Kinh doanh - Công nghiệp

Tiêu đề Nơi đăng Xem Cập nhật Ảnh
Phú Thọ 0 26/11/2020 4
Hà Nội 0 26/11/2020 4
Lào Cai 0 26/11/2020 4
Tuyên Quang 0 25/11/2020 4
Vĩnh Phúc 0 25/11/2020 4
Sơn La 0 25/11/2020 1
Thái Nguyên 0 24/11/2020 4
Vĩnh Phúc 0 23/11/2020 4
Thanh Hóa 0 20/11/2020 4
Bắc Giang 0 20/11/2020 4
Hưng Yên 0 19/11/2020 4
Tuyên Quang 0 19/11/2020 4
Thái Nguyên 0 18/11/2020 4
Thái Bình 0 17/11/2020 4
Thanh Hóa 0 17/11/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 17/11/2020 4
Ninh Bình 0 16/11/2020 4
Bắc Giang 0 12/11/2020 4
Thái Nguyên 0 12/11/2020 4
Vĩnh Phúc 0 12/11/2020 4
Vĩnh Phúc 0 12/11/2020 0
Hà Nội 0 11/11/2020 6
Nghệ An 0 11/11/2020 4
Nghệ An 0 10/11/2020 4
Hải Dương 0 10/11/2020 4
Nghệ An 0 09/11/2020 4
Bắc Ninh 0 09/11/2020 6
Thanh Hóa 0 09/11/2020 4
Tuyên Quang 0 07/11/2020 4
Hòa Bình 0 07/11/2020 5
Phú Thọ 0 06/11/2020 4
Quảng Ninh 0 06/11/2020 4
Vĩnh Phúc 0 06/11/2020 5
Vĩnh Phúc 0 06/11/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 05/11/2020 4
Thái Bình 0 04/11/2020 4
Hà Nội 0 04/11/2020 4
Tuyên Quang 0 04/11/2020 4
Hải Phòng 0 03/11/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 03/11/2020 4
Hải Phòng 0 03/11/2020 4
Cao Bằng 0 02/11/2020 4
Hưng Yên 0 02/11/2020 4
Thanh Hóa 0 30/10/2020 4
Tuyên Quang 0 30/10/2020 4
Yên Bái 0 29/10/2020 4
Thái Nguyên 0 29/10/2020 6
Thanh Hóa 0 29/10/2020 4
Quảng Bình 0 28/10/2020 4
Hà Nội 0 28/10/2020 6
Cao Bằng 0 28/10/2020 4
Sơn La 0 27/10/2020 4
Đà Nẵng 0 27/10/2020 4
Vĩnh Phúc 0 26/10/2020 6
Thừa Thiên Huế 0 26/10/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 26/10/2020 4
Thái Nguyên 0 22/10/2020 5
Vĩnh Phúc 0 22/10/2020 5
Thanh Hóa 0 21/10/2020 4
Hà Tĩnh 0 21/10/2020 4
Hà Nội 0 19/10/2020 4
Tiền Giang 12 19/10/2020 1
Thái Nguyên 0 17/10/2020 4
Ninh Bình 0 17/10/2020 4
Thanh Hóa 0 15/10/2020 4
Hòa Bình 0 15/10/2020 4
Nghệ An 0 15/10/2020 4
Thanh Hóa 0 13/10/2020 4
Bắc Ninh 0 13/10/2020 4
Nghệ An 0 13/10/2020 4
Bà Rịa - Vũng Tàu 0 13/10/2020 3
Đồng Nai 0 13/10/2020 4
Thanh Hóa 0 12/10/2020 4
Hà Tĩnh 0 12/10/2020 4
Phú Thọ 0 12/10/2020 4
Quảng Ninh 0 09/10/2020 5
Thừa Thiên Huế 0 09/10/2020 4
Thái Nguyên 0 08/10/2020 5
Thanh Hóa 0 06/10/2020 4
Thanh Hóa 0 06/10/2020 4
Quảng Bình 0 05/10/2020 4
Bình Dương 22 05/10/2020 1
Vĩnh Phúc 0 05/10/2020 4
Bắc Ninh 0 05/10/2020 4
Nghệ An 0 02/10/2020 4
Bắc Ninh 0 02/10/2020 5
Lào Cai 0 02/10/2020 4
Vĩnh Phúc 0 01/10/2020 5
Nghệ An 0 01/10/2020 4
