Kinh doanh - Công nghiệp

Tiêu đề Nơi đăng Xem Cập nhật Ảnh
Thái Nguyên 0 27/02/2021 4
Vĩnh Phúc 0 23/02/2021 4
Hải Phòng 0 23/02/2021 4
Bắc Ninh 0 20/02/2021 4
Hải Phòng 0 18/02/2021 4
Hà Nội 0 17/02/2021 4
Thừa Thiên Huế 0 17/02/2021 4
Hà Nội 0 03/02/2021 4
Hải Phòng 0 03/02/2021 4
Nghệ An 0 01/02/2021 4
Hà Tĩnh 0 01/02/2021 4
Thái Nguyên 0 30/01/2021 4
Ninh Bình 0 28/01/2021 4
Thái Nguyên 0 25/01/2021 4
Nghệ An 0 25/01/2021 4
Vĩnh Phúc 0 23/01/2021 4
Thái Nguyên 0 22/01/2021 4
Ninh Bình 0 21/01/2021 4
Hòa Bình 0 20/01/2021 4
Đà Nẵng 0 19/01/2021 4
Hòa Bình 0 19/01/2021 4
Hưng Yên 0 18/01/2021 4
Vĩnh Phúc 0 18/01/2021 4
Thái Bình 0 15/01/2021 5
Thái Nguyên 0 14/01/2021 4
Hải Dương 0 11/01/2021 4
Vĩnh Phúc 0 08/01/2021 4
Thừa Thiên Huế 0 08/01/2021 4
Vĩnh Phúc 0 07/01/2021 4
Quảng Ninh 0 06/01/2021 4
Thái Bình 0 05/01/2021 4
Nghệ An 0 05/01/2021 4
Phú Thọ 0 04/01/2021 4
Hà Nội 0 31/12/2020 4
Hải Phòng 0 28/12/2020 4
Thái Bình 0 28/12/2020 4
Thái Nguyên 0 25/12/2020 4
Thái Nguyên 0 24/12/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 22/12/2020 4
Hải Phòng 0 21/12/2020 4
Vĩnh Phúc 0 21/12/2020 4
Hòa Bình 0 21/12/2020 4
Hà Giang 0 17/12/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 17/12/2020 4
Bình Dương 0 16/12/2020 6
Tuyên Quang 0 15/12/2020 4
Hải Phòng 0 15/12/2020 4
Thái Nguyên 0 15/12/2020 4
Hải Dương 0 11/12/2020 4
Phú Thọ 0 11/12/2020 4
Vĩnh Phúc 0 11/12/2020 4
Bắc Kạn 0 10/12/2020 4
Vĩnh Phúc 33 09/12/2020 4
Quảng Bình 0 09/12/2020 4
Bắc Ninh 0 08/12/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 07/12/2020 4
Vĩnh Phúc 0 07/12/2020 4
Hà Tĩnh 0 05/12/2020 4
Hà Nội 0 05/12/2020 1
Bắc Ninh 0 04/12/2020 4
Vĩnh Phúc 32 04/12/2020 4
Hải Dương 0 03/12/2020 4
Hải Dương 0 02/12/2020 4
Hải Dương 31 01/12/2020 4
Đà Nẵng 0 01/12/2020 4
Thanh Hóa 0 30/11/2020 4
Phú Thọ 0 30/11/2020 4
Phú Thọ 0 26/11/2020 4
Hà Nội 0 26/11/2020 4
Lào Cai 0 26/11/2020 4
Tuyên Quang 0 25/11/2020 4
Vĩnh Phúc 0 25/11/2020 4
Sơn La 0 25/11/2020 1
Thái Nguyên 0 24/11/2020 4
Vĩnh Phúc 0 23/11/2020 4
Thanh Hóa 0 20/11/2020 4
Bắc Giang 0 20/11/2020 4
Hưng Yên 0 19/11/2020 4
Tuyên Quang 0 19/11/2020 4
Thái Nguyên 0 18/11/2020 4
Thái Bình 0 17/11/2020 4
Thanh Hóa 0 17/11/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 17/11/2020 4
Ninh Bình 0 16/11/2020 4
Bắc Giang 0 12/11/2020 4
Thái Nguyên 0 12/11/2020 4
Vĩnh Phúc 0 12/11/2020 4
Vĩnh Phúc 0 12/11/2020 0
Hà Nội 0 11/11/2020 6
Nghệ An 0 11/11/2020 4
Nghệ An 0 10/11/2020 4
Hải Dương 0 10/11/2020 4
Nghệ An 0 09/11/2020 4
Bắc Ninh 0 09/11/2020 6
Thanh Hóa 0 09/11/2020 4
Tuyên Quang 0 07/11/2020 4
Hòa Bình 0 07/11/2020 5
Phú Thọ 0 06/11/2020 4
