Kinh doanh - Công nghiệp

Tiêu đề Nơi đăng Xem Cập nhật Ảnh
Bình Dương 0 03/06/2021 0
Hồ Chí Minh 0 19/05/2021 0
Quảng Bình 0 22/04/2021 0
Thừa Thiên Huế 0 20/04/2021 4
Phú Thọ 0 19/04/2021 4
Thanh Hóa 0 17/04/2021 4
Hồ Chí Minh 0 15/04/2021 1
Phú Thọ 0 13/04/2021 4
Hòa Bình 0 09/04/2021 4
Phú Thọ 0 09/04/2021 4
Thái Bình 0 07/04/2021 4
Hải Phòng 0 05/04/2021 4
Yên Bái 0 02/04/2021 4
Thừa Thiên Huế 0 02/04/2021 4
Thừa Thiên Huế 0 02/04/2021 4
Thanh Hóa 0 01/04/2021 3
Hải Phòng 0 31/03/2021 4
Cao Bằng 0 30/03/2021 4
Thừa Thiên Huế 0 27/03/2021 4
Nghệ An 0 26/03/2021 4
Quảng Ninh 0 26/03/2021 6
Thái Nguyên 0 25/03/2021 4
Phú Thọ 0 24/03/2021 4
Phú Thọ 0 24/03/2021 4
Thái Nguyên 0 22/03/2021 5
Thừa Thiên Huế 0 22/03/2021 4
Thái Nguyên 0 20/03/2021 6
Thừa Thiên Huế 0 20/03/2021 4
Phú Thọ 0 19/03/2021 4
Bắc Giang 0 19/03/2021 6
Tuyên Quang 0 19/03/2021 4
Phú Thọ 0 18/03/2021 4
Vĩnh Phúc 0 17/03/2021 4
Thái Nguyên 0 17/03/2021 6
Hưng Yên 0 17/03/2021 4
Thừa Thiên Huế 0 16/03/2021 4
Thái Nguyên 0 16/03/2021 5
Nghệ An 0 16/03/2021 4
Hòa Bình 0 15/03/2021 4
Yên Bái 0 13/03/2021 4
Thừa Thiên Huế 0 10/03/2021 4
Long An 51 08/03/2021 2
Hưng Yên 0 04/03/2021 4
Điện Biên 0 02/03/2021 4
Tuyên Quang 0 02/03/2021 4
Thái Nguyên 0 27/02/2021 4
Vĩnh Phúc 0 23/02/2021 4
Hải Phòng 0 23/02/2021 4
Bắc Ninh 0 20/02/2021 4
Hải Phòng 0 18/02/2021 4
Hà Nội 0 17/02/2021 4
Thừa Thiên Huế 0 17/02/2021 4
Hà Nội 0 03/02/2021 4
Hải Phòng 0 03/02/2021 4
Nghệ An 0 01/02/2021 4
Hà Tĩnh 0 01/02/2021 4
Thái Nguyên 0 30/01/2021 4
Ninh Bình 0 28/01/2021 4
Thái Nguyên 0 25/01/2021 4
Nghệ An 0 25/01/2021 4
Vĩnh Phúc 0 23/01/2021 4
Thái Nguyên 0 22/01/2021 4
Ninh Bình 0 21/01/2021 4
Hòa Bình 0 20/01/2021 4
Đà Nẵng 0 19/01/2021 4
Hòa Bình 0 19/01/2021 4
Hưng Yên 0 18/01/2021 4
Vĩnh Phúc 0 18/01/2021 4
Thái Bình 0 15/01/2021 5
Thái Nguyên 0 14/01/2021 4
Hải Dương 0 11/01/2021 4
Vĩnh Phúc 0 08/01/2021 4
Thừa Thiên Huế 0 08/01/2021 4
Vĩnh Phúc 0 07/01/2021 4
Quảng Ninh 0 06/01/2021 4
Thái Bình 0 05/01/2021 4
Nghệ An 0 05/01/2021 4
Phú Thọ 0 04/01/2021 4
Hà Nội 0 31/12/2020 4
Hải Phòng 0 28/12/2020 4
Thái Bình 0 28/12/2020 4
Thái Nguyên 0 25/12/2020 4
Thái Nguyên 0 24/12/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 22/12/2020 4
Hải Phòng 0 21/12/2020 4
Vĩnh Phúc 0 21/12/2020 4
Hòa Bình 0 21/12/2020 4
Hà Giang 0 17/12/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 17/12/2020 4
Bình Dương 0 16/12/2020 6
Tuyên Quang 0 15/12/2020 4
Hải Phòng 0 15/12/2020 4
Thái Nguyên 0 15/12/2020 4
Hải Dương 0 11/12/2020 4
Phú Thọ 0 11/12/2020 4
Vĩnh Phúc 0 11/12/2020 4
Bắc Kạn 0 10/12/2020 4
Vĩnh Phúc 101 09/12/2020 4
Quảng Bình 0 09/12/2020 4
