Kinh doanh - Công nghiệp

Tiêu đề Nơi đăng Xem Cập nhật Ảnh
Hà Nội 0 06/01/2022 0
Hà Nội 0 06/01/2022 0
Tây Ninh 11 30/12/2021 0
Hà Nội 0 23/12/2021 0
Hà Nội 0 23/12/2021 0
Hà Nội 0 17/12/2021 0
Hà Nội 0 17/12/2021 0
Hà Nội 0 17/12/2021 0
Hà Nội 0 13/12/2021 0
Hà Nội 0 13/12/2021 0
Hà Nội 0 13/12/2021 0
Hà Nội 0 13/12/2021 0
Hà Nội 0 19/11/2021 0
Hà Nội 0 19/11/2021 0
Hà Nội 0 19/11/2021 0
Hà Nội 0 09/11/2021 0
Hà Nội 0 09/11/2021 0
Hà Nội 0 09/11/2021 0
Hà Nội 0 09/11/2021 0
Hà Nội 0 31/10/2021 0
Đà Nẵng 0 31/10/2021 0
Đà Nẵng 0 31/10/2021 0
Đà Nẵng 0 25/10/2021 0
Hồ Chí Minh 0 14/10/2021 0
Hà Nội 49 11/08/2021 0
Bình Dương 0 03/06/2021 0
Hồ Chí Minh 0 19/05/2021 0
Quảng Bình 0 22/04/2021 0
Thừa Thiên Huế 0 20/04/2021 4
Phú Thọ 0 19/04/2021 4
Thanh Hóa 0 17/04/2021 4
Hồ Chí Minh 0 15/04/2021 1
Phú Thọ 0 13/04/2021 4
Hòa Bình 0 09/04/2021 4
Phú Thọ 0 09/04/2021 4
Thái Bình 0 07/04/2021 4
Hải Phòng 0 05/04/2021 4
Yên Bái 0 02/04/2021 4
Thừa Thiên Huế 0 02/04/2021 4
Thừa Thiên Huế 0 02/04/2021 4
Thanh Hóa 0 01/04/2021 3
Hải Phòng 0 31/03/2021 4
Cao Bằng 0 30/03/2021 4
Thừa Thiên Huế 0 27/03/2021 4
Nghệ An 0 26/03/2021 4
Quảng Ninh 0 26/03/2021 6
Thái Nguyên 0 25/03/2021 4
Phú Thọ 0 24/03/2021 4
Phú Thọ 0 24/03/2021 4
Thái Nguyên 0 22/03/2021 5
Thừa Thiên Huế 0 22/03/2021 4
Thái Nguyên 0 20/03/2021 6
Thừa Thiên Huế 0 20/03/2021 4
Phú Thọ 0 19/03/2021 4
Bắc Giang 0 19/03/2021 6
Tuyên Quang 0 19/03/2021 4
Phú Thọ 0 18/03/2021 4
Vĩnh Phúc 0 17/03/2021 4
Thái Nguyên 0 17/03/2021 6
Hưng Yên 0 17/03/2021 4
Thừa Thiên Huế 0 16/03/2021 4
Thái Nguyên 0 16/03/2021 5
Nghệ An 0 16/03/2021 4
Hòa Bình 0 15/03/2021 4
Yên Bái 0 13/03/2021 4
Thừa Thiên Huế 0 10/03/2021 4
Long An 106 08/03/2021 2
Hưng Yên 0 04/03/2021 4
Điện Biên 0 02/03/2021 4
Tuyên Quang 0 02/03/2021 4
Thái Nguyên 0 27/02/2021 4
Vĩnh Phúc 0 23/02/2021 4
Hải Phòng 0 23/02/2021 4
Bắc Ninh 0 20/02/2021 4
Hải Phòng 0 18/02/2021 4
Hà Nội 0 17/02/2021 4
Thừa Thiên Huế 0 17/02/2021 4
Hà Nội 0 03/02/2021 4
Hải Phòng 0 03/02/2021 4
Nghệ An 0 01/02/2021 4
Hà Tĩnh 0 01/02/2021 4
Thái Nguyên 0 30/01/2021 4
Ninh Bình 0 28/01/2021 4
Thái Nguyên 0 25/01/2021 4
Nghệ An 0 25/01/2021 4
Vĩnh Phúc 0 23/01/2021 4
Thái Nguyên 0 22/01/2021 4
Ninh Bình 0 21/01/2021 4
Hòa Bình 0 20/01/2021 4
Đà Nẵng 0 19/01/2021 4
Hòa Bình 0 19/01/2021 4
Hưng Yên 0 18/01/2021 4
Vĩnh Phúc 0 18/01/2021 4
Thái Bình 0 15/01/2021 5
Thái Nguyên 0 14/01/2021 4
Hải Dương 0 11/01/2021 4
Vĩnh Phúc 0 08/01/2021 4
Thừa Thiên Huế 0 08/01/2021 4
Vĩnh Phúc 0 07/01/2021 4
Quảng Ninh 0 06/01/2021 4
Thái Bình 0 05/01/2021 4
Nghệ An 0 05/01/2021 4
Phú Thọ 0 04/01/2021 4
Hà Nội 0 31/12/2020 4
Hải Phòng 0 28/12/2020 4
Thái Bình 0 28/12/2020 4
Thái Nguyên 0 25/12/2020 4
Thái Nguyên 0 24/12/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 22/12/2020 4
Hải Phòng 0 21/12/2020 4
Vĩnh Phúc 0 21/12/2020 4
Hòa Bình 0 21/12/2020 4