Phú Thọ 0 01/10/2020 4
Thanh Hóa 0 30/09/2020 4
Hòa Bình 0 30/09/2020 4
Vĩnh Phúc 0 29/09/2020 1
Hưng Yên 0 29/09/2020 4
Nghệ An 0 29/09/2020 4
Quảng Bình 0 28/09/2020 4
Nghệ An 0 28/09/2020 4
Thanh Hóa 0 25/09/2020 4
Thanh Hóa 0 24/09/2020 4
Bắc Giang 0 24/09/2020 6
Hòa Bình 0 24/09/2020 4
Hưng Yên 0 23/09/2020 4
Hải Phòng 0 23/09/2020 6
Phú Thọ 0 23/09/2020 4
Bắc Ninh 0 22/09/2020 4
Tuyên Quang 0 21/09/2020 4
Yên Bái 0 19/09/2020 4
Điện Biên 0 18/09/2020 1
Hà Nam 0 18/09/2020 6
Yên Bái 0 18/09/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 18/09/2020 4
Thái Nguyên 0 17/09/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 17/09/2020 4
Vĩnh Phúc 0 16/09/2020 6
Cao Bằng 0 16/09/2020 4
Hưng Yên 0 15/09/2020 6
Tuyên Quang 0 15/09/2020 4
Vĩnh Long 31 15/09/2020 4
Hà Nội 0 14/09/2020 6
Tuyên Quang 0 14/09/2020 4
Tuyên Quang 0 14/09/2020 4
Cao Bằng 0 11/09/2020 4
Tuyên Quang 0 11/09/2020 4
Bắc Kạn 0 10/09/2020 4
Vĩnh Phúc 0 10/09/2020 6
Tuyên Quang 0 10/09/2020 4
Nghệ An 0 09/09/2020 4
Tuyên Quang 0 09/09/2020 4
Thái Bình 0 08/09/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 08/09/2020 4
Hà Nội 0 07/09/2020 6
Quảng Bình 0 07/09/2020 4
Tuyên Quang 0 07/09/2020 4
Ninh Bình 0 05/09/2020 6
Tuyên Quang 0 05/09/2020 4
Vĩnh Phúc 0 04/09/2020 4
Nghệ An 0 04/09/2020 4
Hải Phòng 0 03/09/2020 6
Thừa Thiên Huế 0 03/09/2020 4
Vĩnh Long 34 03/09/2020 4
Thanh Hóa 0 01/09/2020 4
Thừa Thiên Huế 36 31/08/2020 4
Bắc Giang 0 31/08/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 29/08/2020 4
Vĩnh Phúc 0 29/08/2020 4
Ninh Bình 0 28/08/2020 6
Thái Nguyên 0 28/08/2020 6
Quảng Bình 0 28/08/2020 4
Tuyên Quang 0 28/08/2020 4
Thừa Thiên Huế 42 27/08/2020 4
Phú Thọ 0 27/08/2020 4
Thanh Hóa 0 26/08/2020 4
Vĩnh Phúc 0 26/08/2020 6
Hà Nội 0 26/08/2020 2
Lào Cai 0 23/10/2020 1
Thanh Hóa 0 26/08/2020 4
Bà Rịa - Vũng Tàu 0 26/10/2020 1
Phú Thọ 0 25/08/2020 4
Hà Nội 0 25/08/2020 6
Hà Tĩnh 0 25/08/2020 4
Phú Thọ 0 24/08/2020 6
Cao Bằng 0 22/08/2020 3
Cao Bằng 0 21/08/2020 4
Vĩnh Phúc 0 21/08/2020 6
Bắc Ninh 0 21/08/2020 6
Thanh Hóa 0 21/08/2020 4
Tuyên Quang 0 20/08/2020 4
Phú Thọ 0 20/08/2020 4
Phú Thọ 0 19/08/2020 4
Phú Thọ 0 18/08/2020 4
Thái Nguyên 0 17/08/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 15/08/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 14/08/2020 4
Thái Nguyên 0 14/08/2020 6
Quảng Ninh 0 14/08/2020 6
Thừa Thiên Huế 0 12/08/2020 4