Bắc Ninh 0 08/12/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 07/12/2020 4
Vĩnh Phúc 0 07/12/2020 4
Hà Tĩnh 0 05/12/2020 4
Hà Nội 0 05/12/2020 1
Bắc Ninh 0 04/12/2020 4
Vĩnh Phúc 101 04/12/2020 4
Hải Dương 0 03/12/2020 4
Hải Dương 0 02/12/2020 4
Hải Dương 96 01/12/2020 4
Đà Nẵng 0 01/12/2020 4
Thanh Hóa 0 30/11/2020 4
Phú Thọ 0 30/11/2020 4
Phú Thọ 0 26/11/2020 4
Hà Nội 0 26/11/2020 4
Lào Cai 0 26/11/2020 4
Tuyên Quang 0 25/11/2020 4
Vĩnh Phúc 0 25/11/2020 4
Sơn La 0 25/11/2020 1
Thái Nguyên 0 24/11/2020 4
Vĩnh Phúc 0 23/11/2020 4
Thanh Hóa 0 20/11/2020 4
Bắc Giang 0 20/11/2020 4
Hưng Yên 0 19/11/2020 4
Tuyên Quang 0 19/11/2020 4
Thái Nguyên 0 18/11/2020 4
Thái Bình 0 17/11/2020 4
Thanh Hóa 0 17/11/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 17/11/2020 4
Ninh Bình 0 16/11/2020 4
Bắc Giang 0 12/11/2020 4
Thái Nguyên 0 12/11/2020 4
Vĩnh Phúc 0 12/11/2020 4
Vĩnh Phúc 0 12/11/2020 0
Hà Nội 0 11/11/2020 6
Nghệ An 0 11/11/2020 4
Nghệ An 0 10/11/2020 4
Hải Dương 0 10/11/2020 4
Nghệ An 0 09/11/2020 4
Bắc Ninh 0 09/11/2020 6
Thanh Hóa 0 09/11/2020 4
Tuyên Quang 0 07/11/2020 4
Hòa Bình 0 07/11/2020 5
Phú Thọ 0 06/11/2020 4
Quảng Ninh 0 06/11/2020 4
Vĩnh Phúc 0 06/11/2020 5
Vĩnh Phúc 0 06/11/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 05/11/2020 4
Thái Bình 0 04/11/2020 4
Hà Nội 0 04/11/2020 4
Tuyên Quang 0 04/11/2020 4
Hải Phòng 0 03/11/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 03/11/2020 4
Hải Phòng 0 03/11/2020 4
Cao Bằng 0 02/11/2020 4
Hưng Yên 0 02/11/2020 4
Thanh Hóa 0 30/10/2020 4
Tuyên Quang 0 30/10/2020 4
Yên Bái 0 29/10/2020 4
Thái Nguyên 0 29/10/2020 6
Thanh Hóa 0 29/10/2020 4
Quảng Bình 0 28/10/2020 4
Hà Nội 0 28/10/2020 6
Cao Bằng 0 28/10/2020 4
Sơn La 0 27/10/2020 4
Đà Nẵng 0 27/10/2020 4
Vĩnh Phúc 0 26/10/2020 6
Thừa Thiên Huế 0 26/10/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 26/10/2020 4
Thái Nguyên 0 22/10/2020 5
Vĩnh Phúc 0 22/10/2020 5
Thanh Hóa 0 21/10/2020 4
Hà Tĩnh 0 21/10/2020 4
Hà Nội 0 19/10/2020 4
Tiền Giang 90 19/10/2020 1
Thái Nguyên 0 17/10/2020 4
Ninh Bình 0 17/10/2020 4
Thanh Hóa 0 15/10/2020 4
Hòa Bình 0 15/10/2020 4
Nghệ An 0 15/10/2020 4
Thanh Hóa 0 13/10/2020 4
Bắc Ninh 0 13/10/2020 4
Nghệ An 0 13/10/2020 4
Bà Rịa - Vũng Tàu 0 13/10/2020 3
Đồng Nai 0 13/10/2020 4
Thanh Hóa 0 12/10/2020 4
Hà Tĩnh 0 12/10/2020 4
Phú Thọ 0 12/10/2020 4
Quảng Ninh 0 09/10/2020 5
Thừa Thiên Huế 0 09/10/2020 4
Thái Nguyên 0 08/10/2020 5
Thanh Hóa 0 06/10/2020 4
Thanh Hóa 0 06/10/2020 4
Quảng Bình 0 05/10/2020 4
Bình Dương 83 05/10/2020 1
Vĩnh Phúc 0 05/10/2020 4
Bắc Ninh 0 05/10/2020 4
Nghệ An 0 02/10/2020 4
Bắc Ninh 0 02/10/2020 5
Lào Cai 0 02/10/2020 4
Vĩnh Phúc 0 01/10/2020 5
Nghệ An 0 01/10/2020 4
Phú Thọ 0 01/10/2020 4
