Kinh doanh - Công nghiệp

Tiêu đề Nơi đăng Xem Cập nhật Ảnh
Hòa Bình 3 10/04/2020 3
Thừa Thiên Huế 4 09/04/2020 3
Hà Nội 0 09/04/2020 10
Vĩnh Phúc 3 09/04/2020 3
Hồ Chí Minh 0 09/04/2020 1
Hà Nội 0 08/04/2020 3
Vĩnh Long 3 08/04/2020 4
Hà Tĩnh 5 08/04/2020 3
Hà Nội 0 07/04/2020 4
Hồ Chí Minh 3 07/04/2020 1
Hà Nội 0 07/04/2020 3
Hà Nội 3 07/04/2020 7
Hà Nam 3 07/04/2020 3
Sơn La 3 06/04/2020 3
Hòa Bình 3 06/04/2020 4
Hồ Chí Minh 0 06/04/2020 1
Cao Bằng 5 04/04/2020 3
Hà Tĩnh 7 04/04/2020 3
Hồ Chí Minh 1 04/04/2020 1
Thanh Hóa 5 03/04/2020 3
Hà Nội 7 01/04/2020 8
Hòa Bình 6 01/04/2020 3
Tuyên Quang 7 01/04/2020 3
Hồ Chí Minh 3 01/04/2020 1
Hải Phòng 6 31/03/2020 3
Thái Nguyên 6 30/03/2020 3
Thanh Hóa 6 30/03/2020 3
Hồ Chí Minh 3 30/03/2020 1
Hòa Bình 7 28/03/2020 3
Hải Phòng 7 27/03/2020 3
Thái Bình 7 27/03/2020 5
Thái Nguyên 7 27/03/2020 3
Hồ Chí Minh 4 27/03/2020 1
Hồ Chí Minh 4 27/03/2020 1
Sơn La 0 26/03/2020 3
Hải Dương 8 26/03/2020 4
Nghệ An 9 25/03/2020 3
Hải Phòng 9 25/03/2020 3
Vĩnh Phúc 9 24/03/2020 3
Sơn La 12 24/03/2020 3
Hà Giang 14 24/03/2020 3
Hồ Chí Minh 6 22/03/2020 1
Hồ Chí Minh 6 22/03/2020 1
Thái Nguyên 12 21/03/2020 3
Thanh Hóa 11 20/03/2020 3
Vĩnh Phúc 13 20/03/2020 3
Nghệ An 15 19/03/2020 3
Thái Nguyên 18 19/03/2020 3
Hồ Chí Minh 9 19/03/2020 1
Quảng Bình 15 18/03/2020 3
Quảng Bình 14 18/03/2020 3
Hà Giang 13 17/03/2020 3
Vĩnh Phúc 17 17/03/2020 3
Hồ Chí Minh 9 17/03/2020 1
Vĩnh Phúc 20 16/03/2020 3
Bắc Ninh 14 16/03/2020 3
Hồ Chí Minh 12 14/03/2020 1
Hồ Chí Minh 13 14/03/2020 1
Hồ Chí Minh 15 13/03/2020 1
Hòa Bình 16 12/03/2020 3
Yên Bái 14 10/03/2020 3
Quảng Bình 18 10/03/2020 3
Sơn La 17 09/03/2020 3
Hồ Chí Minh 12 09/03/2020 1
Hồ Chí Minh 13 09/03/2020 1
Hà Tĩnh 23 07/03/2020 3
Quảng Bình 18 06/03/2020 3
Vĩnh Phúc 19 05/03/2020 3
Hưng Yên 15 05/03/2020 3
Thừa Thiên Huế 20 04/03/2020 3
Hồ Chí Minh 14 04/03/2020 1
Hồ Chí Minh 13 04/03/2020 1
Vĩnh Phúc 16 02/03/2020 3
Quảng Bình 19 02/03/2020 3
Thừa Thiên Huế 18 28/02/2020 3
Vĩnh Phúc 20 28/02/2020 3
Hưng Yên 18 27/02/2020 3
Vĩnh Phúc 19 26/02/2020 3
Quảng Bình 17 26/02/2020 3
Vĩnh Phúc 22 25/02/2020 3
Hồ Chí Minh 15 25/02/2020 1
Vĩnh Phúc 24 24/02/2020 3
Hồ Chí Minh 17 24/02/2020 1
Vĩnh Phúc 17 24/02/2020 3
Quảng Ninh 23 21/02/2020 4
Tuyên Quang 23 21/02/2020 2
Quảng Bình 26 20/02/2020 3
Hồ Chí Minh 20 20/02/2020 1
Hưng Yên 19 19/02/2020 0
Quảng Bình 20 19/02/2020 4
Quảng Bình 20 18/02/2020 3
Quảng Nam 28 17/02/2020 3
Hồ Chí Minh 17 16/02/2020 1
