Kinh doanh - Công nghiệp

Tiêu đề Nơi đăng Xem Cập nhật Ảnh
Hồ Chí Minh 0 25/01/2020 1
Hồ Chí Minh 0 22/01/2020 1
Hồ Chí Minh 10 21/01/2020 2
Thừa Thiên Huế 1 21/01/2020 4
Sơn La 3 20/01/2020 5
Hồ Chí Minh 2 19/01/2020 0
Hồ Chí Minh 3 17/01/2020 1
Hồ Chí Minh 2 17/01/2020 0
Thái Bình 7 17/01/2020 3
Thái Nguyên 7 17/01/2020 3
Hồ Chí Minh 3 16/01/2020 0
Quảng Nam 8 16/01/2020 3
Hà Nội 3 16/01/2020 2
Nam Định 7 16/01/2020 3
Nam Định 11 15/01/2020 3
Thái Nguyên 9 14/01/2020 3
Bắc Ninh 9 14/01/2020 3
Hồ Chí Minh 0 14/01/2020 2
Hải Phòng 7 13/01/2020 3
Hà Tĩnh 10 13/01/2020 3
Tuyên Quang 7 11/01/2020 3
Hồ Chí Minh 7 10/01/2020 1
Nam Định 8 10/01/2020 4
Hải Dương 9 09/01/2020 4
Hà Nội 6 08/01/2020 2
Hồ Chí Minh 7 05/01/2020 1
Thanh Hóa 8 04/01/2020 3
Hà Nội 0 03/01/2020 1
Hưng Yên 10 03/01/2020 4
Hà Nội 6 03/01/2020 2
Hà Nội 5 03/01/2020 2
Hà Tĩnh 8 02/01/2020 3
Hà Nội 6 02/01/2020 2
Hà Nội 4 31/12/2019 2
Tuyên Quang 8 31/12/2019 3
Hồ Chí Minh 7 31/12/2019 1
Hà Nam 8 30/12/2019 3
Hồ Chí Minh 10 28/12/2019 0
Hà Tĩnh 14 28/12/2019 3
Hà Tĩnh 12 27/12/2019 1
Hà Nội 8 27/12/2019 2
Quảng Bình 11 26/12/2019 3
Hà Nội 10 26/12/2019 1
Hòa Bình 13 26/12/2019 3
Hồ Chí Minh 10 25/12/2019 0
Cần Thơ 10 25/12/2019 0
Vĩnh Phúc 14 24/12/2019 3
Lai Châu 11 24/12/2019 4
Hà Nội 9 23/12/2019 1
Hòa Bình 15 23/12/2019 3
Hà Nội 9 23/12/2019 1
Hà Nội 13 21/12/2019 1
Hà Nội 9 21/12/2019 1
Thanh Hóa 11 20/12/2019 3
Thừa Thiên Huế 17 20/12/2019 1
Hà Nội 11 19/12/2019 1
Đà Nẵng 18 19/12/2019 3
Hồ Chí Minh 15 19/12/2019 5
Hồ Chí Minh 13 19/12/2019 5
Hồ Chí Minh 14 19/12/2019 5
Hồ Chí Minh 16 18/12/2019 4
Hà Nội 17 18/12/2019 1
Quảng Ninh 16 18/12/2019 2
Thanh Hóa 19 16/12/2019 2
Hồ Chí Minh 13 15/12/2019 2
Quảng Ninh 14 13/12/2019 2
Thái Bình 16 12/12/2019 1
Thừa Thiên Huế 19 12/12/2019 2
Nam Định 16 11/12/2019 1
Nam Định 14 11/12/2019 1
Nam Định 16 10/12/2019 1
Hồ Chí Minh 13 13/12/2019 1
Thanh Hóa 14 07/12/2019 2
Hồ Chí Minh 14 04/12/2019 1
Hồ Chí Minh 19 28/11/2019 5
Vĩnh Phúc 14 28/11/2019 3
Nam Định 16 27/11/2019 2
Nam Định 16 27/11/2019 1
Ninh Bình 16 26/11/2019 1
Hồ Chí Minh 17 26/11/2019 4
Thanh Hóa 15 25/11/2019 1
Thái Nguyên 17 25/11/2019 1
Điện Biên 17 22/11/2019 1
Thái Nguyên 16 20/11/2019 1
Hồ Chí Minh 21 20/11/2019 3
Hồ Chí Minh 17 20/11/2019 3
Hà Nam 19 19/11/2019 1
Hồ Chí Minh 0 18/11/2019 3
Yên Bái 19 18/11/2019 1
Hồ Chí Minh 19 17/11/2019 1
Hải Phòng 23 16/11/2019 1
Thái Nguyên 19 15/11/2019 1
Hồ Chí Minh 17 15/11/2019 1
Vĩnh Phúc 20 15/11/2019 2