Thanh Hóa 0 30/09/2020 4
Hòa Bình 0 30/09/2020 4
Vĩnh Phúc 0 29/09/2020 1
Hưng Yên 0 29/09/2020 4
Nghệ An 0 29/09/2020 4
Quảng Bình 0 28/09/2020 4
Nghệ An 0 28/09/2020 4
Thanh Hóa 0 25/09/2020 4
Thanh Hóa 0 24/09/2020 4
Bắc Giang 0 24/09/2020 6
Hòa Bình 0 24/09/2020 4
Hưng Yên 0 23/09/2020 4
Hải Phòng 0 23/09/2020 6
Phú Thọ 0 23/09/2020 4
Bắc Ninh 0 22/09/2020 4
Tuyên Quang 0 21/09/2020 4
Yên Bái 0 19/09/2020 4
Điện Biên 0 18/09/2020 1
Hà Nam 0 18/09/2020 6
Yên Bái 0 18/09/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 18/09/2020 4
Thái Nguyên 0 17/09/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 17/09/2020 4
Vĩnh Phúc 0 16/09/2020 6
Cao Bằng 0 16/09/2020 4
Hưng Yên 0 15/09/2020 6
Tuyên Quang 0 15/09/2020 4
Vĩnh Long 103 15/09/2020 4
Hà Nội 0 14/09/2020 6
Tuyên Quang 0 14/09/2020 4
Tuyên Quang 0 14/09/2020 4
Cao Bằng 0 11/09/2020 4
Tuyên Quang 0 11/09/2020 4
Bắc Kạn 0 10/09/2020 4
Vĩnh Phúc 0 10/09/2020 6
Tuyên Quang 0 10/09/2020 4
Nghệ An 0 09/09/2020 4
Tuyên Quang 0 09/09/2020 4
Thái Bình 0 08/09/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 08/09/2020 4
Hà Nội 0 07/09/2020 6
Quảng Bình 0 07/09/2020 4
Tuyên Quang 0 07/09/2020 4
Ninh Bình 0 05/09/2020 6
Tuyên Quang 0 05/09/2020 4
Vĩnh Phúc 0 04/09/2020 4
Nghệ An 0 04/09/2020 4
Hải Phòng 0 03/09/2020 6
Thừa Thiên Huế 0 03/09/2020 4
Vĩnh Long 100 03/09/2020 4
Thanh Hóa 0 01/09/2020 4
Thừa Thiên Huế 116 31/08/2020 4
Bắc Giang 0 31/08/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 29/08/2020 4
Vĩnh Phúc 0 29/08/2020 4
Ninh Bình 0 28/08/2020 6
Thái Nguyên 0 28/08/2020 6
Quảng Bình 0 28/08/2020 4
Tuyên Quang 0 28/08/2020 4
Thừa Thiên Huế 121 27/08/2020 4
Phú Thọ 0 27/08/2020 4
Thanh Hóa 0 26/08/2020 4
Vĩnh Phúc 0 26/08/2020 6
Hà Nội 0 26/08/2020 2
Lào Cai 0 23/10/2020 1
Thanh Hóa 0 26/08/2020 4
Bà Rịa - Vũng Tàu 0 26/10/2020 1
Phú Thọ 0 25/08/2020 4
Hà Nội 0 25/08/2020 6
Hà Tĩnh 0 25/08/2020 4
Phú Thọ 0 24/08/2020 6
Cao Bằng 0 22/08/2020 3
Cao Bằng 0 21/08/2020 4
Vĩnh Phúc 0 21/08/2020 6
Bắc Ninh 0 21/08/2020 6
Thanh Hóa 0 21/08/2020 4
Tuyên Quang 0 20/08/2020 4
Phú Thọ 0 20/08/2020 4
Phú Thọ 0 19/08/2020 4
Phú Thọ 0 18/08/2020 4
Thái Nguyên 0 17/08/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 15/08/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 14/08/2020 4
Thái Nguyên 0 14/08/2020 6
Quảng Ninh 0 14/08/2020 6
Thừa Thiên Huế 0 12/08/2020 4
Thanh Hóa 0 12/08/2020 4
Hải Dương 0 10/08/2020 3
Phú Thọ 0 08/08/2020 4
Hồ Chí Minh 100 08/08/2020 1
Hà Nội 0 07/08/2020 6
Bắc Giang 0 07/08/2020 4
Hà Nội 0 07/08/2020 6
Nghệ An 0 07/08/2020 4
Hồ Chí Minh 0 07/08/2020 1
Hà Tĩnh 0 06/08/2020 4
Hà Nội 0 05/08/2020 4
Phú Thọ 0 05/08/2020 4
Nghệ An 0 04/08/2020 4