Hà Giang 0 17/12/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 17/12/2020 4
Tuyên Quang 0 15/12/2020 4
Hải Phòng 0 15/12/2020 4
Thái Nguyên 0 15/12/2020 4
Hải Dương 0 11/12/2020 4
Phú Thọ 0 11/12/2020 4
Vĩnh Phúc 0 11/12/2020 4
Bắc Kạn 0 10/12/2020 4
Vĩnh Phúc 170 09/12/2020 4
Quảng Bình 0 09/12/2020 4
Bắc Ninh 0 08/12/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 07/12/2020 4
Vĩnh Phúc 0 07/12/2020 4
Hà Tĩnh 0 05/12/2020 4
Hà Nội 0 05/12/2020 1
Bắc Ninh 0 04/12/2020 4
Vĩnh Phúc 173 04/12/2020 4
Hải Dương 0 03/12/2020 4
Hải Dương 0 02/12/2020 4
Hải Dương 163 01/12/2020 4
Đà Nẵng 0 01/12/2020 4
Thanh Hóa 0 30/11/2020 4
Phú Thọ 0 30/11/2020 4
Phú Thọ 0 26/11/2020 4
Hà Nội 0 26/11/2020 4
Lào Cai 0 26/11/2020 4
Tuyên Quang 0 25/11/2020 4
Vĩnh Phúc 0 25/11/2020 4
Sơn La 0 25/11/2020 1
Thái Nguyên 0 24/11/2020 4
Vĩnh Phúc 0 23/11/2020 4
Thanh Hóa 0 20/11/2020 4
Bắc Giang 0 20/11/2020 4
Hưng Yên 0 19/11/2020 4
Tuyên Quang 0 19/11/2020 4
Thái Nguyên 0 18/11/2020 4
Thái Bình 0 17/11/2020 4
Thanh Hóa 0 17/11/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 17/11/2020 4
Ninh Bình 0 16/11/2020 4
Bắc Giang 0 12/11/2020 4
Thái Nguyên 0 12/11/2020 4
Vĩnh Phúc 0 12/11/2020 4
Vĩnh Phúc 0 12/11/2020 0
Hà Nội 0 11/11/2020 6
Nghệ An 0 11/11/2020 4
Nghệ An 0 10/11/2020 4
Hải Dương 0 10/11/2020 4
Nghệ An 0 09/11/2020 4
Bắc Ninh 0 09/11/2020 6
Thanh Hóa 0 09/11/2020 4
Tuyên Quang 0 07/11/2020 4
Hòa Bình 0 07/11/2020 5
Phú Thọ 0 06/11/2020 4
Quảng Ninh 0 06/11/2020 4
Vĩnh Phúc 0 06/11/2020 5
Vĩnh Phúc 0 06/11/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 05/11/2020 4
Thái Bình 0 04/11/2020 4
Hà Nội 0 04/11/2020 4
Tuyên Quang 0 04/11/2020 4
Hải Phòng 0 03/11/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 03/11/2020 4
Hải Phòng 0 03/11/2020 4
Cao Bằng 0 02/11/2020 4
Hưng Yên 0 02/11/2020 4
Thanh Hóa 0 30/10/2020 4
Tuyên Quang 0 30/10/2020 4
Yên Bái 0 29/10/2020 4
Thái Nguyên 0 29/10/2020 6
Thanh Hóa 0 29/10/2020 4
Quảng Bình 0 28/10/2020 4
Hà Nội 0 28/10/2020 6
Cao Bằng 0 28/10/2020 4
Sơn La 0 27/10/2020 4
Đà Nẵng 0 27/10/2020 4
Vĩnh Phúc 0 26/10/2020 6
Thừa Thiên Huế 0 26/10/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 26/10/2020 4
Thái Nguyên 0 22/10/2020 5
Vĩnh Phúc 0 22/10/2020 5
Thanh Hóa 0 21/10/2020 4
Hà Tĩnh 0 21/10/2020 4
Hà Nội 0 19/10/2020 4
Tiền Giang 137 19/10/2020 1
Thái Nguyên 0 17/10/2020 4
Ninh Bình 0 17/10/2020 4
Thanh Hóa 0 15/10/2020 4
Hòa Bình 0 15/10/2020 4
Nghệ An 0 15/10/2020 4
Thanh Hóa 0 13/10/2020 4
Bắc Ninh 0 13/10/2020 4
Nghệ An 0 13/10/2020 4
Bà Rịa - Vũng Tàu 0 13/10/2020 3
Đồng Nai 0 13/10/2020 4
Thanh Hóa 0 12/10/2020 4
Hà Tĩnh 0 12/10/2020 4
Phú Thọ 0 12/10/2020 4
Quảng Ninh 0 09/10/2020 5
Thừa Thiên Huế 0 09/10/2020 4
Thái Nguyên 0 08/10/2020 5
Thanh Hóa 0 06/10/2020 4
Thanh Hóa 0 06/10/2020 4
Quảng Bình 0 05/10/2020 4
Bình Dương 128 05/10/2020 1