Hồ Chí Minh 16 14/11/2019 1
Yên Bái 19 14/11/2019 1
Hồ Chí Minh 21 14/11/2019 3
Hồ Chí Minh 52 12/11/2019 6
Hồ Chí Minh 0 12/11/2019 2
Hồ Chí Minh 17 12/11/2019 2
Hồ Chí Minh 17 12/11/2019 3
Thái Nguyên 21 11/11/2019 1
Thái Bình 18 09/11/2019 1
Thái Bình 21 09/11/2019 1
Vĩnh Phúc 19 07/11/2019 1
Hải Phòng 17 07/11/2019 1
Quảng Ninh 18 06/11/2019 2
Quảng Ninh 18 05/11/2019 2
Nam Định 17 02/11/2019 1
Quảng Ninh 18 02/11/2019 2
Hồ Chí Minh 20 01/11/2019 3
Vĩnh Phúc 22 31/10/2019 1
Hồ Chí Minh 22 31/10/2019 3
Hồ Chí Minh 22 31/10/2019 2
Hồ Chí Minh 24 31/10/2019 2
Hưng Yên 22 30/10/2019 1
Hồ Chí Minh 25 29/10/2019 3
Thái Nguyên 18 29/10/2019 1
Hồ Chí Minh 17 26/10/2019 5
Hòa Bình 18 25/10/2019 1
Vĩnh Phúc 24 25/10/2019 2
Hồ Chí Minh 32 25/10/2019 2
Hồ Chí Minh 22 24/10/2019 5
Hồ Chí Minh 39 24/10/2019 3
Hà Nội 16 23/10/2019 6
Hải Dương 19 23/10/2019 1
Thái Nguyên 21 23/10/2019 2
Vĩnh Phúc 18 22/10/2019 4
Thái Bình 18 22/10/2019 4
Hồ Chí Minh 23 21/10/2019 4
Hưng Yên 23 21/10/2019 1
Thái Nguyên 21 19/10/2019 1
Vĩnh Phúc 18 18/10/2019 5
Vĩnh Phúc 20 18/10/2019 4
Thái Nguyên 26 18/10/2019 1
Hồ Chí Minh 34 18/10/2019 3
Hồ Chí Minh 22 17/10/2019 4
Hồ Chí Minh 25 17/10/2019 4
Thái Nguyên 26 17/10/2019 2
Hà Nội 0 16/10/2019 5
Thái Nguyên 23 16/10/2019 1
Hà Nội 0 15/10/2019 1
Quảng Ninh 23 14/10/2019 2
Thái Nguyên 24 12/10/2019 2
Hà Nội 0 11/10/2019 1
Vĩnh Phúc 25 11/10/2019 7
Quảng Ninh 24 11/10/2019 7
Hưng Yên 22 11/10/2019 0
Thái Nguyên 28 09/10/2019 2
Phú Thọ 32 08/10/2019 4
Hà Nam 24 08/10/2019 2
Vĩnh Phúc 25 07/10/2019 5
Quảng Ninh 28 07/10/2019 4
Thái Nguyên 35 07/10/2019 2
Yên Bái 35 05/10/2019 2
Yên Bái 25 03/10/2019 2
Thái Nguyên 27 02/10/2019 2
Thái Nguyên 31 01/10/2019 6
Thanh Hóa 30 01/10/2019 5
Thái Nguyên 26 01/10/2019 2
Thái Nguyên 24 30/09/2019 1
Yên Bái 26 27/09/2019 3
Vĩnh Long 26 26/09/2019 3
Vĩnh Phúc 24 24/09/2019 5
Ninh Bình 26 24/09/2019 4
Thái Nguyên 27 24/09/2019 4
Hải Dương 25 23/09/2019 6
Bắc Giang 25 21/09/2019 3
Hải Phòng 33 20/09/2019 3
Thừa Thiên Huế 24 19/09/2019 4
Hà Nội 26 18/09/2019 0
Hà Nội 26 18/09/2019 5
Hải Dương 25 17/09/2019 10
Phú Thọ 25 13/09/2019 2
Hà Nội 25 12/09/2019 3
Bắc Giang 29 11/09/2019 2
Hà Nội 39 11/09/2019 7
Bắc Ninh 40 30/11/2019 1
Hà Nội 31 07/09/2019 1
Hà Nội 35 06/09/2019 3
Hà Nội 30 05/09/2019 3
Hà Nội 30 30/11/2019 1
Thái Nguyên 50 29/08/2019 4
Hồ Chí Minh 40 26/08/2019 2
Hồ Chí Minh 42 26/08/2019 2
Hà Nội 41 13/08/2019 3
Hà Nội 38 08/08/2019 3
Hà Nội 42 06/08/2019 3