Vĩnh Phúc 0 04/08/2020 5
Thừa Thiên Huế 0 01/08/2020 4
Vĩnh Phúc 0 31/07/2020 3
Ninh Bình 0 31/07/2020 6
Cao Bằng 0 31/07/2020 4
Quảng Ninh 0 30/07/2020 4
Quảng Bình 0 30/07/2020 4
Quảng Ninh 0 29/07/2020 6
Phú Thọ 0 29/07/2020 4
Thanh Hóa 0 29/07/2020 4
Cao Bằng 0 27/07/2020 4
Tuyên Quang 0 27/07/2020 4
Tây Ninh 103 12/08/2020 2
Bắc Ninh 0 24/07/2020 4
Vĩnh Phúc 0 24/07/2020 6
Tuyên Quang 0 24/07/2020 4
Tuyên Quang 0 23/07/2020 4
Bắc Kạn 0 23/07/2020 4
Tuyên Quang 0 22/07/2020 4
Tuyên Quang 0 22/07/2020 4
Hà Nội 102 28/07/2020 2
Vĩnh Phúc 0 21/07/2020 4
Thái Nguyên 0 21/07/2020 4
Quảng Ninh 0 20/07/2020 6
Hưng Yên 0 20/07/2020 6
Hà Tĩnh 0 20/07/2020 4
Vĩnh Phúc 0 20/07/2020 4
Vĩnh Phúc 0 18/07/2020 4
Quảng Bình 0 18/07/2020 4
Thái Bình 0 17/07/2020 6
Quảng Bình 0 17/07/2020 4
Vĩnh Phúc 0 17/07/2020 4
Ninh Bình 0 16/07/2020 6
Bình Dương 129 03/12/2020 4
Thừa Thiên Huế 0 16/07/2020 4
Thái Nguyên 0 16/07/2020 4
Thái Nguyên 0 15/07/2020 6
Thái Nguyên 0 15/07/2020 6
Hồ Chí Minh 0 15/07/2020 2
Hà Tĩnh 0 15/07/2020 4
Tuyên Quang 0 15/07/2020 4
Vĩnh Phúc 0 14/07/2020 4
Khánh Hòa 98 12/08/2020 3
Thừa Thiên Huế 0 14/07/2020 4
Hưng Yên 0 13/07/2020 7
Hà Tĩnh 0 13/07/2020 3
Phú Thọ 0 13/07/2020 3
Thái Nguyên 0 11/07/2020 3
Nghệ An 0 10/07/2020 3
Hà Nội 0 10/07/2020 6
Hà Nội 0 10/07/2020 6
Lai Châu 0 10/07/2020 3
Quảng Bình 0 09/07/2020 3
Hà Nội 0 09/07/2020 5
Hà Nội 0 09/07/2020 0
Vĩnh Phúc 0 09/07/2020 6
Thanh Hóa 0 09/07/2020 3
Quảng Bình 0 08/07/2020 3
Quảng Trị 0 08/07/2020 3
Hải Phòng 0 07/07/2020 3
Hải Phòng 0 07/07/2020 6
Thanh Hóa 0 07/07/2020 6
Bắc Ninh 0 07/07/2020 3
Vĩnh Phúc 0 06/07/2020 3
Hà Tĩnh 0 03/07/2020 3
Phú Thọ 0 02/07/2020 6
Thừa Thiên Huế 0 02/07/2020 3
Phú Thọ 0 02/07/2020 3
Đà Nẵng 0 01/07/2020 4
Thái Nguyên 0 30/06/2020 3
Hồ Chí Minh 0 30/06/2020 3
Thái Bình 0 30/06/2020 3
Hà Nội 0 29/06/2020 6
Đồng Nai 0 29/06/2020 2
Sóc Trăng 0 29/06/2020 4
Hà Tĩnh 0 29/06/2020 3
Đồng Nai 0 29/06/2020 4
Vĩnh Phúc 0 29/06/2020 3
Nghệ An 0 27/06/2020 3
Nghệ An 0 26/06/2020 3
Đà Nẵng 0 26/06/2020 3
Đà Nẵng 0 26/06/2020 3
Hà Nội 0 25/06/2020 6
Thanh Hóa 0 25/06/2020 5
Thanh Hóa 0 25/06/2020 3
Thanh Hóa 0 25/06/2020 3
Thừa Thiên Huế 0 24/06/2020 3
Thái Nguyên 0 23/06/2020 6
Thái Nguyên 0 23/06/2020 6
Hải Dương 0 23/06/2020 3
Hà Tĩnh 0 23/06/2020 3
Hà Tĩnh 0 22/06/2020 3
Bắc Kạn 0 20/06/2020 3
Bắc Kạn 0 20/06/2020 4
Phú Thọ 0 19/06/2020 3
Thừa Thiên Huế 0 19/06/2020 3
Quảng Ninh 0 18/06/2020 3
Hồ Chí Minh 0 18/06/2020 2
Hà Tĩnh 0 18/06/2020 3
Hà Nội 0 17/06/2020 6
Hồ Chí Minh 0 17/06/2020 2
Hải Dương 0 17/06/2020 6
Hà Tĩnh 0 17/06/2020 4
Vĩnh Phúc 0 17/06/2020 4
Bắc Ninh 0 16/06/2020 6
Tuyên Quang 0 16/06/2020 3
Hưng Yên 0 16/06/2020 3