Vĩnh Phúc 0 05/10/2020 4
Bắc Ninh 0 05/10/2020 4
Nghệ An 0 02/10/2020 4
Bắc Ninh 0 02/10/2020 5
Lào Cai 0 02/10/2020 4
Vĩnh Phúc 0 01/10/2020 5
Nghệ An 0 01/10/2020 4
Phú Thọ 0 01/10/2020 4
Thanh Hóa 0 30/09/2020 4
Hòa Bình 0 30/09/2020 4
Vĩnh Phúc 0 29/09/2020 1
Hưng Yên 0 29/09/2020 4
Nghệ An 0 29/09/2020 4
Quảng Bình 0 28/09/2020 4
Nghệ An 0 28/09/2020 4
Thanh Hóa 0 25/09/2020 4
Thanh Hóa 0 24/09/2020 4
Bắc Giang 0 24/09/2020 6
Hòa Bình 0 24/09/2020 4
Hưng Yên 0 23/09/2020 4
Hải Phòng 0 23/09/2020 6
Phú Thọ 0 23/09/2020 4
Bắc Ninh 0 22/09/2020 4
Tuyên Quang 0 21/09/2020 4
Yên Bái 0 19/09/2020 4
Điện Biên 0 18/09/2020 1
Hà Nam 0 18/09/2020 6
Yên Bái 0 18/09/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 18/09/2020 4
Thái Nguyên 0 17/09/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 17/09/2020 4
Vĩnh Phúc 0 16/09/2020 6
Cao Bằng 0 16/09/2020 4
Hưng Yên 0 15/09/2020 6
Tuyên Quang 0 15/09/2020 4
Vĩnh Long 148 15/09/2020 4
Hà Nội 0 14/09/2020 6
Tuyên Quang 0 14/09/2020 4
Tuyên Quang 0 14/09/2020 4
Cao Bằng 0 11/09/2020 4
Tuyên Quang 0 11/09/2020 4
Bắc Kạn 0 10/09/2020 4
Vĩnh Phúc 0 10/09/2020 6
Tuyên Quang 0 10/09/2020 4
Nghệ An 0 09/09/2020 4
Tuyên Quang 0 09/09/2020 4
Thái Bình 0 08/09/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 08/09/2020 4
Hà Nội 0 07/09/2020 6
Quảng Bình 0 07/09/2020 4
Tuyên Quang 0 07/09/2020 4
Ninh Bình 0 05/09/2020 6
Tuyên Quang 0 05/09/2020 4
Vĩnh Phúc 0 04/09/2020 4
Nghệ An 0 04/09/2020 4
Hải Phòng 0 03/09/2020 6
Thừa Thiên Huế 0 03/09/2020 4
Vĩnh Long 142 03/09/2020 4
Thanh Hóa 0 01/09/2020 4
Thừa Thiên Huế 172 31/08/2020 4
Bắc Giang 0 31/08/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 29/08/2020 4
Vĩnh Phúc 0 29/08/2020 4
Ninh Bình 0 28/08/2020 6
Thái Nguyên 0 28/08/2020 6
Quảng Bình 0 28/08/2020 4
Tuyên Quang 0 28/08/2020 4
Thừa Thiên Huế 178 27/08/2020 4
Phú Thọ 0 27/08/2020 4
Thanh Hóa 0 26/08/2020 4
Vĩnh Phúc 0 26/08/2020 6
Hà Nội 0 26/08/2020 2
Lào Cai 0 23/10/2020 1
Thanh Hóa 0 26/08/2020 4
Bà Rịa - Vũng Tàu 0 26/10/2020 1
Phú Thọ 0 25/08/2020 4
Hà Nội 0 25/08/2020 6
Hà Tĩnh 0 25/08/2020 4
Phú Thọ 0 24/08/2020 6
Cao Bằng 0 22/08/2020 3
Cao Bằng 0 21/08/2020 4
Vĩnh Phúc 0 21/08/2020 6
Bắc Ninh 0 21/08/2020 6
Thanh Hóa 0 21/08/2020 4
Tuyên Quang 0 20/08/2020 4
Phú Thọ 0 20/08/2020 4
Phú Thọ 0 19/08/2020 4
Phú Thọ 0 18/08/2020 4
Thái Nguyên 0 17/08/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 15/08/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 14/08/2020 4
Thái Nguyên 0 14/08/2020 6
Quảng Ninh 0 14/08/2020 6
Thừa Thiên Huế 0 12/08/2020 4
Thanh Hóa 0 12/08/2020 4
Hải Dương 0 10/08/2020 3
Phú Thọ 0 08/08/2020 4
Hồ Chí Minh 144 08/08/2020 1
Hà Nội 0 07/08/2020 6
Bắc Giang 0 07/08/2020 4
Hà Nội 0 07/08/2020 6
Nghệ An 0 07/08/2020 4
Hồ Chí Minh 0 07/08/2020 1
Hà Tĩnh 0 06/08/2020 4
Hà Nội 0 05/08/2020 4
Phú Thọ 0 05/08/2020 4