Thanh Hóa 0 12/08/2020 4
Hải Dương 0 10/08/2020 3
Phú Thọ 0 08/08/2020 4
Hồ Chí Minh 35 08/08/2020 1
Hà Nội 0 07/08/2020 6
Bắc Giang 0 07/08/2020 4
Hà Nội 0 07/08/2020 6
Nghệ An 0 07/08/2020 4
Hồ Chí Minh 0 07/08/2020 1
Hà Tĩnh 0 06/08/2020 4
Hà Nội 0 05/08/2020 4
Phú Thọ 0 05/08/2020 4
Nghệ An 0 04/08/2020 4
Vĩnh Phúc 0 04/08/2020 5
Thừa Thiên Huế 0 01/08/2020 4
Vĩnh Phúc 0 31/07/2020 3
Ninh Bình 0 31/07/2020 6
Cao Bằng 0 31/07/2020 4
Quảng Ninh 0 30/07/2020 4
Quảng Bình 0 30/07/2020 4
Quảng Ninh 0 29/07/2020 6
Phú Thọ 0 29/07/2020 4
Thanh Hóa 0 29/07/2020 4
Cao Bằng 0 27/07/2020 4
Tuyên Quang 0 27/07/2020 4
Tây Ninh 37 12/08/2020 2
Bắc Ninh 0 24/07/2020 4
Vĩnh Phúc 0 24/07/2020 6
Tuyên Quang 0 24/07/2020 4
Tuyên Quang 0 23/07/2020 4
Bắc Kạn 0 23/07/2020 4
Tuyên Quang 0 22/07/2020 4
Tuyên Quang 0 22/07/2020 4
Hà Nội 40 28/07/2020 2
Vĩnh Phúc 0 21/07/2020 4
Thái Nguyên 0 21/07/2020 4
Quảng Ninh 0 20/07/2020 6
Hưng Yên 0 20/07/2020 6
Hà Tĩnh 0 20/07/2020 4
Vĩnh Phúc 0 20/07/2020 4
Vĩnh Phúc 0 18/07/2020 4
Quảng Bình 0 18/07/2020 4
Thái Bình 0 17/07/2020 6
Quảng Bình 0 17/07/2020 4
Vĩnh Phúc 0 17/07/2020 4
Ninh Bình 0 16/07/2020 6
Bình Dương 0 16/07/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 16/07/2020 4
Thái Nguyên 0 16/07/2020 4
Thái Nguyên 0 15/07/2020 6
Thái Nguyên 0 15/07/2020 6
Hồ Chí Minh 0 15/07/2020 2
Hà Tĩnh 0 15/07/2020 4
Tuyên Quang 0 15/07/2020 4
Vĩnh Phúc 0 14/07/2020 4
Khánh Hòa 36 12/08/2020 3
Thừa Thiên Huế 0 14/07/2020 4
Hưng Yên 0 13/07/2020 7
Hà Tĩnh 0 13/07/2020 3
Phú Thọ 0 13/07/2020 3
Thái Nguyên 0 11/07/2020 3
Nghệ An 0 10/07/2020 3
Hà Nội 0 10/07/2020 6
Hà Nội 0 10/07/2020 6
Lai Châu 0 10/07/2020 3
Quảng Bình 0 09/07/2020 3
Hà Nội 0 09/07/2020 5
Hà Nội 0 09/07/2020 0
Vĩnh Phúc 0 09/07/2020 6
Thanh Hóa 0 09/07/2020 3
Quảng Bình 0 08/07/2020 3
Quảng Trị 0 08/07/2020 3
Hải Phòng 0 07/07/2020 3
Hải Phòng 0 07/07/2020 6
Thanh Hóa 0 07/07/2020 6
Bắc Ninh 0 07/07/2020 3
Vĩnh Phúc 0 06/07/2020 3
Hà Tĩnh 0 03/07/2020 3
Phú Thọ 0 02/07/2020 6
Thừa Thiên Huế 0 02/07/2020 3
Phú Thọ 0 02/07/2020 3
Đà Nẵng 0 01/07/2020 4
Thái Nguyên 0 30/06/2020 3
Hồ Chí Minh 0 30/06/2020 3
Thái Bình 0 30/06/2020 3
Hà Nội 0 29/06/2020 6
Đồng Nai 0 29/06/2020 2
Sóc Trăng 0 29/06/2020 4
Hà Tĩnh 0 29/06/2020 3
Đồng Nai 0 29/06/2020 4
Vĩnh Phúc 0 29/06/2020 3
Nghệ An 0 27/06/2020 3
Nghệ An 0 26/06/2020 3
Đà Nẵng 0 26/06/2020 3
Đà Nẵng 0 26/06/2020 3
Hà Nội 0 25/06/2020 6