Vĩnh Phúc 0 15/06/2020 3
Vĩnh Long 101 24/08/2020 3
Nghệ An 0 15/06/2020 3
Phú Thọ 0 13/06/2020 6
Bắc Kạn 0 13/06/2020 3
Sơn La 0 13/06/2020 3
Cao Bằng 0 12/06/2020 3
Bắc Giang 0 11/06/2020 6
Quảng Ninh 0 11/06/2020 5
Tuyên Quang 0 11/06/2020 3
Quảng Ninh 0 11/06/2020 3
Vĩnh Long 96 24/08/2020 4
Quảng Bình 0 10/06/2020 4
Ninh Bình 0 09/06/2020 6
Vĩnh Phúc 0 09/06/2020 3
Thừa Thiên Huế 0 09/06/2020 3
Vĩnh Phúc 0 08/06/2020 6
Bắc Ninh 0 08/06/2020 3
Bắc Kạn 0 06/06/2020 3
Hồ Chí Minh 0 05/06/2020 0
Tuyên Quang 0 05/06/2020 3
Hòa Bình 0 04/06/2020 6
Quảng Bình 0 04/06/2020 3
Quảng Ninh 0 03/06/2020 3
Vĩnh Phúc 0 02/06/2020 6
Nam Định 0 02/06/2020 6
Tuyên Quang 0 02/06/2020 3
Phú Thọ 0 02/06/2020 3
Vĩnh Phúc 0 01/06/2020 3
Thái Nguyên 0 01/06/2020 3
Hà Nội 0 30/05/2020 0
Tuyên Quang 0 30/05/2020 3
Thái Nguyên 0 29/05/2020 3
Hà Nội 0 29/05/2020 6
Quảng Ninh 0 29/05/2020 6
Vĩnh Phúc 0 29/05/2020 3
Tuyên Quang 0 28/05/2020 3
Hà Nội 0 28/05/2020 6
Vĩnh Phúc 0 28/05/2020 3
Vĩnh Phúc 0 27/05/2020 3
Nghệ An 0 27/05/2020 3
Thái Nguyên 0 26/05/2020 6
Hà Nội 0 26/05/2020 6
Thanh Hóa 0 26/05/2020 3
Quảng Bình 0 26/05/2020 3
Quảng Ninh 0 25/05/2020 3
Thanh Hóa 0 25/05/2020 3
Hà Nội 0 23/05/2020 4
Hà Tĩnh 0 23/05/2020 3
Hà Nội 0 23/05/2020 1
Quảng Bình 0 22/05/2020 3
Phú Thọ 0 22/05/2020 3
Thừa Thiên Huế 0 21/05/2020 3
Sơn La 0 21/05/2020 6
Quảng Ninh 0 21/05/2020 6
Hải Dương 0 21/05/2020 4
Bình Dương 83 03/12/2020 4
Bình Dương 62 03/12/2020 2
Vĩnh Phúc 0 19/05/2020 6
Hòa Bình 0 19/05/2020 6
Hòa Bình 0 19/05/2020 6
Lào Cai 0 19/05/2020 3
Vĩnh Phúc 0 19/05/2020 3
Quảng Nam 0 18/05/2020 3
Thái Nguyên 0 18/05/2020 4
Thái Nguyên 0 16/05/2020 6
Hải Phòng 0 16/05/2020 6
Thừa Thiên Huế 0 16/05/2020 3
Thừa Thiên Huế 0 15/05/2020 3
Thái Bình 0 15/05/2020 3
Tuyên Quang 0 14/05/2020 6
Nghệ An 0 14/05/2020 4
Cao Bằng 0 13/05/2020 3
Hải Dương 0 13/05/2020 6
Thái Nguyên 0 13/05/2020 6
Bình Thuận 102 12/08/2020 2
Vĩnh Phúc 0 12/05/2020 3
Hải Dương 0 11/05/2020 3
Thanh Hóa 0 11/05/2020 3
Thái Bình 0 09/05/2020 4
Vĩnh Phúc 0 09/05/2020 3
Nghệ An 0 09/05/2020 3
Hà Nội 0 08/05/2020 1
Quảng Trị 0 08/05/2020 3
Sơn La 0 07/05/2020 3
Ninh Bình 0 07/05/2020 5
Tuyên Quang 0 07/05/2020 3
Tuyên Quang 0 06/05/2020 3
Hà Nội 0 05/05/2020 3
Hà Nội 0 05/05/2020 3
Thừa Thiên Huế 0 05/05/2020 4
Vĩnh Phúc 0 04/05/2020 3
Vĩnh Phúc 0 04/05/2020 3
Hà Tĩnh 0 04/05/2020 3
Bắc Giang 0 29/04/2020 3
Thái Bình 0 29/04/2020 3
Tuyên Quang 0 28/04/2020 3
Lai Châu 0 27/04/2020 2
Thừa Thiên Huế 0 27/04/2020 3
Tuyên Quang 0 27/04/2020 3
Hà Tĩnh 0 25/04/2020 3
Thái Nguyên 0 24/04/2020 3
Hải Phòng 0 24/04/2020 3
Quảng Bình 0 24/04/2020 3
Hà Nội 0 23/04/2020 5
Quảng Nam 0 23/04/2020 3