Quảng Ninh 0 06/11/2020 4
Vĩnh Phúc 0 06/11/2020 5
Vĩnh Phúc 0 06/11/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 05/11/2020 4
Thái Bình 0 04/11/2020 4
Hà Nội 0 04/11/2020 4
Tuyên Quang 0 04/11/2020 4
Hải Phòng 0 03/11/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 03/11/2020 4
Hải Phòng 0 03/11/2020 4
Cao Bằng 0 02/11/2020 4
Hưng Yên 0 02/11/2020 4
Thanh Hóa 0 30/10/2020 4
Tuyên Quang 0 30/10/2020 4
Yên Bái 0 29/10/2020 4
Thái Nguyên 0 29/10/2020 6
Thanh Hóa 0 29/10/2020 4
Quảng Bình 0 28/10/2020 4
Hà Nội 0 28/10/2020 6
Cao Bằng 0 28/10/2020 4
Sơn La 0 27/10/2020 4
Đà Nẵng 0 27/10/2020 4
Vĩnh Phúc 0 26/10/2020 6
Thừa Thiên Huế 0 26/10/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 26/10/2020 4
Thái Nguyên 0 22/10/2020 5
Vĩnh Phúc 0 22/10/2020 5
Thanh Hóa 0 21/10/2020 4
Hà Tĩnh 0 21/10/2020 4
Hà Nội 0 19/10/2020 4
Tiền Giang 42 19/10/2020 1
Thái Nguyên 0 17/10/2020 4
Ninh Bình 0 17/10/2020 4
Thanh Hóa 0 15/10/2020 4
Hòa Bình 0 15/10/2020 4
Nghệ An 0 15/10/2020 4
Thanh Hóa 0 13/10/2020 4
Bắc Ninh 0 13/10/2020 4
Nghệ An 0 13/10/2020 4
Bà Rịa - Vũng Tàu 0 13/10/2020 3
Đồng Nai 0 13/10/2020 4
Thanh Hóa 0 12/10/2020 4
Hà Tĩnh 0 12/10/2020 4
Phú Thọ 0 12/10/2020 4
Quảng Ninh 0 09/10/2020 5
Thừa Thiên Huế 0 09/10/2020 4
Thái Nguyên 0 08/10/2020 5
Thanh Hóa 0 06/10/2020 4
Thanh Hóa 0 06/10/2020 4
Quảng Bình 0 05/10/2020 4
Bình Dương 45 05/10/2020 1
Vĩnh Phúc 0 05/10/2020 4
Bắc Ninh 0 05/10/2020 4
Nghệ An 0 02/10/2020 4
Bắc Ninh 0 02/10/2020 5
Lào Cai 0 02/10/2020 4
Vĩnh Phúc 0 01/10/2020 5
Nghệ An 0 01/10/2020 4
Phú Thọ 0 01/10/2020 4
Thanh Hóa 0 30/09/2020 4
Hòa Bình 0 30/09/2020 4
Vĩnh Phúc 0 29/09/2020 1
Hưng Yên 0 29/09/2020 4
Nghệ An 0 29/09/2020 4
Quảng Bình 0 28/09/2020 4
Nghệ An 0 28/09/2020 4
Thanh Hóa 0 25/09/2020 4
Thanh Hóa 0 24/09/2020 4
Bắc Giang 0 24/09/2020 6
Hòa Bình 0 24/09/2020 4
Hưng Yên 0 23/09/2020 4
Hải Phòng 0 23/09/2020 6
Phú Thọ 0 23/09/2020 4
Bắc Ninh 0 22/09/2020 4
Tuyên Quang 0 21/09/2020 4
Yên Bái 0 19/09/2020 4
Điện Biên 0 18/09/2020 1
Hà Nam 0 18/09/2020 6
Yên Bái 0 18/09/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 18/09/2020 4
Thái Nguyên 0 17/09/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 17/09/2020 4
Vĩnh Phúc 0 16/09/2020 6
Cao Bằng 0 16/09/2020 4
Hưng Yên 0 15/09/2020 6
Tuyên Quang 0 15/09/2020 4
Vĩnh Long 55 15/09/2020 4
Hà Nội 0 14/09/2020 6
Tuyên Quang 0 14/09/2020 4
Tuyên Quang 0 14/09/2020 4
Cao Bằng 0 11/09/2020 4
Tuyên Quang 0 11/09/2020 4
Bắc Kạn 0 10/09/2020 4
Vĩnh Phúc 0 10/09/2020 6
Tuyên Quang 0 10/09/2020 4
Nghệ An 0 09/09/2020 4
Tuyên Quang 0 09/09/2020 4
Thái Bình 0 08/09/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 08/09/2020 4