Nghệ An 0 04/08/2020 4
Vĩnh Phúc 0 04/08/2020 5
Thừa Thiên Huế 0 01/08/2020 4
Vĩnh Phúc 0 31/07/2020 3
Ninh Bình 0 31/07/2020 6
Cao Bằng 0 31/07/2020 4
Quảng Ninh 0 30/07/2020 4
Quảng Bình 0 30/07/2020 4
Quảng Ninh 0 29/07/2020 6
Phú Thọ 0 29/07/2020 4
Thanh Hóa 0 29/07/2020 4
Cao Bằng 0 27/07/2020 4
Tuyên Quang 0 27/07/2020 4
Tây Ninh 146 12/08/2020 2
Bắc Ninh 0 24/07/2020 4
Vĩnh Phúc 0 24/07/2020 6
Tuyên Quang 0 24/07/2020 4
Tuyên Quang 0 23/07/2020 4
Bắc Kạn 0 23/07/2020 4
Tuyên Quang 0 22/07/2020 4
Tuyên Quang 0 22/07/2020 4
Hà Nội 146 28/07/2020 2
Vĩnh Phúc 0 21/07/2020 4
Thái Nguyên 0 21/07/2020 4
Quảng Ninh 0 20/07/2020 6
Hưng Yên 0 20/07/2020 6
Hà Tĩnh 0 20/07/2020 4
Vĩnh Phúc 0 20/07/2020 4
Vĩnh Phúc 0 18/07/2020 4
Quảng Bình 0 18/07/2020 4
Thái Bình 0 17/07/2020 6
Quảng Bình 0 17/07/2020 4
Vĩnh Phúc 0 17/07/2020 4
Ninh Bình 0 16/07/2020 6
Bình Dương 194 03/12/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 16/07/2020 4
Thái Nguyên 0 16/07/2020 4
Thái Nguyên 0 15/07/2020 6
Thái Nguyên 0 15/07/2020 6
Hồ Chí Minh 0 15/07/2020 2
Hà Tĩnh 0 15/07/2020 4
Tuyên Quang 0 15/07/2020 4
Vĩnh Phúc 0 14/07/2020 4
Khánh Hòa 142 12/08/2020 3
Thừa Thiên Huế 0 14/07/2020 4
Hưng Yên 0 13/07/2020 7
Hà Tĩnh 0 13/07/2020 3
Phú Thọ 0 13/07/2020 3
Thái Nguyên 0 11/07/2020 3
Nghệ An 0 10/07/2020 3
Hà Nội 0 10/07/2020 6
Hà Nội 0 10/07/2020 6
Lai Châu 0 10/07/2020 3
Quảng Bình 0 09/07/2020 3
Hà Nội 0 09/07/2020 5
Hà Nội 0 09/07/2020 0
Vĩnh Phúc 0 09/07/2020 6
Thanh Hóa 0 09/07/2020 3
Quảng Bình 0 08/07/2020 3
Quảng Trị 0 08/07/2020 3
Hải Phòng 0 07/07/2020 3
Hải Phòng 0 07/07/2020 6
Thanh Hóa 0 07/07/2020 6
Bắc Ninh 0 07/07/2020 3
Vĩnh Phúc 0 06/07/2020 3
Hà Tĩnh 0 03/07/2020 3
Phú Thọ 0 02/07/2020 6
Thừa Thiên Huế 0 02/07/2020 3
Phú Thọ 0 02/07/2020 3
Đà Nẵng 0 01/07/2020 4
Thái Nguyên 0 30/06/2020 3
Hồ Chí Minh 0 30/06/2020 3
Thái Bình 0 30/06/2020 3
Hà Nội 0 29/06/2020 6
Đồng Nai 0 29/06/2020 2
Sóc Trăng 0 29/06/2020 4
Hà Tĩnh 0 29/06/2020 3
Đồng Nai 0 29/06/2020 4
Vĩnh Phúc 0 29/06/2020 3
Nghệ An 0 27/06/2020 3
Nghệ An 0 26/06/2020 3
Đà Nẵng 0 26/06/2020 3
Đà Nẵng 0 26/06/2020 3
Hà Nội 0 25/06/2020 6
Thanh Hóa 0 25/06/2020 5
Thanh Hóa 0 25/06/2020 3
Thanh Hóa 0 25/06/2020 3
Thừa Thiên Huế 0 24/06/2020 3
Thái Nguyên 0 23/06/2020 6
Thái Nguyên 0 23/06/2020 6
Hải Dương 0 23/06/2020 3
Hà Tĩnh 0 23/06/2020 3
Hà Tĩnh 0 22/06/2020 3
Bắc Kạn 0 20/06/2020 3
Bắc Kạn 0 20/06/2020 4
Phú Thọ 0 19/06/2020 3
Thừa Thiên Huế 0 19/06/2020 3
Quảng Ninh 0 18/06/2020 3
Hồ Chí Minh 0 18/06/2020 2
Hà Tĩnh 0 18/06/2020 3
Hà Nội 0 17/06/2020 6
Hồ Chí Minh 0 17/06/2020 2
Hải Dương 0 17/06/2020 6
Hà Tĩnh 0 17/06/2020 4
Vĩnh Phúc 0 17/06/2020 4
Bắc Ninh 0 16/06/2020 6
Tuyên Quang 0 16/06/2020 3
Hưng Yên 0 16/06/2020 3
Vĩnh Phúc 0 15/06/2020 3
Vĩnh Long 146 24/08/2020 3
Nghệ An 0 15/06/2020 3
Phú Thọ 0 13/06/2020 6
Bắc Kạn 0 13/06/2020 3