Thanh Hóa 0 25/06/2020 5
Thanh Hóa 0 25/06/2020 3
Thanh Hóa 0 25/06/2020 3
Thừa Thiên Huế 0 24/06/2020 3
Thái Nguyên 0 23/06/2020 6
Thái Nguyên 0 23/06/2020 6
Hải Dương 0 23/06/2020 3
Hà Tĩnh 0 23/06/2020 3
Hà Tĩnh 0 22/06/2020 3
Bắc Kạn 0 20/06/2020 3
Bắc Kạn 0 20/06/2020 4
Phú Thọ 0 19/06/2020 3
Thừa Thiên Huế 0 19/06/2020 3
Quảng Ninh 0 18/06/2020 3
Hồ Chí Minh 0 18/06/2020 2
Hà Tĩnh 0 18/06/2020 3
Hà Nội 0 17/06/2020 6
Hồ Chí Minh 0 17/06/2020 2
Hải Dương 0 17/06/2020 6
Hà Tĩnh 0 17/06/2020 4
Vĩnh Phúc 0 17/06/2020 4
Bắc Ninh 0 16/06/2020 6
Tuyên Quang 0 16/06/2020 3
Hưng Yên 0 16/06/2020 3
Vĩnh Phúc 0 15/06/2020 3
Vĩnh Long 27 24/08/2020 3
Nghệ An 0 15/06/2020 3
Phú Thọ 0 13/06/2020 6
Bắc Kạn 0 13/06/2020 3
Sơn La 0 13/06/2020 3
Cao Bằng 0 12/06/2020 3
Bắc Giang 0 11/06/2020 6
Quảng Ninh 0 11/06/2020 5
Tuyên Quang 0 11/06/2020 3
Quảng Ninh 0 11/06/2020 3
Vĩnh Long 26 24/08/2020 4
Quảng Bình 0 10/06/2020 4
Ninh Bình 0 09/06/2020 6
Vĩnh Phúc 0 09/06/2020 3
Thừa Thiên Huế 0 09/06/2020 3
Vĩnh Phúc 0 08/06/2020 6
Bắc Ninh 0 08/06/2020 3
Bắc Kạn 0 06/06/2020 3
Hồ Chí Minh 0 05/06/2020 0
Tuyên Quang 0 05/06/2020 3
Hòa Bình 0 04/06/2020 6
Quảng Bình 0 04/06/2020 3
Quảng Ninh 0 03/06/2020 3
Vĩnh Phúc 0 02/06/2020 6
Nam Định 0 02/06/2020 6
Tuyên Quang 0 02/06/2020 3
Phú Thọ 0 02/06/2020 3
Vĩnh Phúc 0 01/06/2020 3
Thái Nguyên 0 01/06/2020 3
Hà Nội 0 30/05/2020 0
Tuyên Quang 0 30/05/2020 3
Thái Nguyên 0 29/05/2020 3
Hà Nội 0 29/05/2020 6
Quảng Ninh 0 29/05/2020 6
Vĩnh Phúc 0 29/05/2020 3
Tuyên Quang 0 28/05/2020 3
Hà Nội 0 28/05/2020 6
Vĩnh Phúc 0 28/05/2020 3
Vĩnh Phúc 0 27/05/2020 3
Nghệ An 0 27/05/2020 3
Thái Nguyên 0 26/05/2020 6
Hà Nội 0 26/05/2020 6
Thanh Hóa 0 26/05/2020 3
Quảng Bình 0 26/05/2020 3
Quảng Ninh 0 25/05/2020 3
Thanh Hóa 0 25/05/2020 3
Hà Nội 0 23/05/2020 4
Hà Tĩnh 0 23/05/2020 3
Hà Nội 0 23/05/2020 1
Quảng Bình 0 22/05/2020 3
Phú Thọ 0 22/05/2020 3
Thừa Thiên Huế 0 21/05/2020 3
Sơn La 0 21/05/2020 6
Quảng Ninh 0 21/05/2020 6
Hải Dương 0 21/05/2020 4
Bình Dương 0 19/05/2020 4
Bình Dương 0 19/05/2020 4
Vĩnh Phúc 0 19/05/2020 6
Hòa Bình 0 19/05/2020 6
Hòa Bình 0 19/05/2020 6
Lào Cai 0 19/05/2020 3
Vĩnh Phúc 0 19/05/2020 3
Quảng Nam 0 18/05/2020 3
Thái Nguyên 0 18/05/2020 4
Thái Nguyên 0 16/05/2020 6
Hải Phòng 0 16/05/2020 6
Thừa Thiên Huế 0 16/05/2020 3
Thừa Thiên Huế 0 15/05/2020 3
Thái Bình 0 15/05/2020 3
Tuyên Quang 0 14/05/2020 6
Nghệ An 0 14/05/2020 4