Hà Nội 0 07/09/2020 6
Quảng Bình 0 07/09/2020 4
Tuyên Quang 0 07/09/2020 4
Ninh Bình 0 05/09/2020 6
Tuyên Quang 0 05/09/2020 4
Vĩnh Phúc 0 04/09/2020 4
Nghệ An 0 04/09/2020 4
Hải Phòng 0 03/09/2020 6
Thừa Thiên Huế 0 03/09/2020 4
Vĩnh Long 58 03/09/2020 4
Thanh Hóa 0 01/09/2020 4
Thừa Thiên Huế 64 31/08/2020 4
Bắc Giang 0 31/08/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 29/08/2020 4
Vĩnh Phúc 0 29/08/2020 4
Ninh Bình 0 28/08/2020 6
Thái Nguyên 0 28/08/2020 6
Quảng Bình 0 28/08/2020 4
Tuyên Quang 0 28/08/2020 4
Thừa Thiên Huế 71 27/08/2020 4
Phú Thọ 0 27/08/2020 4
Thanh Hóa 0 26/08/2020 4
Vĩnh Phúc 0 26/08/2020 6
Hà Nội 0 26/08/2020 2
Lào Cai 0 23/10/2020 1
Thanh Hóa 0 26/08/2020 4
Bà Rịa - Vũng Tàu 0 26/10/2020 1
Phú Thọ 0 25/08/2020 4
Hà Nội 0 25/08/2020 6
Hà Tĩnh 0 25/08/2020 4
Phú Thọ 0 24/08/2020 6
Cao Bằng 0 22/08/2020 3
Cao Bằng 0 21/08/2020 4
Vĩnh Phúc 0 21/08/2020 6
Bắc Ninh 0 21/08/2020 6
Thanh Hóa 0 21/08/2020 4
Tuyên Quang 0 20/08/2020 4
Phú Thọ 0 20/08/2020 4
Phú Thọ 0 19/08/2020 4
Phú Thọ 0 18/08/2020 4
Thái Nguyên 0 17/08/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 15/08/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 14/08/2020 4
Thái Nguyên 0 14/08/2020 6
Quảng Ninh 0 14/08/2020 6
Thừa Thiên Huế 0 12/08/2020 4
Thanh Hóa 0 12/08/2020 4
Hải Dương 0 10/08/2020 3
Phú Thọ 0 08/08/2020 4
Hồ Chí Minh 56 08/08/2020 1
Hà Nội 0 07/08/2020 6
Bắc Giang 0 07/08/2020 4
Hà Nội 0 07/08/2020 6
Nghệ An 0 07/08/2020 4
Hồ Chí Minh 0 07/08/2020 1
Hà Tĩnh 0 06/08/2020 4
Hà Nội 0 05/08/2020 4
Phú Thọ 0 05/08/2020 4
Nghệ An 0 04/08/2020 4
Vĩnh Phúc 0 04/08/2020 5
Thừa Thiên Huế 0 01/08/2020 4
Vĩnh Phúc 0 31/07/2020 3
Ninh Bình 0 31/07/2020 6
Cao Bằng 0 31/07/2020 4
Quảng Ninh 0 30/07/2020 4
Quảng Bình 0 30/07/2020 4
Quảng Ninh 0 29/07/2020 6
Phú Thọ 0 29/07/2020 4
Thanh Hóa 0 29/07/2020 4
Cao Bằng 0 27/07/2020 4
Tuyên Quang 0 27/07/2020 4
Tây Ninh 60 12/08/2020 2
Bắc Ninh 0 24/07/2020 4
Vĩnh Phúc 0 24/07/2020 6
Tuyên Quang 0 24/07/2020 4
Tuyên Quang 0 23/07/2020 4
Bắc Kạn 0 23/07/2020 4
Tuyên Quang 0 22/07/2020 4
Tuyên Quang 0 22/07/2020 4
Hà Nội 60 28/07/2020 2
Vĩnh Phúc 0 21/07/2020 4
Thái Nguyên 0 21/07/2020 4
Quảng Ninh 0 20/07/2020 6
Hưng Yên 0 20/07/2020 6
Hà Tĩnh 0 20/07/2020 4
Vĩnh Phúc 0 20/07/2020 4
Vĩnh Phúc 0 18/07/2020 4
Quảng Bình 0 18/07/2020 4
Thái Bình 0 17/07/2020 6
Quảng Bình 0 17/07/2020 4
Vĩnh Phúc 0 17/07/2020 4
Ninh Bình 0 16/07/2020 6
Bình Dương 54 03/12/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 16/07/2020 4
Thái Nguyên 0 16/07/2020 4
Thái Nguyên 0 15/07/2020 6
Thái Nguyên 0 15/07/2020 6
Hồ Chí Minh 0 15/07/2020 2