Sơn La 0 13/06/2020 3
Cao Bằng 0 12/06/2020 3
Bắc Giang 0 11/06/2020 6
Quảng Ninh 0 11/06/2020 5
Tuyên Quang 0 11/06/2020 3
Quảng Ninh 0 11/06/2020 3
Vĩnh Long 139 24/08/2020 4
Quảng Bình 0 10/06/2020 4
Ninh Bình 0 09/06/2020 6
Vĩnh Phúc 0 09/06/2020 3
Thừa Thiên Huế 0 09/06/2020 3
Vĩnh Phúc 0 08/06/2020 6
Bắc Ninh 0 08/06/2020 3
Bắc Kạn 0 06/06/2020 3
Hồ Chí Minh 0 05/06/2020 0
Tuyên Quang 0 05/06/2020 3
Hòa Bình 0 04/06/2020 6
Quảng Bình 0 04/06/2020 3
Quảng Ninh 0 03/06/2020 3
Vĩnh Phúc 0 02/06/2020 6
Nam Định 0 02/06/2020 6
Tuyên Quang 0 02/06/2020 3
Phú Thọ 0 02/06/2020 3
Vĩnh Phúc 0 01/06/2020 3
Thái Nguyên 0 01/06/2020 3
Hà Nội 0 30/05/2020 0
Tuyên Quang 0 30/05/2020 3
Thái Nguyên 0 29/05/2020 3
Hà Nội 0 29/05/2020 6
Quảng Ninh 0 29/05/2020 6
Vĩnh Phúc 0 29/05/2020 3
Tuyên Quang 0 28/05/2020 3
Hà Nội 0 28/05/2020 6
Vĩnh Phúc 0 28/05/2020 3
Vĩnh Phúc 0 27/05/2020 3
Nghệ An 0 27/05/2020 3
Thái Nguyên 0 26/05/2020 6
Hà Nội 0 26/05/2020 6
Thanh Hóa 0 26/05/2020 3
Quảng Bình 0 26/05/2020 3
Quảng Ninh 0 25/05/2020 3
Thanh Hóa 0 25/05/2020 3
Hà Nội 0 23/05/2020 4
Hà Tĩnh 0 23/05/2020 3
Hà Nội 0 23/05/2020 1
Quảng Bình 0 22/05/2020 3
Phú Thọ 0 22/05/2020 3
Thừa Thiên Huế 0 21/05/2020 3
Sơn La 0 21/05/2020 6
Quảng Ninh 0 21/05/2020 6
Hải Dương 0 21/05/2020 4
Bình Dương 140 03/12/2020 4
Bình Dương 103 03/12/2020 2
Vĩnh Phúc 0 19/05/2020 6
Hòa Bình 0 19/05/2020 6
Hòa Bình 0 19/05/2020 6
Lào Cai 0 19/05/2020 3
Vĩnh Phúc 0 19/05/2020 3
Quảng Nam 0 18/05/2020 3
Thái Nguyên 0 18/05/2020 4
Thái Nguyên 0 16/05/2020 6
Hải Phòng 0 16/05/2020 6
Thừa Thiên Huế 0 16/05/2020 3
Thừa Thiên Huế 0 15/05/2020 3
Thái Bình 0 15/05/2020 3
Tuyên Quang 0 14/05/2020 6
Nghệ An 0 14/05/2020 4
Cao Bằng 0 13/05/2020 3
Hải Dương 0 13/05/2020 6
Thái Nguyên 0 13/05/2020 6
Bình Thuận 144 12/08/2020 2
Vĩnh Phúc 0 12/05/2020 3
Hải Dương 0 11/05/2020 3
Thanh Hóa 0 11/05/2020 3
Thái Bình 0 09/05/2020 4
Vĩnh Phúc 0 09/05/2020 3
Nghệ An 0 09/05/2020 3
Hà Nội 0 08/05/2020 1
Quảng Trị 0 08/05/2020 3
Sơn La 0 07/05/2020 3
Ninh Bình 0 07/05/2020 5
Tuyên Quang 0 07/05/2020 3
Tuyên Quang 0 06/05/2020 3
Hà Nội 0 05/05/2020 3
Hà Nội 0 05/05/2020 3
Thừa Thiên Huế 0 05/05/2020 4
Vĩnh Phúc 0 04/05/2020 3
Vĩnh Phúc 0 04/05/2020 3
Hà Tĩnh 0 04/05/2020 3
Bắc Giang 0 29/04/2020 3
Thái Bình 0 29/04/2020 3
Tuyên Quang 0 28/04/2020 3
Lai Châu 0 27/04/2020 2
Thừa Thiên Huế 0 27/04/2020 3
Tuyên Quang 0 27/04/2020 3
Hà Tĩnh 0 25/04/2020 3
Thái Nguyên 0 24/04/2020 3
Hải Phòng 0 24/04/2020 3
Quảng Bình 0 24/04/2020 3
Hà Nội 0 23/04/2020 5
Quảng Nam 0 23/04/2020 3
Hà Tĩnh 0 23/04/2020 3
Hà Nội 0 22/04/2020 3
Hải Dương 0 22/04/2020 3
Hà Nội 0 22/04/2020 3
Hòa Bình 0 22/04/2020 3
Hưng Yên 0 21/04/2020 3
Sơn La 0 21/04/2020 3
Phú Thọ 0 21/04/2020 3
Sơn La 0 21/04/2020 3
Tuyên Quang 267 20/04/2020 3
Lào Cai 207 20/04/2020 4
Đà Nẵng 214 20/04/2020 3
Tuyên Quang 163 11/04/2020 3