Hà Tĩnh 0 23/04/2020 3
Hà Nội 0 22/04/2020 3
Hải Dương 0 22/04/2020 3
Hà Nội 0 22/04/2020 3
Hòa Bình 0 22/04/2020 3
Hưng Yên 0 21/04/2020 3
Sơn La 0 21/04/2020 3
Phú Thọ 0 21/04/2020 3
Sơn La 0 21/04/2020 3
Tuyên Quang 190 20/04/2020 3
Lào Cai 152 20/04/2020 4
Đà Nẵng 157 20/04/2020 3
Tuyên Quang 118 11/04/2020 3
Vĩnh Phúc 112 11/04/2020 3
Hòa Bình 111 10/04/2020 3
Thừa Thiên Huế 120 09/04/2020 3
Hà Nội 110 09/04/2020 10
Vĩnh Phúc 113 09/04/2020 3
Hà Nội 111 08/04/2020 3
Vĩnh Long 115 08/04/2020 4
Hà Tĩnh 116 08/04/2020 3
Hà Nội 115 07/04/2020 4
Hồ Chí Minh 117 07/04/2020 1
Hà Nội 157 07/04/2020 3
Hà Nội 179 07/04/2020 7
Hà Nam 120 07/04/2020 3
Sơn La 113 06/04/2020 3
Hòa Bình 112 06/04/2020 4
Cao Bằng 118 04/04/2020 3
Hà Tĩnh 117 04/04/2020 3
Thanh Hóa 118 03/04/2020 3
Hà Nội 145 01/04/2020 8
Hòa Bình 167 01/04/2020 3
Tuyên Quang 154 01/04/2020 3
Hải Phòng 154 31/03/2020 3
Thái Nguyên 120 30/03/2020 3
Thanh Hóa 125 30/03/2020 3
Hòa Bình 174 28/03/2020 3
Hải Phòng 118 27/03/2020 3
Thái Bình 158 27/03/2020 5
Thái Nguyên 167 27/03/2020 3
Sơn La 0 26/03/2020 3
Hải Dương 160 26/03/2020 4
Nghệ An 170 25/03/2020 3
Hải Phòng 160 25/03/2020 3
Vĩnh Phúc 121 24/03/2020 3
Sơn La 169 24/03/2020 3
Hà Giang 170 24/03/2020 3
Thái Nguyên 123 21/03/2020 3
Thanh Hóa 160 20/03/2020 3
Vĩnh Phúc 161 20/03/2020 3
Nghệ An 126 19/03/2020 3
Thái Nguyên 173 19/03/2020 3
Quảng Bình 128 18/03/2020 3
Quảng Bình 161 18/03/2020 3
Hà Giang 127 17/03/2020 3
Vĩnh Phúc 163 17/03/2020 3
Vĩnh Phúc 162 16/03/2020 3
Bắc Ninh 172 16/03/2020 3
Hồ Chí Minh 130 13/03/2020 1
Hòa Bình 134 12/03/2020 3
Yên Bái 124 10/03/2020 3
Quảng Bình 172 10/03/2020 3
Sơn La 179 09/03/2020 3
Hà Tĩnh 180 07/03/2020 3
Quảng Bình 174 06/03/2020 3
Vĩnh Phúc 179 05/03/2020 3
Hưng Yên 129 05/03/2020 3
Thừa Thiên Huế 176 04/03/2020 3
Vĩnh Phúc 132 02/03/2020 3
Quảng Bình 184 02/03/2020 3
Thừa Thiên Huế 180 28/02/2020 3
Vĩnh Phúc 180 28/02/2020 3
Hưng Yên 137 27/02/2020 3
Vĩnh Phúc 179 26/02/2020 3
Quảng Bình 130 26/02/2020 3
Vĩnh Phúc 180 25/02/2020 3
Vĩnh Phúc 185 24/02/2020 3
Vĩnh Phúc 144 24/02/2020 3
Quảng Ninh 178 21/02/2020 4
Tuyên Quang 141 21/02/2020 2
Quảng Bình 150 20/02/2020 3
Hưng Yên 133 19/02/2020 0
Quảng Bình 146 19/02/2020 4
Quảng Bình 131 18/02/2020 3
Quảng Nam 150 17/02/2020 3
Hải Phòng 141 15/02/2020 2
Nam Định 140 15/02/2020 3
Hà Tĩnh 134 14/02/2020 3
Thái Bình 143 13/02/2020 2
Hà Tĩnh 161 12/02/2020 3
Sơn La 144 12/02/2020 2
Cao Bằng 130 10/02/2020 3
Bắc Giang 153 10/02/2020 3
Vĩnh Phúc 138 07/02/2020 4
Tuyên Quang 137 07/02/2020 3
Hồ Chí Minh 148 06/02/2020 0
Quảng Trị 142 06/02/2020 3
Thái Bình 141 06/02/2020 5
Hưng Yên 127 05/02/2020 4
Thừa Thiên Huế 131 04/02/2020 3
Thái Nguyên 149 03/02/2020 3