Hà Tĩnh 0 15/07/2020 4
Tuyên Quang 0 15/07/2020 4
Vĩnh Phúc 0 14/07/2020 4
Khánh Hòa 58 12/08/2020 3
Thừa Thiên Huế 0 14/07/2020 4
Hưng Yên 0 13/07/2020 7
Hà Tĩnh 0 13/07/2020 3
Phú Thọ 0 13/07/2020 3
Thái Nguyên 0 11/07/2020 3
Nghệ An 0 10/07/2020 3
Hà Nội 0 10/07/2020 6
Hà Nội 0 10/07/2020 6
Lai Châu 0 10/07/2020 3
Quảng Bình 0 09/07/2020 3
Hà Nội 0 09/07/2020 5
Hà Nội 0 09/07/2020 0
Vĩnh Phúc 0 09/07/2020 6
Thanh Hóa 0 09/07/2020 3
Quảng Bình 0 08/07/2020 3
Quảng Trị 0 08/07/2020 3
Hải Phòng 0 07/07/2020 3
Hải Phòng 0 07/07/2020 6
Thanh Hóa 0 07/07/2020 6
Bắc Ninh 0 07/07/2020 3
Vĩnh Phúc 0 06/07/2020 3
Hà Tĩnh 0 03/07/2020 3
Phú Thọ 0 02/07/2020 6
Thừa Thiên Huế 0 02/07/2020 3
Phú Thọ 0 02/07/2020 3
Đà Nẵng 0 01/07/2020 4
Thái Nguyên 0 30/06/2020 3
Hồ Chí Minh 0 30/06/2020 3
Thái Bình 0 30/06/2020 3
Hà Nội 0 29/06/2020 6
Đồng Nai 0 29/06/2020 2
Sóc Trăng 0 29/06/2020 4
Hà Tĩnh 0 29/06/2020 3
Đồng Nai 0 29/06/2020 4
Vĩnh Phúc 0 29/06/2020 3
Nghệ An 0 27/06/2020 3
Nghệ An 0 26/06/2020 3
Đà Nẵng 0 26/06/2020 3
Đà Nẵng 0 26/06/2020 3
Hà Nội 0 25/06/2020 6
Thanh Hóa 0 25/06/2020 5
Thanh Hóa 0 25/06/2020 3
Thanh Hóa 0 25/06/2020 3
Thừa Thiên Huế 0 24/06/2020 3
Thái Nguyên 0 23/06/2020 6
Thái Nguyên 0 23/06/2020 6
Hải Dương 0 23/06/2020 3
Hà Tĩnh 0 23/06/2020 3
Hà Tĩnh 0 22/06/2020 3
Bắc Kạn 0 20/06/2020 3
Bắc Kạn 0 20/06/2020 4
Phú Thọ 0 19/06/2020 3
Thừa Thiên Huế 0 19/06/2020 3
Quảng Ninh 0 18/06/2020 3
Hồ Chí Minh 0 18/06/2020 2
Hà Tĩnh 0 18/06/2020 3
Hà Nội 0 17/06/2020 6
Hồ Chí Minh 0 17/06/2020 2
Hải Dương 0 17/06/2020 6
Hà Tĩnh 0 17/06/2020 4
Vĩnh Phúc 0 17/06/2020 4
Bắc Ninh 0 16/06/2020 6
Tuyên Quang 0 16/06/2020 3
Hưng Yên 0 16/06/2020 3
Vĩnh Phúc 0 15/06/2020 3
Vĩnh Long 50 24/08/2020 3
Nghệ An 0 15/06/2020 3
Phú Thọ 0 13/06/2020 6
Bắc Kạn 0 13/06/2020 3
Sơn La 0 13/06/2020 3
Cao Bằng 0 12/06/2020 3
Bắc Giang 0 11/06/2020 6
Quảng Ninh 0 11/06/2020 5
Tuyên Quang 0 11/06/2020 3
Quảng Ninh 0 11/06/2020 3
Vĩnh Long 49 24/08/2020 4
Quảng Bình 0 10/06/2020 4
Ninh Bình 0 09/06/2020 6
Vĩnh Phúc 0 09/06/2020 3
Thừa Thiên Huế 0 09/06/2020 3
Vĩnh Phúc 0 08/06/2020 6
Bắc Ninh 0 08/06/2020 3
Bắc Kạn 0 06/06/2020 3
Hồ Chí Minh 0 05/06/2020 0
Tuyên Quang 0 05/06/2020 3
Hòa Bình 0 04/06/2020 6
Quảng Bình 0 04/06/2020 3
Quảng Ninh 0 03/06/2020 3
Vĩnh Phúc 0 02/06/2020 6
Nam Định 0 02/06/2020 6
Tuyên Quang 0 02/06/2020 3
Phú Thọ 0 02/06/2020 3
Vĩnh Phúc 0 01/06/2020 3
Thái Nguyên 0 01/06/2020 3
Hà Nội 0 30/05/2020 0
Tuyên Quang 0 30/05/2020 3
Thái Nguyên 0 29/05/2020 3
Hà Nội 0 29/05/2020 6
Quảng Ninh 0 29/05/2020 6
Vĩnh Phúc 0 29/05/2020 3
Tuyên Quang 0 28/05/2020 3
Hà Nội 0 28/05/2020 6
Vĩnh Phúc 0 28/05/2020 3