Cao Bằng 0 13/05/2020 3
Hải Dương 0 13/05/2020 6
Thái Nguyên 0 13/05/2020 6
Bình Thuận 34 12/08/2020 2
Vĩnh Phúc 0 12/05/2020 3
Hải Dương 0 11/05/2020 3
Thanh Hóa 0 11/05/2020 3
Thái Bình 0 09/05/2020 4
Vĩnh Phúc 0 09/05/2020 3
Nghệ An 0 09/05/2020 3
Hà Nội 0 08/05/2020 1
Quảng Trị 0 08/05/2020 3
Sơn La 0 07/05/2020 3
Ninh Bình 0 07/05/2020 5
Tuyên Quang 0 07/05/2020 3
Tuyên Quang 0 06/05/2020 3
Hà Nội 0 05/05/2020 3
Hà Nội 0 05/05/2020 3
Thừa Thiên Huế 0 05/05/2020 4
Vĩnh Phúc 0 04/05/2020 3
Vĩnh Phúc 0 04/05/2020 3
Hà Tĩnh 0 04/05/2020 3
Bắc Giang 0 29/04/2020 3
Thái Bình 0 29/04/2020 3
Tuyên Quang 0 28/04/2020 3
Lai Châu 0 27/04/2020 2
Thừa Thiên Huế 0 27/04/2020 3
Tuyên Quang 0 27/04/2020 3
Hà Tĩnh 0 25/04/2020 3
Thái Nguyên 0 24/04/2020 3
Hải Phòng 0 24/04/2020 3
Quảng Bình 0 24/04/2020 3
Hà Nội 0 23/04/2020 5
Quảng Nam 0 23/04/2020 3
Hà Tĩnh 0 23/04/2020 3
Hà Nội 0 22/04/2020 3
Hải Dương 0 22/04/2020 3
Hà Nội 0 22/04/2020 3
Hòa Bình 0 22/04/2020 3
Hưng Yên 0 21/04/2020 3
Sơn La 0 21/04/2020 3
Phú Thọ 0 21/04/2020 3
Sơn La 0 21/04/2020 3
Tuyên Quang 90 20/04/2020 3
Lào Cai 79 20/04/2020 4
Đà Nẵng 81 20/04/2020 3
Tuyên Quang 59 11/04/2020 3
Vĩnh Phúc 59 11/04/2020 3
Hòa Bình 55 10/04/2020 3
Thừa Thiên Huế 62 09/04/2020 3
Hà Nội 59 09/04/2020 10
Vĩnh Phúc 58 09/04/2020 3
Hà Nội 56 08/04/2020 3
Vĩnh Long 59 08/04/2020 4
Hà Tĩnh 60 08/04/2020 3
Hà Nội 56 07/04/2020 4
Hồ Chí Minh 61 07/04/2020 1
Hà Nội 71 07/04/2020 3
Hà Nội 85 07/04/2020 7
Hà Nam 57 07/04/2020 3
Sơn La 56 06/04/2020 3
Hòa Bình 55 06/04/2020 4
Cao Bằng 64 04/04/2020 3
Hà Tĩnh 60 04/04/2020 3
Thanh Hóa 60 03/04/2020 3
Hà Nội 93 01/04/2020 8
Hòa Bình 83 01/04/2020 3
Tuyên Quang 83 01/04/2020 3
Hải Phòng 79 31/03/2020 3
Thái Nguyên 63 30/03/2020 3
Thanh Hóa 61 30/03/2020 3
Hòa Bình 84 28/03/2020 3
Hải Phòng 62 27/03/2020 3
Thái Bình 85 27/03/2020 5
Thái Nguyên 86 27/03/2020 3
Sơn La 0 26/03/2020 3
Hải Dương 84 26/03/2020 4
Nghệ An 83 25/03/2020 3
Hải Phòng 82 25/03/2020 3
Vĩnh Phúc 62 24/03/2020 3
Sơn La 92 24/03/2020 3
Hà Giang 91 24/03/2020 3
Thái Nguyên 66 21/03/2020 3
Thanh Hóa 82 20/03/2020 3
Vĩnh Phúc 86 20/03/2020 3
Nghệ An 69 19/03/2020 3
Thái Nguyên 92 19/03/2020 3
Quảng Bình 70 18/03/2020 3
Quảng Bình 72 18/03/2020 3
Hà Giang 70 17/03/2020 3
Vĩnh Phúc 89 17/03/2020 3
Vĩnh Phúc 90 16/03/2020 3
Bắc Ninh 90 16/03/2020 3
Hồ Chí Minh 72 13/03/2020 1
Hòa Bình 72 12/03/2020 3
