Nội 4 03/07/2019 9
Hà Nội 3 03/07/2019 5
Hà Nội 2 03/07/2019 6
Hà Nội 3 02/07/2019 7
Hà Nội 2 02/07/2019 8
Hà Nội 3 02/07/2019 6
Hà Nội 3 02/07/2019 4
Hà Nội 3 02/07/2019 6
Hà Nội 3 02/07/2019 8
Hà Nội 3 02/07/2019 7
Hà Nội 3 02/07/2019 7
Hà Nội 3 02/07/2019 8
Hà Giang 2 01/07/2019 10
Hà Nội 3 01/07/2019 5
Hà Nội 3 01/07/2019 9
Hà Nội 4 01/07/2019 6
Hà Nội 3 01/07/2019 8
Hà Nội 4 01/07/2019 6
Hà Nội 3 01/07/2019 8
Hà Nội 2 01/07/2019 5
Hà Nội 6 30/06/2019 4
Hà Nội 6 30/06/2019 4
Hà Nội 5 30/06/2019 6
Hà Nội 5 30/06/2019 7
Hà Nội 4 30/06/2019 6
Hà Nội 4 30/06/2019 5
Hà Nội 4 30/06/2019 7
Hà Nội 4 29/06/2019 5
Hà Nội 5 29/06/2019 5
Hà Nội 5 29/06/2019 3
Hà Nội 5 29/06/2019 5
Hà Nội 4 29/06/2019 8
Hà Nội 4 29/06/2019 6
Hà Nội 5 29/06/2019 6
Hà Nội 5 28/06/2019 6
Hà Nội 4 28/06/2019 6
Hà Nội 4 28/06/2019 5
Hà Nội 4 28/06/2019 5
Hà Nội 4 28/06/2019 5
Hà Nội 4 28/06/2019 5
Hà Nội 4 28/06/2019 5
Hồ Chí Minh 22 02/05/2019 0
Hồ Chí Minh 28 23/04/2019 1
Hồ Chí Minh 26 11/04/2019 0
Hồ Chí Minh 30 11/04/2019 1
Hồ Chí Minh 31 11/04/2019 1
Hồ Chí Minh 32 07/04/2019 3
Hồ Chí Minh 31 07/04/2019 2
Hà Nội 57 27/02/2019 2
Hà Nội 64 26/01/2019 3
Hà Nội 157 26/08/2018 6
Hà Nội 143 23/08/2018 2
Hồ Chí Minh 127 30/05/2018 3
Hồ Chí Minh 159 17/05/2018 0
Hồ Chí Minh 0 13/11/2017 0
Hồ Chí Minh 343 13/10/2017 5
Hồ Chí Minh 365 13/10/2017 4
Hồ Chí Minh 363 13/10/2017 5
Hồ Chí Minh 285 13/10/2017 5
Hồ Chí Minh 301 12/10/2017 5
Hồ Chí Minh 442 11/10/2017 7
Hồ Chí Minh 341 11/10/2017 7
Hồ Chí Minh 382 11/10/2017 8
Hồ Chí Minh 372 11/10/2017 5
Hồ Chí Minh 279 10/10/2017 8
Hồ Chí Minh 338 10/10/2017 5
Hồ Chí Minh 352 10/10/2017 14
Hồ Chí Minh 364 09/10/2017 2
Hồ Chí Minh 311 06/10/2017 0
Hồ Chí Minh 316 06/10/2017 4
Hồ Chí Minh 431 06/10/2017 4
Hà Giang 352 17/08/2017 2
Hà Nội 358 17/08/2017 3
Cao Bằng 374 17/08/2017 2
Phú Thọ 348 17/08/2017 2
Hà Giang 345 17/08/2017 4
Hà Giang 380 17/08/2017 2
Hà Nội 397 17/08/2017 3
Hà Nội 363 17/08/2017 3
Hà Nội 401 17/08/2017 3
Hà Nội 360 17/08/2017 3
Hà Giang 420 17/08/2017 2
Hà Nội 350 17/08/2017 1
Hà Nội 290 17/08/2017 3
Hà Giang 308 17/08/2017 1
Hà Giang 372 17/08/2017 2
Hà Nội 335 17/08/2017 2
Hồ Chí Minh 350 17/08/2017 0
Hồ Chí Minh 417 17/08/2017 4
Hồ Chí Minh 342 17/08/2017 4
Hồ Chí Minh 345 17/08/2017 1
Hà Nội 369 17/08/2017 3
Hồ Chí Minh 347 17/08/2017 1
Hà Giang 316 17/08/2017 3
Hồ Chí Minh 0 17/08/2017 3
Hà Nội 355 17/08/2017 4
Hồ Chí Minh 376 17/08/2017 1
Hà Nội 312 17/08/2017 2
Hồ Chí Minh 374 17/08/2017 3
Hà Nội 344 17/08/2017 6
Hồ Chí Minh 374 17/08/2017 1
Hà Nội 341 17/08/2017 2
Hồ Chí Minh 343 17/08/2017 1
Hồ Chí Minh 345 17/08/2017 1
Hà Giang 355 17/08/2017 4
Hà Nội 402 17/08/2017 4
Hồ Chí Minh 409 17/08/2017 1
Hồ Chí Minh 361 17/08/2017 1
Hồ Chí Minh 325 17/08/2017 1
Hà Nội 271 17/08/2017 4
Hà Nội 304 17/08/2017 6
Hồ Chí Minh 361 17/08/2017 2
Hà Nội 327 17/08/2017 2
Hà Nội 314 17/08/2017 2
Hồ Chí Minh 0 17/08/2017 1
Hồ Chí Minh 399 17/08/2017 1
Hà Nội 369 17/08/2017 4
Hà Nội 379 17/08/2017 3
Hà Nội 406 17/08/2017 5
Hà Nội 363 17/08/2017 3
Hà Giang 298 17/08/2017 4
Hà Giang 345 17/08/2017 7
Hà Giang 509 15/08/2017 7
Hà Nội 413 15/08/2017 6
Hà Nội 369 15/08/2017 12
Hồ Chí Minh 287 15/08/2017 2
Hồ Chí Minh 321 15/08/2017 3
Hồ Chí Minh 340 15/08/2017 1
Hà Nội 354 15/08/2017 3
Hồ Chí Minh 432 15/08/2017 3
Hồ Chí Minh 349 15/08/2017 3
Hồ Chí Minh 351 15/08/2017 5
Hồ Chí Minh 309 15/08/2017 4
Hồ Chí Minh 426 09/08/2017 4
Hồ Chí Minh 485 13/03/2017 7
Hồ Chí Minh 396 11/03/2017 5
Hồ Chí Minh 411 11/03/2017 2
Hồ Chí Minh 357 02/03/2017 1
Hà Giang 388 28/12/2016 2
 Hỗ trợ trực tuyến
Phòng kỹ thuật
Phòng kinh doanh
 Liên kết website
 Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  8
 • Hôm nay:
  3153
 • Tuần này:
  13790
 • Tuần trước:
  35439
 • Tháng trước:
  45188
 • Tất cả:
  3529940
Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BBU

Trụ sở chính: Số 168 Đường Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Chi nhánh phía Bắc: Tầng 03, Số 92 Yết Kiêu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chi nhanh số 1: Số 14/16C7, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08 6273 3456 Fax: 08 3856 9823

Mã số thuế: 0312539862

hotline photo: Hotline Red hotline-red.gif 0969 232 969 (Zalo, Viber)

Email: bbuvn68@gmail.com

Thiết kế website www.webso.vn

Thông tin đăng ký

 Đóng
  

Thôn tin đăng nhập

 Đóng