Vĩnh Phúc 0 27/05/2020 3
Nghệ An 0 27/05/2020 3
Thái Nguyên 0 26/05/2020 6
Hà Nội 0 26/05/2020 6
Thanh Hóa 0 26/05/2020 3
Quảng Bình 0 26/05/2020 3
Quảng Ninh 0 25/05/2020 3
Thanh Hóa 0 25/05/2020 3
Hà Nội 0 23/05/2020 4
Hà Tĩnh 0 23/05/2020 3
Hà Nội 0 23/05/2020 1
Quảng Bình 0 22/05/2020 3
Phú Thọ 0 22/05/2020 3
Thừa Thiên Huế 0 21/05/2020 3
Sơn La 0 21/05/2020 6
Quảng Ninh 0 21/05/2020 6
Hải Dương 0 21/05/2020 4
Bình Dương 31 03/12/2020 4
Bình Dương 22 03/12/2020 2
Vĩnh Phúc 0 19/05/2020 6
Hòa Bình 0 19/05/2020 6
Hòa Bình 0 19/05/2020 6
Lào Cai 0 19/05/2020 3
Vĩnh Phúc 0 19/05/2020 3
Quảng Nam 0 18/05/2020 3
Thái Nguyên 0 18/05/2020 4
Thái Nguyên 0 16/05/2020 6
Hải Phòng 0 16/05/2020 6
Thừa Thiên Huế 0 16/05/2020 3
Thừa Thiên Huế 0 15/05/2020 3
Thái Bình 0 15/05/2020 3
Tuyên Quang 0 14/05/2020 6
Nghệ An 0 14/05/2020 4
Cao Bằng 0 13/05/2020 3
Hải Dương 0 13/05/2020 6
Thái Nguyên 0 13/05/2020 6
Bình Thuận 57 12/08/2020 2
Vĩnh Phúc 0 12/05/2020 3
Hải Dương 0 11/05/2020 3
Thanh Hóa 0 11/05/2020 3
Thái Bình 0 09/05/2020 4
Vĩnh Phúc 0 09/05/2020 3
Nghệ An 0 09/05/2020 3
Hà Nội 0 08/05/2020 1
Quảng Trị 0 08/05/2020 3
Sơn La 0 07/05/2020 3
Ninh Bình 0 07/05/2020 5
Tuyên Quang 0 07/05/2020 3
Tuyên Quang 0 06/05/2020 3
Hà Nội 0 05/05/2020 3
Hà Nội 0 05/05/2020 3
Thừa Thiên Huế 0 05/05/2020 4
Vĩnh Phúc 0 04/05/2020 3
Vĩnh Phúc 0 04/05/2020 3
Hà Tĩnh 0 04/05/2020 3
Bắc Giang 0 29/04/2020 3
Thái Bình 0 29/04/2020 3
Tuyên Quang 0 28/04/2020 3
Lai Châu 0 27/04/2020 2
Thừa Thiên Huế 0 27/04/2020 3
Tuyên Quang 0 27/04/2020 3
Hà Tĩnh 0 25/04/2020 3
Thái Nguyên 0 24/04/2020 3
Hải Phòng 0 24/04/2020 3
Quảng Bình 0 24/04/2020 3
Hà Nội 0 23/04/2020 5
Quảng Nam 0 23/04/2020 3
Hà Tĩnh 0 23/04/2020 3
Hà Nội 0 22/04/2020 3
Hải Dương 0 22/04/2020 3
Hà Nội 0 22/04/2020 3
Hòa Bình 0 22/04/2020 3
Hưng Yên 0 21/04/2020 3
Sơn La 0 21/04/2020 3
Phú Thọ 0 21/04/2020 3
Sơn La 0 21/04/2020 3
Tuyên Quang 125 20/04/2020 3
Lào Cai 105 20/04/2020 4
Đà Nẵng 107 20/04/2020 3
Tuyên Quang 78 11/04/2020 3
Vĩnh Phúc 78 11/04/2020 3
Hòa Bình 75 10/04/2020 3
Thừa Thiên Huế 81 09/04/2020 3
Hà Nội 76 09/04/2020 10
Vĩnh Phúc 76 09/04/2020 3
Hà Nội 74 08/04/2020 3
Vĩnh Long 78 08/04/2020 4
Hà Tĩnh 81 08/04/2020 3
Hà Nội 75 07/04/2020 4
Hồ Chí Minh 80 07/04/2020 1
Hà Nội 101 07/04/2020 3
Hà Nội 119 07/04/2020 7
Hà Nam 76 07/04/2020 3
Sơn La 75 06/04/2020 3
Hòa Bình 75 06/04/2020 4
Cao Bằng 82 04/04/2020 3
Hà Tĩnh 79 04/04/2020 3
Thanh Hóa 80 03/04/2020 3
Hà Nội 113 01/04/2020 8
Hòa Bình 109 01/04/2020 3
Tuyên Quang 108 01/04/2020 3
Hải Phòng 105 31/03/2020 3
Thái Nguyên 81 30/03/2020 3
Thanh Hóa 81 30/03/2020 3
Hòa Bình 114 28/03/2020 3