Vĩnh Phúc 154 11/04/2020 3
Hòa Bình 154 10/04/2020 3
Thừa Thiên Huế 164 09/04/2020 3
Hà Nội 152 09/04/2020 10
Vĩnh Phúc 155 09/04/2020 3
Hà Nội 156 08/04/2020 3
Vĩnh Long 158 08/04/2020 4
Hà Tĩnh 158 08/04/2020 3
Hà Nội 160 07/04/2020 4
Hồ Chí Minh 161 07/04/2020 1
Hà Nội 218 07/04/2020 3
Hà Nội 249 07/04/2020 7
Hà Nam 163 07/04/2020 3
Sơn La 154 06/04/2020 3
Hòa Bình 153 06/04/2020 4
Cao Bằng 159 04/04/2020 3
Hà Tĩnh 159 04/04/2020 3
Thanh Hóa 165 03/04/2020 3
Hà Nội 189 01/04/2020 8
Hòa Bình 232 01/04/2020 3
Tuyên Quang 214 01/04/2020 3
Hải Phòng 209 31/03/2020 3
Thái Nguyên 160 30/03/2020 3
Thanh Hóa 166 30/03/2020 3
Hòa Bình 236 28/03/2020 3
Hải Phòng 159 27/03/2020 3
Thái Bình 213 27/03/2020 5
Thái Nguyên 232 27/03/2020 3
Sơn La 0 26/03/2020 3
Hải Dương 217 26/03/2020 4
Nghệ An 225 25/03/2020 3
Hải Phòng 219 25/03/2020 3
Vĩnh Phúc 164 24/03/2020 3
Sơn La 225 24/03/2020 3
Hà Giang 226 24/03/2020 3
Thái Nguyên 168 21/03/2020 3
Thanh Hóa 214 20/03/2020 3
Vĩnh Phúc 224 20/03/2020 3
Nghệ An 171 19/03/2020 3
Thái Nguyên 238 19/03/2020 3
Quảng Bình 172 18/03/2020 3
Quảng Bình 218 18/03/2020 3
Hà Giang 169 17/03/2020 3
Vĩnh Phúc 220 17/03/2020 3
Vĩnh Phúc 218 16/03/2020 3
Bắc Ninh 231 16/03/2020 3
Hồ Chí Minh 172 13/03/2020 1
Hòa Bình 179 12/03/2020 3
Yên Bái 162 10/03/2020 3
Quảng Bình 226 10/03/2020 3
Sơn La 239 09/03/2020 3
Hà Tĩnh 240 07/03/2020 3
Quảng Bình 234 06/03/2020 3
Vĩnh Phúc 248 05/03/2020 3
Hưng Yên 172 05/03/2020 3
Thừa Thiên Huế 231 04/03/2020 3
Vĩnh Phúc 171 02/03/2020 3
Quảng Bình 251 02/03/2020 3
Thừa Thiên Huế 252 28/02/2020 3
Vĩnh Phúc 237 28/02/2020 3
Hưng Yên 182 27/02/2020 3
Vĩnh Phúc 238 26/02/2020 3
Quảng Bình 170 26/02/2020 3
Vĩnh Phúc 241 25/02/2020 3
Vĩnh Phúc 245 24/02/2020 3
Vĩnh Phúc 185 24/02/2020 3
Quảng Ninh 237 21/02/2020 4
Tuyên Quang 182 21/02/2020 2
Quảng Bình 189 20/02/2020 3
Hưng Yên 176 19/02/2020 0
Quảng Bình 187 19/02/2020 4
Quảng Bình 170 18/02/2020 3
Quảng Nam 193 17/02/2020 3
Hải Phòng 182 15/02/2020 2
Nam Định 185 15/02/2020 3
Hà Tĩnh 175 14/02/2020 3
Thái Bình 184 13/02/2020 2
Hà Tĩnh 225 12/02/2020 3
Sơn La 188 12/02/2020 2
Cao Bằng 177 10/02/2020 3
Bắc Giang 215 10/02/2020 3
Vĩnh Phúc 179 07/02/2020 4
Tuyên Quang 180 07/02/2020 3
Hồ Chí Minh 188 06/02/2020 0
Quảng Trị 187 06/02/2020 3
Thái Bình 182 06/02/2020 5
Hưng Yên 167 05/02/2020 4
Thừa Thiên Huế 173 04/02/2020 3
Thái Nguyên 199 03/02/2020 3
Hồ Chí Minh 206 21/01/2020 2
Thừa Thiên Huế 187 21/01/2020 4
Sơn La 232 20/01/2020 5
Hồ Chí Minh 189 17/01/2020 0
Thái Bình 175 17/01/2020 3
Thái Nguyên 233 17/01/2020 3
Hồ Chí Minh 188 16/01/2020 0
Quảng Nam 251 16/01/2020 3
Hà Nội 175 16/01/2020 2
Nam Định 237 16/01/2020 3
Nam Định 189 15/01/2020 3
Thái Nguyên 198 14/01/2020 3
Bắc Ninh 192 14/01/2020 3
Hải Phòng 226 13/01/2020 3
Hà Tĩnh 188 13/01/2020 3
Tuyên Quang 191 11/01/2020 3
Nam Định 192 10/01/2020 4