Hồ Chí Minh 51 26/07/2019 2
Hồ Chí Minh 53 26/07/2019 2
Hồ Chí Minh 75 26/07/2019 1
Hồ Chí Minh 60 25/07/2019 2
Hà Nội 0 19/07/2019 3
Bắc Ninh 51 19/07/2019 2
Hà Nội 53 18/07/2019 3
Hà Nội 49 18/07/2019 3
Hà Nội 54 18/07/2019 3
Hà Nội 51 18/07/2019 3
Hà Nội 52 18/07/2019 3
Hà Nội 55 18/07/2019 3
Hà Nội 52 18/07/2019 3
Hà Nội 50 18/07/2019 3
Hà Nội 49 18/07/2019 3
Hà Nội 58 18/07/2019 3
Hà Nội 48 18/07/2019 3
Hồ Chí Minh 47 18/07/2019 5
Hồ Chí Minh 47 18/07/2019 2
Hồ Chí Minh 0 18/07/2019 3
Hồ Chí Minh 49 18/07/2019 3
Hồ Chí Minh 54 18/07/2019 3
Hồ Chí Minh 53 18/07/2019 3
Hồ Chí Minh 47 18/07/2019 6
Hồ Chí Minh 65 18/07/2019 7
Hồ Chí Minh 46 18/07/2019 6
Hà Nội 49 17/07/2019 3
Hà Nội 47 12/07/2019 3
Phú Thọ 52 15/08/2019 3
Bình Dương 0 09/07/2019 2
Hồ Chí Minh 51 09/07/2019 2
Vĩnh Phúc 80 05/07/2019 3
Hà Nội 40 02/07/2019 2
Hà Nội 54 01/07/2019 1
Hà Nội 109 03/04/2019 5
Hà Nội 112 16/03/2019 0
Hà Nội 108 16/03/2019 0
Hà Nội 118 16/03/2019 0
Hồ Chí Minh 144 29/11/2018 2
Bà Rịa - Vũng Tàu 0 29/11/2018 2
Đồng Nai 130 29/11/2018 2
Hồ Chí Minh 158 01/11/2018 2
Hồ Chí Minh 183 28/09/2018 4
Hồ Chí Minh 179 28/09/2018 3
Hồ Chí Minh 183 19/09/2018 10
Hồ Chí Minh 174 17/09/2018 4
Hồ Chí Minh 202 13/09/2018 2
Hồ Chí Minh 218 07/09/2018 3
Hồ Chí Minh 170 07/09/2018 2
Hồ Chí Minh 250 18/06/2018 2
Hồ Chí Minh 292 01/06/2018 2
Hồ Chí Minh 330 03/04/2018 4
Hồ Chí Minh 0 08/03/2018 2
Hồ Chí Minh 292 26/02/2018 1
Hồ Chí Minh 374 26/02/2018 1
Hồ Chí Minh 280 26/02/2018 2
Hồ Chí Minh 0 29/01/2018 2
Hồ Chí Minh 0 24/01/2018 2
Hà Nội 343 09/10/2019 0
Hồ Chí Minh 405 10/10/2017 1
Hồ Chí Minh 343 10/10/2017 1
Hà Nội 346 04/09/2017 0
Hà Nội 334 29/04/2017 4
Hà Nội 397 20/04/2017 2
 Hỗ trợ trực tuyến
Phòng kỹ thuật
Phòng kinh doanh
 Liên kết website
 Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  3
 • Hôm nay:
  193
 • Tuần này:
  5630
 • Tuần trước:
  34887
 • Tháng trước:
  35080
 • Tất cả:
  4488126
Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BBU

Trụ sở chính: Số 168 Đường Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Chi nhánh phía Bắc: Tầng 03, Số 92 Yết Kiêu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chi nhanh số 1: Số 14/16C7, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08 6273 3456 Fax: 08 3856 9823

Mã số thuế: 0312539862

hotline photo: Hotline Red hotline-red.gif 0969 232 969 (Zalo, Viber)

Email: bbuvn68@gmail.com

Thiết kế website www.webso.vn

Thông tin đăng ký

 Đóng
  

Thôn tin đăng nhập

 Đóng