Hải Phòng 81 27/03/2020 3
Thái Bình 111 27/03/2020 5
Thái Nguyên 113 27/03/2020 3
Sơn La 0 26/03/2020 3
Hải Dương 110 26/03/2020 4
Nghệ An 112 25/03/2020 3
Hải Phòng 109 25/03/2020 3
Vĩnh Phúc 80 24/03/2020 3
Sơn La 119 24/03/2020 3
Hà Giang 119 24/03/2020 3
Thái Nguyên 84 21/03/2020 3
Thanh Hóa 111 20/03/2020 3
Vĩnh Phúc 111 20/03/2020 3
Nghệ An 88 19/03/2020 3
Thái Nguyên 119 19/03/2020 3
Quảng Bình 89 18/03/2020 3
Quảng Bình 99 18/03/2020 3
Hà Giang 91 17/03/2020 3
Vĩnh Phúc 114 17/03/2020 3
Vĩnh Phúc 116 16/03/2020 3
Bắc Ninh 117 16/03/2020 3
Hồ Chí Minh 93 13/03/2020 1
Hòa Bình 93 12/03/2020 3
Yên Bái 86 10/03/2020 3
Quảng Bình 123 10/03/2020 3
Sơn La 125 09/03/2020 3
Hà Tĩnh 132 07/03/2020 3
Quảng Bình 118 06/03/2020 3
Vĩnh Phúc 126 05/03/2020 3
Hưng Yên 95 05/03/2020 3
Thừa Thiên Huế 127 04/03/2020 3
Vĩnh Phúc 92 02/03/2020 3
Quảng Bình 123 02/03/2020 3
Thừa Thiên Huế 119 28/02/2020 3
Vĩnh Phúc 127 28/02/2020 3
Hưng Yên 97 27/02/2020 3
Vĩnh Phúc 124 26/02/2020 3
Quảng Bình 92 26/02/2020 3
Vĩnh Phúc 125 25/02/2020 3
Vĩnh Phúc 133 24/02/2020 3
Vĩnh Phúc 101 24/02/2020 3
Quảng Ninh 129 21/02/2020 4
Tuyên Quang 101 21/02/2020 2
Quảng Bình 106 20/02/2020 3
Hưng Yên 97 19/02/2020 0
Quảng Bình 99 19/02/2020 4
Quảng Bình 94 18/02/2020 3
Quảng Nam 109 17/02/2020 3
Hải Phòng 103 15/02/2020 2
Nam Định 97 15/02/2020 3
Hà Tĩnh 96 14/02/2020 3
Thái Bình 106 13/02/2020 2
Hà Tĩnh 101 12/02/2020 3
Sơn La 99 12/02/2020 2
Cao Bằng 92 10/02/2020 3
Bắc Giang 103 10/02/2020 3
Vĩnh Phúc 96 07/02/2020 4
Tuyên Quang 97 07/02/2020 3
Hồ Chí Minh 112 06/02/2020 0
Quảng Trị 101 06/02/2020 3
Thái Bình 101 06/02/2020 5
Hưng Yên 95 05/02/2020 4
Thừa Thiên Huế 94 04/02/2020 3
Thái Nguyên 108 03/02/2020 3
Hồ Chí Minh 121 21/01/2020 2
Thừa Thiên Huế 105 21/01/2020 4
Sơn La 130 20/01/2020 5
Hồ Chí Minh 110 17/01/2020 0
Thái Bình 100 17/01/2020 3
Thái Nguyên 132 17/01/2020 3
Hồ Chí Minh 110 16/01/2020 0
Quảng Nam 139 16/01/2020 3
Hà Nội 98 16/01/2020 2
Nam Định 134 16/01/2020 3
Nam Định 110 15/01/2020 3
Thái Nguyên 103 14/01/2020 3
Bắc Ninh 106 14/01/2020 3
Hải Phòng 109 13/01/2020 3
Hà Tĩnh 109 13/01/2020 3
Tuyên Quang 108 11/01/2020 3
Nam Định 110 10/01/2020 4
Hải Dương 110 09/01/2020 4
Hà Nội 144 08/01/2020 2
Thanh Hóa 102 04/01/2020 3
Hà Nội 0 03/01/2020 1
Hưng Yên 105 03/01/2020 4
Hà Nội 100 03/01/2020 2
Hà Nội 104 03/01/2020 2
Hà Tĩnh 114 02/01/2020 3
Hà Nội 94 02/01/2020 2
Hà Nội 131 31/12/2019 2
Tuyên Quang 100 31/12/2019 3
Hà Nam 108 30/12/2019 3
Hồ Chí Minh 105 28/12/2019 0
Hà Tĩnh 105 28/12/2019 3
Hà Tĩnh 110 27/12/2019 1
Hà Nội 100 27/12/2019 2
Quảng Bình 103 26/12/2019 3
Hà Nội 124 26/12/2019 1
Hòa Bình 112 26/12/2019 3