Yên Bái 68 10/03/2020 3
Quảng Bình 98 10/03/2020 3
Sơn La 97 09/03/2020 3
Hà Tĩnh 100 07/03/2020 3
Quảng Bình 92 06/03/2020 3
Vĩnh Phúc 99 05/03/2020 3
Hưng Yên 69 05/03/2020 3
Thừa Thiên Huế 100 04/03/2020 3
Vĩnh Phúc 72 02/03/2020 3
Quảng Bình 95 02/03/2020 3
Thừa Thiên Huế 93 28/02/2020 3
Vĩnh Phúc 97 28/02/2020 3
Hưng Yên 73 27/02/2020 3
Vĩnh Phúc 97 26/02/2020 3
Quảng Bình 73 26/02/2020 3
Vĩnh Phúc 99 25/02/2020 3
Vĩnh Phúc 101 24/02/2020 3
Vĩnh Phúc 82 24/02/2020 3
Quảng Ninh 104 21/02/2020 4
Tuyên Quang 83 21/02/2020 2
Quảng Bình 81 20/02/2020 3
Hưng Yên 79 19/02/2020 0
Quảng Bình 75 19/02/2020 4
Quảng Bình 75 18/02/2020 3
Quảng Nam 89 17/02/2020 3
Hải Phòng 83 15/02/2020 2
Nam Định 77 15/02/2020 3
Hà Tĩnh 78 14/02/2020 3
Thái Bình 77 13/02/2020 2
Hà Tĩnh 81 12/02/2020 3
Sơn La 80 12/02/2020 2
Cao Bằng 74 10/02/2020 3
Bắc Giang 82 10/02/2020 3
Vĩnh Phúc 78 07/02/2020 4
Tuyên Quang 77 07/02/2020 3
Hồ Chí Minh 90 06/02/2020 0
Quảng Trị 83 06/02/2020 3
Thái Bình 83 06/02/2020 5
Hưng Yên 78 05/02/2020 4
Thừa Thiên Huế 74 04/02/2020 3
Thái Nguyên 86 03/02/2020 3
Hồ Chí Minh 98 21/01/2020 2
Thừa Thiên Huế 86 21/01/2020 4
Sơn La 105 20/01/2020 5
Hồ Chí Minh 88 17/01/2020 0
Thái Bình 83 17/01/2020 3
Thái Nguyên 107 17/01/2020 3
Hồ Chí Minh 89 16/01/2020 0
Quảng Nam 112 16/01/2020 3
Hà Nội 78 16/01/2020 2
Nam Định 104 16/01/2020 3
Nam Định 91 15/01/2020 3
Thái Nguyên 86 14/01/2020 3
Bắc Ninh 88 14/01/2020 3
Hải Phòng 84 13/01/2020 3
Hà Tĩnh 90 13/01/2020 3
Tuyên Quang 87 11/01/2020 3
Nam Định 90 10/01/2020 4
Hải Dương 92 09/01/2020 4
Hà Nội 113 08/01/2020 2
Thanh Hóa 83 04/01/2020 3
Hà Nội 0 03/01/2020 1
Hưng Yên 84 03/01/2020 4
Hà Nội 83 03/01/2020 2
Hà Nội 86 03/01/2020 2
Hà Tĩnh 93 02/01/2020 3
Hà Nội 76 02/01/2020 2
Hà Nội 103 31/12/2019 2
Tuyên Quang 81 31/12/2019 3
Hà Nam 86 30/12/2019 3
Hồ Chí Minh 85 28/12/2019 0
Hà Tĩnh 86 28/12/2019 3
Hà Tĩnh 91 27/12/2019 1
Hà Nội 82 27/12/2019 2
Quảng Bình 87 26/12/2019 3
Hà Nội 92 26/12/2019 1
Hòa Bình 94 26/12/2019 3
Hồ Chí Minh 80 25/12/2019 0
Cần Thơ 88 25/12/2019 0
Vĩnh Phúc 90 24/12/2019 3
Lai Châu 91 24/12/2019 4
Hà Nội 95 23/12/2019 1
Hòa Bình 106 23/12/2019 3
Hà Nội 86 23/12/2019 1
Hà Nội 87 21/12/2019 1
Hà Nội 90 21/12/2019 1
Thanh Hóa 108 20/12/2019 3
Thừa Thiên Huế 117 20/12/2019 1
Hà Nội 80 19/12/2019 1
Đà Nẵng 119 19/12/2019 3
Hà Nội 111 18/12/2019 1
Quảng Ninh 99 18/12/2019 2
Thanh Hóa 128 16/12/2019 2