Hải Phòng 24 15/02/2020 2
Nam Định 22 15/02/2020 3
Hồ Chí Minh 23 15/02/2020 1
Hà Tĩnh 19 14/02/2020 3
Thái Bình 20 13/02/2020 2
Hà Tĩnh 21 12/02/2020 3
Sơn La 21 12/02/2020 2
Hồ Chí Minh 0 11/02/2020 1
Cao Bằng 20 10/02/2020 3
Bắc Giang 21 10/02/2020 3
Hồ Chí Minh 19 10/02/2020 1
Vĩnh Phúc 19 07/02/2020 4
Tuyên Quang 20 07/02/2020 3
Hồ Chí Minh 24 06/02/2020 0
Quảng Trị 26 06/02/2020 3
Thái Bình 21 06/02/2020 5
Hưng Yên 22 05/02/2020 4
Hồ Chí Minh 22 05/02/2020 1
Thừa Thiên Huế 21 04/02/2020 3
Thái Nguyên 24 03/02/2020 3
Hồ Chí Minh 21 02/02/2020 1
Hồ Chí Minh 21 31/01/2020 1
Hồ Chí Minh 24 25/01/2020 1
Hồ Chí Minh 0 22/01/2020 1
Hồ Chí Minh 35 21/01/2020 2
Thừa Thiên Huế 24 21/01/2020 4
Sơn La 32 20/01/2020 5
Hồ Chí Minh 23 19/01/2020 0
Hồ Chí Minh 21 17/01/2020 1
Hồ Chí Minh 27 17/01/2020 0
Thái Bình 25 17/01/2020 3
Thái Nguyên 30 17/01/2020 3
Hồ Chí Minh 23 16/01/2020 0
Quảng Nam 31 16/01/2020 3
Hà Nội 23 16/01/2020 2
Nam Định 25 16/01/2020 3
Nam Định 32 15/01/2020 3
Thái Nguyên 30 14/01/2020 3
Bắc Ninh 27 14/01/2020 3
Hồ Chí Minh 0 14/01/2020 2
Hải Phòng 27 13/01/2020 3
Hà Tĩnh 31 13/01/2020 3
Tuyên Quang 27 11/01/2020 3
Hồ Chí Minh 27 10/01/2020 1
Nam Định 27 10/01/2020 4
Hải Dương 29 09/01/2020 4
Hà Nội 29 08/01/2020 2
Hồ Chí Minh 30 05/01/2020 1
Thanh Hóa 27 04/01/2020 3
Hà Nội 0 03/01/2020 1
Hưng Yên 28 03/01/2020 4
Hà Nội 26 03/01/2020 2
Hà Nội 26 03/01/2020 2
Hà Tĩnh 30 02/01/2020 3
Hà Nội 23 02/01/2020 2
Hà Nội 27 31/12/2019 2
Tuyên Quang 24 31/12/2019 3
Hồ Chí Minh 24 31/12/2019 1
Hà Nam 28 30/12/2019 3
Hồ Chí Minh 28 28/12/2019 0
Hà Tĩnh 31 28/12/2019 3
Hà Tĩnh 32 27/12/2019 1
Hà Nội 24 27/12/2019 2
Quảng Bình 30 26/12/2019 3
Hà Nội 26 26/12/2019 1
Hòa Bình 33 26/12/2019 3
Hồ Chí Minh 26 25/12/2019 0
Cần Thơ 31 25/12/2019 0
Vĩnh Phúc 33 24/12/2019 3
Lai Châu 29 24/12/2019 4
Hà Nội 28 23/12/2019 1
Hòa Bình 34 23/12/2019 3
Hà Nội 25 23/12/2019 1
Hà Nội 31 21/12/2019 1
Hà Nội 31 21/12/2019 1
Thanh Hóa 30 20/12/2019 3
Thừa Thiên Huế 37 20/12/2019 1
Hà Nội 26 19/12/2019 1
Đà Nẵng 38 19/12/2019 3
Hà Nội 36 18/12/2019 1
Quảng Ninh 33 18/12/2019 2
Thanh Hóa 40 16/12/2019 2
Hồ Chí Minh 30 15/12/2019 2
Quảng Ninh 37 13/12/2019 2
Thái Bình 33 12/12/2019 1
Thừa Thiên Huế 37 12/12/2019 2
Nam Định 34 11/12/2019 1
Nam Định 31 11/12/2019 1
Nam Định 32 10/12/2019 1
Hồ Chí Minh 30 13/12/2019 1
Thanh Hóa 30 07/12/2019 2
Hồ Chí Minh 29 04/12/2019 1
Vĩnh Phúc 31 28/11/2019 3
Nam Định 31 27/11/2019 2
Nam Định 31 27/11/2019 1