Hồ Chí Minh 99 25/12/2019 0
Cần Thơ 105 25/12/2019 0
Vĩnh Phúc 108 24/12/2019 3
Lai Châu 111 24/12/2019 4
Hà Nội 114 23/12/2019 1
Hòa Bình 132 23/12/2019 3
Hà Nội 106 23/12/2019 1
Hà Nội 106 21/12/2019 1
Hà Nội 108 21/12/2019 1
Thanh Hóa 136 20/12/2019 3
Thừa Thiên Huế 143 20/12/2019 1
Hà Nội 98 19/12/2019 1
Đà Nẵng 144 19/12/2019 3
Hà Nội 139 18/12/2019 1
Quảng Ninh 122 18/12/2019 2
Thanh Hóa 155 16/12/2019 2
Quảng Ninh 141 13/12/2019 2
Thái Bình 111 12/12/2019 1
Thừa Thiên Huế 113 12/12/2019 2
Nam Định 114 11/12/2019 1
Nam Định 102 11/12/2019 1
Nam Định 110 10/12/2019 1
Thanh Hóa 103 07/12/2019 2
Vĩnh Phúc 107 28/11/2019 3
Nam Định 103 27/11/2019 2
Nam Định 106 27/11/2019 1
Ninh Bình 106 26/11/2019 1
Thanh Hóa 102 25/11/2019 1
Thái Nguyên 105 25/11/2019 1
Điện Biên 104 22/11/2019 1
Thái Nguyên 110 20/11/2019 1
Hồ Chí Minh 108 20/11/2019 3
Hồ Chí Minh 105 20/11/2019 3
Hà Nam 109 19/11/2019 1
Hồ Chí Minh 0 18/11/2019 3
Yên Bái 114 18/11/2019 1
Hải Phòng 152 16/11/2019 1
Thái Nguyên 142 15/11/2019 1
Vĩnh Phúc 143 15/11/2019 2
Yên Bái 135 14/11/2019 1
Hồ Chí Minh 106 14/11/2019 3
Thái Nguyên 143 11/11/2019 1
Thái Bình 145 09/11/2019 1
Thái Bình 142 09/11/2019 1
Vĩnh Phúc 152 07/11/2019 1
Hải Phòng 100 07/11/2019 1
Quảng Ninh 111 06/11/2019 2
Quảng Ninh 111 05/11/2019 2
Nam Định 104 02/11/2019 1
Quảng Ninh 105 02/11/2019 2
Vĩnh Phúc 114 31/10/2019 1
Hưng Yên 118 30/10/2019 1
Thái Nguyên 108 29/10/2019 1
Hòa Bình 108 25/10/2019 1
Vĩnh Phúc 108 25/10/2019 2
Hà Nội 102 23/10/2019 6
Hải Dương 109 23/10/2019 1
Thái Nguyên 109 23/10/2019 2
Vĩnh Phúc 108 22/10/2019 4
Thái Bình 107 22/10/2019 4
Hưng Yên 110 21/10/2019 1
Thái Nguyên 108 19/10/2019 1
Vĩnh Phúc 113 18/10/2019 5
Vĩnh Phúc 116 18/10/2019 4
Thái Nguyên 118 18/10/2019 1
Thái Nguyên 109 17/10/2019 2
Hà Nội 0 16/10/2019 5
Thái Nguyên 144 16/10/2019 1
Hà Nội 0 15/10/2019 1
Quảng Ninh 112 14/10/2019 2
Thái Nguyên 144 12/10/2019 2
Hà Nội 0 11/10/2019 1
Vĩnh Phúc 118 11/10/2019 7
Quảng Ninh 145 11/10/2019 7
Hưng Yên 143 11/10/2019 0
Thái Nguyên 144 09/10/2019 2
Phú Thọ 150 08/10/2019 4
Hà Nam 134 08/10/2019 2
Vĩnh Phúc 144 07/10/2019 5
Quảng Ninh 145 07/10/2019 4
Thái Nguyên 153 07/10/2019 2
Yên Bái 125 05/10/2019 2
Yên Bái 107 03/10/2019 2
Thái Nguyên 125 02/10/2019 2
Thái Nguyên 122 01/10/2019 6
Thanh Hóa 112 01/10/2019 5
Thái Nguyên 116 01/10/2019 2
Thái Nguyên 113 30/09/2019 1
Yên Bái 112 27/09/2019 3
Vĩnh Long 118 26/09/2019 3
Vĩnh Phúc 116 24/09/2019 5
Ninh Bình 134 24/09/2019 4
Thái Nguyên 169 24/09/2019 4
Hải Dương 117 23/09/2019 6
Bắc Giang 132 21/09/2019 3
Hải Phòng 128 20/09/2019 3
Thừa Thiên Huế 115 19/09/2019 4
Hà Nội 160 18/09/2019 0