Quảng Ninh 113 13/12/2019 2
Thái Bình 91 12/12/2019 1
Thừa Thiên Huế 94 12/12/2019 2
Nam Định 95 11/12/2019 1
Nam Định 85 11/12/2019 1
Nam Định 86 10/12/2019 1
Thanh Hóa 85 07/12/2019 2
Vĩnh Phúc 88 28/11/2019 3
Nam Định 84 27/11/2019 2
Nam Định 86 27/11/2019 1
Ninh Bình 87 26/11/2019 1
Thanh Hóa 82 25/11/2019 1
Thái Nguyên 87 25/11/2019 1
Điện Biên 86 22/11/2019 1
Thái Nguyên 89 20/11/2019 1
Hồ Chí Minh 88 20/11/2019 3
Hồ Chí Minh 86 20/11/2019 3
Hà Nam 90 19/11/2019 1
Hồ Chí Minh 0 18/11/2019 3
Yên Bái 95 18/11/2019 1
Hải Phòng 123 16/11/2019 1
Thái Nguyên 115 15/11/2019 1
Vĩnh Phúc 115 15/11/2019 2
Yên Bái 110 14/11/2019 1
Hồ Chí Minh 88 14/11/2019 3
Thái Nguyên 114 11/11/2019 1
Thái Bình 116 09/11/2019 1
Thái Bình 119 09/11/2019 1
Vĩnh Phúc 118 07/11/2019 1
Hải Phòng 83 07/11/2019 1
Quảng Ninh 91 06/11/2019 2
Quảng Ninh 91 05/11/2019 2
Nam Định 86 02/11/2019 1
Quảng Ninh 87 02/11/2019 2
Vĩnh Phúc 94 31/10/2019 1
Hưng Yên 93 30/10/2019 1
Thái Nguyên 89 29/10/2019 1
Hòa Bình 90 25/10/2019 1
Vĩnh Phúc 90 25/10/2019 2
Hà Nội 83 23/10/2019 6
Hải Dương 90 23/10/2019 1
Thái Nguyên 90 23/10/2019 2
Vĩnh Phúc 89 22/10/2019 4
Thái Bình 88 22/10/2019 4
Hưng Yên 92 21/10/2019 1
Thái Nguyên 91 19/10/2019 1
Vĩnh Phúc 94 18/10/2019 5
Vĩnh Phúc 96 18/10/2019 4
Thái Nguyên 96 18/10/2019 1
Thái Nguyên 91 17/10/2019 2
Hà Nội 0 16/10/2019 5
Thái Nguyên 114 16/10/2019 1
Hà Nội 0 15/10/2019 1
Quảng Ninh 91 14/10/2019 2
Thái Nguyên 117 12/10/2019 2
Hà Nội 0 11/10/2019 1
Vĩnh Phúc 97 11/10/2019 7
Quảng Ninh 119 11/10/2019 7
Hưng Yên 118 11/10/2019 0
Thái Nguyên 117 09/10/2019 2
Phú Thọ 123 08/10/2019 4
Hà Nam 104 08/10/2019 2
Vĩnh Phúc 117 07/10/2019 5
Quảng Ninh 119 07/10/2019 4
Thái Nguyên 127 07/10/2019 2
Yên Bái 102 05/10/2019 2
Yên Bái 90 03/10/2019 2
Thái Nguyên 107 02/10/2019 2
Thái Nguyên 103 01/10/2019 6
Thanh Hóa 95 01/10/2019 5
Thái Nguyên 97 01/10/2019 2
Thái Nguyên 93 30/09/2019 1
Yên Bái 94 27/09/2019 3
Vĩnh Long 100 26/09/2019 3
Vĩnh Phúc 96 24/09/2019 5
Ninh Bình 109 24/09/2019 4
Thái Nguyên 134 24/09/2019 4
Hải Dương 98 23/09/2019 6
Bắc Giang 103 21/09/2019 3
Hải Phòng 107 20/09/2019 3
Thừa Thiên Huế 98 19/09/2019 4
Hà Nội 127 18/09/2019 0
Hà Nội 109 18/09/2019 5
Hải Dương 98 17/09/2019 10
Phú Thọ 110 13/09/2019 2
Hà Nội 99 12/09/2019 3
Bắc Giang 120 11/09/2019 2
Hà Nội 122 11/09/2019 7
Bắc Ninh 113 30/11/2019 1
Hà Nội 105 07/09/2019 1
Hà Nội 135 06/09/2019 3
Hà Nội 104 05/09/2019 3