Hồ Chí Minh 160 21/01/2020 2
Thừa Thiên Huế 146 21/01/2020 4
Sơn La 176 20/01/2020 5
Hồ Chí Minh 148 17/01/2020 0
Thái Bình 136 17/01/2020 3
Thái Nguyên 178 17/01/2020 3
Hồ Chí Minh 148 16/01/2020 0
Quảng Nam 195 16/01/2020 3
Hà Nội 134 16/01/2020 2
Nam Định 182 16/01/2020 3
Nam Định 148 15/01/2020 3
Thái Nguyên 151 14/01/2020 3
Bắc Ninh 148 14/01/2020 3
Hải Phòng 168 13/01/2020 3
Hà Tĩnh 148 13/01/2020 3
Tuyên Quang 151 11/01/2020 3
Nam Định 150 10/01/2020 4
Hải Dương 151 09/01/2020 4
Hà Nội 203 08/01/2020 2
Thanh Hóa 142 04/01/2020 3
Hà Nội 0 03/01/2020 1
Hưng Yên 145 03/01/2020 4
Hà Nội 144 03/01/2020 2
Hà Nội 157 03/01/2020 2
Hà Tĩnh 153 02/01/2020 3
Hà Nội 132 02/01/2020 2
Hà Nội 183 31/12/2019 2
Tuyên Quang 149 31/12/2019 3
Hà Nam 151 30/12/2019 3
Hồ Chí Minh 141 28/12/2019 0
Hà Tĩnh 148 28/12/2019 3
Hà Tĩnh 155 27/12/2019 1
Hà Nội 138 27/12/2019 2
Quảng Bình 143 26/12/2019 3
Hà Nội 188 26/12/2019 1
Hòa Bình 152 26/12/2019 3
Hồ Chí Minh 140 25/12/2019 0
Cần Thơ 143 25/12/2019 0
Vĩnh Phúc 149 24/12/2019 3
Lai Châu 151 24/12/2019 4
Hà Nội 151 23/12/2019 1
Hòa Bình 184 23/12/2019 3
Hà Nội 148 23/12/2019 1
Hà Nội 143 21/12/2019 1
Hà Nội 146 21/12/2019 1
Thanh Hóa 184 20/12/2019 3
Thừa Thiên Huế 192 20/12/2019 1
Hà Nội 134 19/12/2019 1
Đà Nẵng 194 19/12/2019 3
Hà Nội 188 18/12/2019 1
Quảng Ninh 164 18/12/2019 2
Thanh Hóa 204 16/12/2019 2
Quảng Ninh 197 13/12/2019 2
Thái Bình 151 12/12/2019 1
Thừa Thiên Huế 153 12/12/2019 2
Nam Định 157 11/12/2019 1
Nam Định 138 11/12/2019 1
Nam Định 168 10/12/2019 1
Thanh Hóa 137 07/12/2019 2
Vĩnh Phúc 146 28/11/2019 3
Nam Định 141 27/11/2019 2
Nam Định 145 27/11/2019 1
Ninh Bình 141 26/11/2019 1
Thanh Hóa 144 25/11/2019 1
Thái Nguyên 140 25/11/2019 1
Điện Biên 141 22/11/2019 1
Thái Nguyên 150 20/11/2019 1
Hồ Chí Minh 146 20/11/2019 3
Hồ Chí Minh 145 20/11/2019 3
Hà Nam 149 19/11/2019 1
Hồ Chí Minh 0 18/11/2019 3
Yên Bái 151 18/11/2019 1
Hải Phòng 203 16/11/2019 1
Thái Nguyên 193 15/11/2019 1
Vĩnh Phúc 196 15/11/2019 2
Yên Bái 185 14/11/2019 1
Hồ Chí Minh 143 14/11/2019 3
Thái Nguyên 194 11/11/2019 1
Thái Bình 195 09/11/2019 1
Thái Bình 188 09/11/2019 1
Vĩnh Phúc 200 07/11/2019 1
Hải Phòng 141 07/11/2019 1
Quảng Ninh 157 06/11/2019 2
Quảng Ninh 150 05/11/2019 2
Nam Định 139 02/11/2019 1
Quảng Ninh 139 02/11/2019 2
Vĩnh Phúc 149 31/10/2019 1
Hưng Yên 164 30/10/2019 1
Thái Nguyên 146 29/10/2019 1
Hòa Bình 142 25/10/2019 1
Vĩnh Phúc 147 25/10/2019 2
Hà Nội 150 23/10/2019 6
Hải Dương 153 23/10/2019 1
Thái Nguyên 147 23/10/2019 2
Vĩnh Phúc 144 22/10/2019 4
Thái Bình 147 22/10/2019 4
Hưng Yên 148 21/10/2019 1
Thái Nguyên 149 19/10/2019 1
Vĩnh Phúc 152 18/10/2019 5
Vĩnh Phúc 157 18/10/2019 4