Ninh Bình 32 26/11/2019 1
Thanh Hóa 31 25/11/2019 1
Thái Nguyên 32 25/11/2019 1
Điện Biên 32 22/11/2019 1
Thái Nguyên 32 20/11/2019 1
Hồ Chí Minh 37 20/11/2019 3
Hồ Chí Minh 33 20/11/2019 3
Hà Nam 35 19/11/2019 1
Hồ Chí Minh 0 18/11/2019 3
Yên Bái 35 18/11/2019 1
Hồ Chí Minh 34 17/11/2019 1
Hải Phòng 44 16/11/2019 1
Thái Nguyên 38 15/11/2019 1
Hồ Chí Minh 33 15/11/2019 1
Vĩnh Phúc 38 15/11/2019 2
Hồ Chí Minh 31 14/11/2019 1
Yên Bái 37 14/11/2019 1
Hồ Chí Minh 38 14/11/2019 3
Hồ Chí Minh 0 12/11/2019 2
Hồ Chí Minh 33 12/11/2019 2
Hồ Chí Minh 35 12/11/2019 3
Thái Nguyên 40 11/11/2019 1
Thái Bình 37 09/11/2019 1
Thái Bình 39 09/11/2019 1
Vĩnh Phúc 39 07/11/2019 1
Hải Phòng 32 07/11/2019 1
Quảng Ninh 34 06/11/2019 2
Quảng Ninh 33 05/11/2019 2
Nam Định 32 02/11/2019 1
Quảng Ninh 33 02/11/2019 2
Vĩnh Phúc 37 31/10/2019 1
Hưng Yên 37 30/10/2019 1
Thái Nguyên 33 29/10/2019 1
Hòa Bình 34 25/10/2019 1
Vĩnh Phúc 41 25/10/2019 2
Hà Nội 31 23/10/2019 6
Hải Dương 36 23/10/2019 1
Thái Nguyên 37 23/10/2019 2
Vĩnh Phúc 35 22/10/2019 4
Thái Bình 32 22/10/2019 4
Hưng Yên 39 21/10/2019 1
Thái Nguyên 37 19/10/2019 1
Vĩnh Phúc 33 18/10/2019 5
Vĩnh Phúc 37 18/10/2019 4
Thái Nguyên 41 18/10/2019 1
Thái Nguyên 41 17/10/2019 2
Hà Nội 0 16/10/2019 5
Thái Nguyên 40 16/10/2019 1
Hà Nội 0 15/10/2019 1
Quảng Ninh 38 14/10/2019 2
Thái Nguyên 42 12/10/2019 2
Hà Nội 0 11/10/2019 1
Vĩnh Phúc 42 11/10/2019 7
Quảng Ninh 42 11/10/2019 7
Hưng Yên 42 11/10/2019 0
Thái Nguyên 47 09/10/2019 2
Phú Thọ 50 08/10/2019 4
Hà Nam 42 08/10/2019 2
Vĩnh Phúc 44 07/10/2019 5
Quảng Ninh 49 07/10/2019 4
Thái Nguyên 55 07/10/2019 2
Yên Bái 51 05/10/2019 2
Yên Bái 41 03/10/2019 2
Thái Nguyên 44 02/10/2019 2
Thái Nguyên 48 01/10/2019 6
Thanh Hóa 46 01/10/2019 5
Thái Nguyên 42 01/10/2019 2
Thái Nguyên 40 30/09/2019 1
Yên Bái 43 27/09/2019 3
Vĩnh Long 45 26/09/2019 3
Vĩnh Phúc 46 24/09/2019 5
Ninh Bình 46 24/09/2019 4
Thái Nguyên 56 24/09/2019 4
Hải Dương 43 23/09/2019 6
Bắc Giang 46 21/09/2019 3
Hải Phòng 53 20/09/2019 3
Thừa Thiên Huế 43 19/09/2019 4
Hà Nội 52 18/09/2019 0
Hà Nội 41 18/09/2019 5
Hải Dương 45 17/09/2019 10
Phú Thọ 43 13/09/2019 2
Hà Nội 45 12/09/2019 3
Bắc Giang 51 11/09/2019 2
Hà Nội 58 11/09/2019 7
Bắc Ninh 58 30/11/2019 1
Hà Nội 50 07/09/2019 1
Hà Nội 56 06/09/2019 3
Hà Nội 49 05/09/2019 3
Hà Nội 54 30/11/2019 1
Thái Nguyên 75 29/08/2019 4
Hồ Chí Minh 56 26/08/2019 2
Hồ Chí Minh 65 26/08/2019 2
Hà Nội 59 13/08/2019 3
Hà Nội 55 08/08/2019 3
Hà Nội 60 06/08/2019 3