Hà Nội 132 30/11/2019 1
Thái Nguyên 205 29/08/2019 4
Hồ Chí Minh 111 26/08/2019 2
Hồ Chí Minh 119 26/08/2019 2
Hà Nội 126 13/08/2019 3
Hà Nội 113 08/08/2019 3
Hà Nội 116 06/08/2019 3
Hồ Chí Minh 131 26/07/2019 2
Hồ Chí Minh 153 26/07/2019 2
Hồ Chí Minh 167 26/07/2019 1
Hồ Chí Minh 167 25/07/2019 2
Hà Nội 0 19/07/2019 3
Bắc Ninh 159 19/07/2019 2
Hà Nội 124 18/07/2019 3
Hà Nội 141 18/07/2019 3
Hà Nội 128 18/07/2019 3
Hà Nội 124 18/07/2019 3
Hà Nội 119 18/07/2019 3
Hà Nội 159 18/07/2019 3
Hà Nội 123 18/07/2019 3
Hà Nội 125 18/07/2019 3
Hà Nội 148 18/07/2019 3
Hà Nội 163 18/07/2019 3
Hà Nội 129 18/07/2019 3
Hà Nội 121 17/07/2019 3
Hà Nội 126 12/07/2019 3
Phú Thọ 125 15/08/2019 3
Bình Dương 0 16/07/2020 6
Hồ Chí Minh 130 09/07/2019 2
Vĩnh Phúc 158 05/07/2019 3
Hà Nội 111 02/07/2019 2
Hà Nội 127 01/07/2019 1
Hà Nội 243 03/04/2019 5
Hà Nội 228 16/03/2019 0
Hà Nội 186 16/03/2019 0
Hà Nội 204 16/03/2019 0
Hồ Chí Minh 224 29/11/2018 2
Bà Rịa - Vũng Tàu 0 29/11/2018 2
Đồng Nai 224 21/10/2020 2
Hồ Chí Minh 253 01/11/2018 2
Hồ Chí Minh 302 28/09/2018 4
Hồ Chí Minh 297 28/09/2018 3
Hồ Chí Minh 280 19/09/2018 10
Hồ Chí Minh 287 17/09/2018 4
Hồ Chí Minh 284 13/09/2018 2
Hồ Chí Minh 305 07/09/2018 3
Hồ Chí Minh 250 07/09/2018 2
Hồ Chí Minh 322 18/06/2018 2
Hồ Chí Minh 408 01/06/2018 2
Hồ Chí Minh 0 08/03/2018 2
Hồ Chí Minh 372 26/02/2018 1
Hồ Chí Minh 452 26/02/2018 1
Hồ Chí Minh 390 26/02/2018 2
Hồ Chí Minh 0 29/01/2018 2
Hồ Chí Minh 0 24/01/2018 2
Hà Nội 436 10/08/2020 0
Hồ Chí Minh 492 10/10/2017 1
Hồ Chí Minh 424 10/10/2017 1
Hà Nội 416 04/09/2017 0
Hà Nội 403 29/04/2017 4
Hà Nội 466 20/04/2017 2
 Hỗ trợ trực tuyến
Phòng kỹ thuật
Phòng kinh doanh
 Liên kết website
 Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  4
 • Hôm nay:
  1468
 • Tuần này:
  8026
 • Tuần trước:
  39637
 • Tháng trước:
  41105
 • Tất cả:
  6000736
Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BBU

Trụ sở chính: Số 168 Đường Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Chi nhánh phía Bắc: Tầng 03, Số 92 Yết Kiêu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chi nhanh số 1: Số 14/16C7, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08 6273 3456 Fax: 08 3856 9823

Mã số thuế: 0312539862

hotline photo: Hotline Red hotline-red.gif 0969 232 969 (Zalo, Viber)

Email: bbuvn68@gmail.com

Thiết kế website www.webso.vn

Thông tin đăng ký

 Đóng
  

Thôn tin đăng nhập

 Đóng