Hải Dương 191 09/01/2020 4
Hà Nội 264 08/01/2020 2
Thanh Hóa 182 04/01/2020 3
Hà Nội 0 03/01/2020 1
Hưng Yên 187 03/01/2020 4
Hà Nội 194 03/01/2020 2
Hà Nội 217 03/01/2020 2
Hà Tĩnh 194 02/01/2020 3
Hà Nội 174 02/01/2020 2
Hà Nội 244 31/12/2019 2
Tuyên Quang 195 31/12/2019 3
Hà Nam 192 30/12/2019 3
Hồ Chí Minh 183 28/12/2019 0
Hà Tĩnh 188 28/12/2019 3
Hà Tĩnh 196 27/12/2019 1
Hà Nội 180 27/12/2019 2
Quảng Bình 184 26/12/2019 3
Hà Nội 254 26/12/2019 1
Hòa Bình 192 26/12/2019 3
Hồ Chí Minh 181 25/12/2019 0
Cần Thơ 183 25/12/2019 0
Vĩnh Phúc 189 24/12/2019 3
Lai Châu 195 24/12/2019 4
Hà Nội 202 23/12/2019 1
Hòa Bình 238 23/12/2019 3
Hà Nội 187 23/12/2019 1
Hà Nội 183 21/12/2019 1
Hà Nội 187 21/12/2019 1
Thanh Hóa 239 20/12/2019 3
Thừa Thiên Huế 249 20/12/2019 1
Hà Nội 173 19/12/2019 1
Đà Nẵng 248 19/12/2019 3
Hà Nội 241 18/12/2019 1
Quảng Ninh 205 18/12/2019 2
Thanh Hóa 261 16/12/2019 2
Quảng Ninh 257 13/12/2019 2
Thái Bình 192 12/12/2019 1
Thừa Thiên Huế 194 12/12/2019 2
Nam Định 198 11/12/2019 1
Nam Định 178 11/12/2019 1
Nam Định 228 10/12/2019 1
Thanh Hóa 177 07/12/2019 2
Vĩnh Phúc 187 28/11/2019 3
Nam Định 184 27/11/2019 2
Nam Định 188 27/11/2019 1
Ninh Bình 182 26/11/2019 1
Thanh Hóa 184 25/11/2019 1
Thái Nguyên 181 25/11/2019 1
Điện Biên 180 22/11/2019 1
Thái Nguyên 191 20/11/2019 1
Hồ Chí Minh 188 20/11/2019 3
Hồ Chí Minh 190 20/11/2019 3
Hà Nam 188 19/11/2019 1
Hồ Chí Minh 0 18/11/2019 3
Yên Bái 193 18/11/2019 1
Hải Phòng 262 16/11/2019 1
Thái Nguyên 247 15/11/2019 1
Vĩnh Phúc 257 15/11/2019 2
Yên Bái 243 14/11/2019 1
Hồ Chí Minh 183 14/11/2019 3
Thái Nguyên 266 11/11/2019 1
Thái Bình 248 09/11/2019 1
Thái Bình 266 09/11/2019 1
Vĩnh Phúc 256 07/11/2019 1
Hải Phòng 182 07/11/2019 1
Quảng Ninh 201 06/11/2019 2
Quảng Ninh 191 05/11/2019 2
Nam Định 180 02/11/2019 1
Quảng Ninh 179 02/11/2019 2
Vĩnh Phúc 189 31/10/2019 1
Hưng Yên 204 30/10/2019 1
Thái Nguyên 189 29/10/2019 1
Hòa Bình 180 25/10/2019 1
Vĩnh Phúc 188 25/10/2019 2
Hà Nội 197 23/10/2019 6
Hải Dương 194 23/10/2019 1
Thái Nguyên 189 23/10/2019 2
Vĩnh Phúc 184 22/10/2019 4
Thái Bình 189 22/10/2019 4
Hưng Yên 193 21/10/2019 1
Thái Nguyên 190 19/10/2019 1
Vĩnh Phúc 192 18/10/2019 5
Vĩnh Phúc 201 18/10/2019 4
Thái Nguyên 199 18/10/2019 1
Thái Nguyên 186 17/10/2019 2
Hà Nội 0 16/10/2019 5
Thái Nguyên 259 16/10/2019 1
Hà Nội 0 15/10/2019 1
Quảng Ninh 195 14/10/2019 2
Thái Nguyên 248 12/10/2019 2
Hà Nội 0 11/10/2019 1
Vĩnh Phúc 201 11/10/2019 7
Quảng Ninh 248 11/10/2019 7
Hưng Yên 247 11/10/2019 0
Thái Nguyên 251 09/10/2019 2
Phú Thọ 256 08/10/2019 4
Hà Nam 255 08/10/2019 2
Vĩnh Phúc 249 07/10/2019 5
Quảng Ninh 250 07/10/2019 4
Thái Nguyên 266 07/10/2019 2
Yên Bái 217 05/10/2019 2
Yên Bái 183 03/10/2019 2
Thái Nguyên 204 02/10/2019 2
Thái Nguyên 198 01/10/2019 6
Thanh Hóa 183 01/10/2019 5
Thái Nguyên 208 01/10/2019 2
Thái Nguyên 193 30/09/2019 1