Hồ Chí Minh 73 26/07/2019 2
Hồ Chí Minh 77 26/07/2019 2
Hồ Chí Minh 96 26/07/2019 1
Hồ Chí Minh 84 25/07/2019 2
Hà Nội 0 19/07/2019 3
Bắc Ninh 78 19/07/2019 2
Hà Nội 72 18/07/2019 3
Hà Nội 67 18/07/2019 3
Hà Nội 72 18/07/2019 3
Hà Nội 69 18/07/2019 3
Hà Nội 70 18/07/2019 3
Hà Nội 78 18/07/2019 3
Hà Nội 70 18/07/2019 3
Hà Nội 70 18/07/2019 3
Hà Nội 73 18/07/2019 3
Hà Nội 82 18/07/2019 3
Hà Nội 66 18/07/2019 3
Hồ Chí Minh 65 18/07/2019 5
Hồ Chí Minh 72 18/07/2019 2
Hồ Chí Minh 0 18/07/2019 3
Hồ Chí Minh 68 18/07/2019 3
Hồ Chí Minh 70 18/07/2019 3
Hồ Chí Minh 71 18/07/2019 3
Hồ Chí Minh 67 18/07/2019 6
Hồ Chí Minh 91 18/07/2019 7
Hồ Chí Minh 65 18/07/2019 6
Hà Nội 69 17/07/2019 3
Hà Nội 67 12/07/2019 3
Phú Thọ 73 15/08/2019 3
Bình Dương 0 09/07/2019 2
Hồ Chí Minh 68 09/07/2019 2
Vĩnh Phúc 104 05/07/2019 3
Hà Nội 56 02/07/2019 2
Hà Nội 72 01/07/2019 1
Hà Nội 139 03/04/2019 5
Hà Nội 139 16/03/2019 0
Hà Nội 128 16/03/2019 0
Hà Nội 142 16/03/2019 0
Hồ Chí Minh 167 29/11/2018 2
Bà Rịa - Vũng Tàu 0 29/11/2018 2
Đồng Nai 151 23/03/2020 2
Hồ Chí Minh 178 01/11/2018 2
Hồ Chí Minh 214 28/09/2018 4
Hồ Chí Minh 205 28/09/2018 3
Hồ Chí Minh 208 19/09/2018 10
Hồ Chí Minh 204 17/09/2018 4
Hồ Chí Minh 224 13/09/2018 2
Hồ Chí Minh 242 07/09/2018 3
Hồ Chí Minh 190 07/09/2018 2
Hồ Chí Minh 269 18/06/2018 2
Hồ Chí Minh 320 01/06/2018 2
Hồ Chí Minh 355 03/04/2018 4
Hồ Chí Minh 0 08/03/2018 2
Hồ Chí Minh 312 26/02/2018 1
Hồ Chí Minh 395 26/02/2018 1
Hồ Chí Minh 308 26/02/2018 2
Hồ Chí Minh 0 29/01/2018 2
Hồ Chí Minh 0 24/01/2018 2
Hà Nội 368 11/03/2020 0
Hồ Chí Minh 427 10/10/2017 1
Hồ Chí Minh 364 10/10/2017 1
Hà Nội 369 04/09/2017 0
Hà Nội 353 29/04/2017 4
Hà Nội 415 20/04/2017 2
 Hỗ trợ trực tuyến
Phòng kỹ thuật
Phòng kinh doanh
 Liên kết website
 Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  11
 • Hôm nay:
  132
 • Tuần này:
  31059
 • Tuần trước:
  46584
 • Tháng trước:
  73427
 • Tất cả:
  4842832
Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BBU

Trụ sở chính: Số 168 Đường Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Chi nhánh phía Bắc: Tầng 03, Số 92 Yết Kiêu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chi nhanh số 1: Số 14/16C7, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08 6273 3456 Fax: 08 3856 9823

Mã số thuế: 0312539862

hotline photo: Hotline Red hotline-red.gif 0969 232 969 (Zalo, Viber)

Email: bbuvn68@gmail.com

Thiết kế website www.webso.vn

Thông tin đăng ký

 Đóng
  

Thôn tin đăng nhập

 Đóng