Hà Nội 131 18/09/2019 5
Hải Dương 119 17/09/2019 10
Phú Thọ 131 13/09/2019 2
Hà Nội 118 12/09/2019 3
Bắc Giang 146 11/09/2019 2
Hà Nội 146 11/09/2019 7
Bắc Ninh 131 30/11/2019 1
Hà Nội 124 07/09/2019 1
Hà Nội 161 06/09/2019 3
Hà Nội 128 05/09/2019 3
Hà Nội 165 30/11/2019 1
Thái Nguyên 266 29/08/2019 4
Hồ Chí Minh 134 26/08/2019 2
Hồ Chí Minh 147 26/08/2019 2
Hà Nội 145 13/08/2019 3
Hà Nội 132 08/08/2019 3
Hà Nội 135 06/08/2019 3
Hồ Chí Minh 147 26/07/2019 2
Hồ Chí Minh 180 26/07/2019 2
Hồ Chí Minh 203 26/07/2019 1
Hồ Chí Minh 195 25/07/2019 2
Hà Nội 0 19/07/2019 3
Bắc Ninh 189 19/07/2019 2
Hà Nội 142 18/07/2019 3
Hà Nội 168 18/07/2019 3
Hà Nội 148 18/07/2019 3
Hà Nội 155 18/07/2019 3
Hà Nội 134 18/07/2019 3
Hà Nội 190 18/07/2019 3
Hà Nội 141 18/07/2019 3
Hà Nội 144 18/07/2019 3
Hà Nội 178 18/07/2019 3
Hà Nội 190 18/07/2019 3
Hà Nội 160 18/07/2019 3
Hà Nội 141 17/07/2019 3
Hà Nội 147 12/07/2019 3
Phú Thọ 143 15/08/2019 3
Bình Dương 22 03/12/2020 6
Hồ Chí Minh 159 09/07/2019 2
Vĩnh Phúc 176 05/07/2019 3
Hà Nội 133 02/07/2019 2
Hà Nội 147 01/07/2019 1
Hà Nội 279 03/04/2019 5
Hà Nội 266 16/03/2019 0
Hà Nội 208 16/03/2019 0
Hà Nội 227 16/03/2019 0
Hồ Chí Minh 245 29/11/2018 2
Bà Rịa - Vũng Tàu 0 29/11/2018 2
Đồng Nai 245 19/02/2021 2
Hồ Chí Minh 282 01/11/2018 2
Hồ Chí Minh 335 28/09/2018 4
Hồ Chí Minh 334 28/09/2018 3
Hồ Chí Minh 308 19/09/2018 10
Hồ Chí Minh 317 17/09/2018 4
Hồ Chí Minh 308 13/09/2018 2
Hồ Chí Minh 331 07/09/2018 3
Hồ Chí Minh 274 07/09/2018 2
Hồ Chí Minh 345 18/06/2018 2
Hồ Chí Minh 439 01/06/2018 2
Hồ Chí Minh 0 08/03/2018 2
Hồ Chí Minh 394 26/02/2018 1
Hồ Chí Minh 475 26/02/2018 1
Hồ Chí Minh 422 26/02/2018 2
Hồ Chí Minh 0 29/01/2018 2
Hồ Chí Minh 0 24/01/2018 2
Hà Nội 456 10/08/2020 0
Hồ Chí Minh 520 10/10/2017 1
Hồ Chí Minh 445 10/10/2017 1
Hà Nội 435 04/09/2017 0
Hà Nội 421 29/04/2017 4
Hà Nội 483 20/04/2017 2
 Hỗ trợ trực tuyến
Phòng kỹ thuật
Phòng kinh doanh
 Liên kết website
 Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  9
 • Hôm nay:
  6016
 • Tuần này:
  41650
 • Tuần trước:
  37150
 • Tháng trước:
  74717
 • Tất cả:
  6570228
Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BBU

Trụ sở chính: Số 168 Đường Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Chi nhánh phía Bắc: Tầng 03, Số 92 Yết Kiêu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chi nhanh số 1: Số 14/16C7, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08 6273 3456 Fax: 08 3856 9823

Mã số thuế: 0312539862

hotline photo: Hotline Red hotline-red.gif 0969 232 969 (Zalo, Viber)

Email: bbuvn68@gmail.com

Thiết kế website www.webso.vn

Thông tin đăng ký

 Đóng
  

Thôn tin đăng nhập

 Đóng