Yên Bái 195 27/09/2019 3
Vĩnh Long 197 26/09/2019 3
Vĩnh Phúc 249 24/09/2019 5
Ninh Bình 239 24/09/2019 4
Thái Nguyên 291 24/09/2019 4
Hải Dương 208 23/09/2019 6
Bắc Giang 259 21/09/2019 3
Hải Phòng 208 20/09/2019 3
Thừa Thiên Huế 204 19/09/2019 4
Hà Nội 281 18/09/2019 0
Hà Nội 220 18/09/2019 5
Hải Dương 200 17/09/2019 10
Phú Thọ 228 13/09/2019 2
Hà Nội 208 12/09/2019 3
Bắc Giang 254 11/09/2019 2
Hà Nội 242 11/09/2019 7
Bắc Ninh 217 30/11/2019 1
Hà Nội 212 07/09/2019 1
Hà Nội 273 06/09/2019 3
Hà Nội 218 05/09/2019 3
Hà Nội 279 30/11/2019 1
Thái Nguyên 477 29/08/2019 4
Hồ Chí Minh 225 26/08/2019 2
Hồ Chí Minh 274 26/08/2019 2
Hà Nội 234 13/08/2019 3
Hà Nội 211 08/08/2019 3
Hà Nội 219 06/08/2019 3
Hồ Chí Minh 238 26/07/2019 2
Hồ Chí Minh 299 26/07/2019 2
Hồ Chí Minh 335 26/07/2019 1
Hồ Chí Minh 330 25/07/2019 2
Hà Nội 0 19/07/2019 3
Hà Nội 220 18/07/2019 3
Hà Nội 299 18/07/2019 3
Hà Nội 235 18/07/2019 3
Hà Nội 272 18/07/2019 3
Hà Nội 211 18/07/2019 3
Hà Nội 313 18/07/2019 3
Hà Nội 221 18/07/2019 3
Hà Nội 231 18/07/2019 3
Hà Nội 292 18/07/2019 3
Hà Nội 316 18/07/2019 3
Hà Nội 307 18/07/2019 3
Hà Nội 224 17/07/2019 3
Hà Nội 226 12/07/2019 3
Bình Dương 101 03/12/2020 6
Hồ Chí Minh 281 09/07/2019 2
Vĩnh Phúc 261 05/07/2019 3
Hà Nội 221 02/07/2019 2
Hà Nội 226 01/07/2019 1
Hà Nội 402 03/04/2019 5
Hà Nội 403 16/03/2019 0
Hà Nội 295 16/03/2019 0
Hà Nội 320 16/03/2019 0
Hồ Chí Minh 334 29/11/2018 2
Bà Rịa - Vũng Tàu 0 29/11/2018 2
Đồng Nai 329 19/02/2021 2
Hồ Chí Minh 382 01/11/2018 2
Hồ Chí Minh 469 28/09/2018 4
Hồ Chí Minh 453 28/09/2018 3
Hồ Chí Minh 392 19/09/2018 10
Hồ Chí Minh 441 17/09/2018 4
Hồ Chí Minh 390 13/09/2018 2
Hồ Chí Minh 427 07/09/2018 3
Hồ Chí Minh 362 07/09/2018 2
Hồ Chí Minh 440 18/06/2018 2
Hồ Chí Minh 564 01/06/2018 2
Hồ Chí Minh 0 08/03/2018 2
Hồ Chí Minh 471 26/02/2018 1
Hồ Chí Minh 564 26/02/2018 1
Hồ Chí Minh 545 26/02/2018 2
Hồ Chí Minh 0 29/01/2018 2
Hồ Chí Minh 0 24/01/2018 2
Hà Nội 538 07/07/2021 0
Hồ Chí Minh 613 10/10/2017 1
Hồ Chí Minh 535 10/10/2017 1
Hà Nội 509 04/09/2017 0
Hà Nội 504 29/04/2017 4
Hà Nội 553 20/04/2017 2
 Hỗ trợ trực tuyến
Phòng kỹ thuật
Phòng kinh doanh
 Liên kết website
 Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  8
 • Hôm nay:
  56
 • Tuần này:
  56
 • Tuần trước:
  66203
 • Tháng trước:
  66203
 • Tất cả:
  8841285
Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BBU

Trụ sở chính: Số 168 Đường Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Chi nhánh phía Bắc: Tầng 03, Số 92 Yết Kiêu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chi nhanh số 1: Số 14/16C7, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08 6273 3456 Fax: 08 3856 9823

Mã số thuế: 0312539862

hotline photo: Hotline Red hotline-red.gif 0969 232 969 (Zalo, Viber)

Email: bbuvn68@gmail.com

Thiết kế website www.webso.vn

Thông tin đăng ký

 Đóng
  

Thôn tin đăng nhập

 Đóng