Thái Nguyên 158 18/10/2019 1
Thái Nguyên 147 17/10/2019 2
Hà Nội 0 16/10/2019 5
Thái Nguyên 196 16/10/2019 1
Hà Nội 0 15/10/2019 1
Quảng Ninh 155 14/10/2019 2
Thái Nguyên 194 12/10/2019 2
Hà Nội 0 11/10/2019 1
Vĩnh Phúc 161 11/10/2019 7
Quảng Ninh 193 11/10/2019 7
Hưng Yên 192 11/10/2019 0
Thái Nguyên 196 09/10/2019 2
Phú Thọ 200 08/10/2019 4
Hà Nam 193 08/10/2019 2
Vĩnh Phúc 193 07/10/2019 5
Quảng Ninh 195 07/10/2019 4
Thái Nguyên 210 07/10/2019 2
Yên Bái 172 05/10/2019 2
Yên Bái 142 03/10/2019 2
Thái Nguyên 165 02/10/2019 2
Thái Nguyên 159 01/10/2019 6
Thanh Hóa 143 01/10/2019 5
Thái Nguyên 164 01/10/2019 2
Thái Nguyên 152 30/09/2019 1
Yên Bái 154 27/09/2019 3
Vĩnh Long 156 26/09/2019 3
Vĩnh Phúc 186 24/09/2019 5
Ninh Bình 192 24/09/2019 4
Thái Nguyên 229 24/09/2019 4
Hải Dương 166 23/09/2019 6
Bắc Giang 196 21/09/2019 3
Hải Phòng 165 20/09/2019 3
Thừa Thiên Huế 161 19/09/2019 4
Hà Nội 223 18/09/2019 0
Hà Nội 174 18/09/2019 5
Hải Dương 157 17/09/2019 10
Phú Thọ 178 13/09/2019 2
Hà Nội 160 12/09/2019 3
Bắc Giang 197 11/09/2019 2
Hà Nội 191 11/09/2019 7
Bắc Ninh 173 30/11/2019 1
Hà Nội 166 07/09/2019 1
Hà Nội 215 06/09/2019 3
Hà Nội 177 05/09/2019 3
Hà Nội 222 30/11/2019 1
Thái Nguyên 369 29/08/2019 4
Hồ Chí Minh 175 26/08/2019 2
Hồ Chí Minh 210 26/08/2019 2
Hà Nội 191 13/08/2019 3
Hà Nội 170 08/08/2019 3
Hà Nội 176 06/08/2019 3
Hồ Chí Minh 188 26/07/2019 2
Hồ Chí Minh 237 26/07/2019 2
Hồ Chí Minh 272 26/07/2019 1
Hồ Chí Minh 259 25/07/2019 2
Hà Nội 0 19/07/2019 3
Hà Nội 180 18/07/2019 3
Hà Nội 232 18/07/2019 3
Hà Nội 191 18/07/2019 3
Hà Nội 210 18/07/2019 3
Hà Nội 170 18/07/2019 3
Hà Nội 250 18/07/2019 3
Hà Nội 178 18/07/2019 3
Hà Nội 189 18/07/2019 3
Hà Nội 234 18/07/2019 3
Hà Nội 256 18/07/2019 3
Hà Nội 231 18/07/2019 3
Hà Nội 183 17/07/2019 3
Hà Nội 186 12/07/2019 3
Bình Dương 58 03/12/2020 6
Hồ Chí Minh 218 09/07/2019 2
Vĩnh Phúc 218 05/07/2019 3
Hà Nội 179 02/07/2019 2
Hà Nội 186 01/07/2019 1
Hà Nội 338 03/04/2019 5
Hà Nội 335 16/03/2019 0
Hà Nội 251 16/03/2019 0
Hà Nội 270 16/03/2019 0
Hồ Chí Minh 289 29/11/2018 2
Bà Rịa - Vũng Tàu 0 29/11/2018 2
Đồng Nai 285 19/02/2021 2
Hồ Chí Minh 333 01/11/2018 2
Hồ Chí Minh 398 28/09/2018 4
Hồ Chí Minh 389 28/09/2018 3
Hồ Chí Minh 349 19/09/2018 10
Hồ Chí Minh 380 17/09/2018 4
Hồ Chí Minh 349 13/09/2018 2
Hồ Chí Minh 377 07/09/2018 3
Hồ Chí Minh 320 07/09/2018 2
Hồ Chí Minh 394 18/06/2018 2
Hồ Chí Minh 500 01/06/2018 2
Hồ Chí Minh 0 08/03/2018 2
Hồ Chí Minh 431 26/02/2018 1
Hồ Chí Minh 521 26/02/2018 1
Hồ Chí Minh 480 26/02/2018 2
Hồ Chí Minh 0 29/01/2018 2
Hồ Chí Minh 0 24/01/2018 2
Hà Nội 500 07/07/2021 0
Hồ Chí Minh 570 10/10/2017 1
Hồ Chí Minh 488 10/10/2017 1
Hà Nội 473 04/09/2017 0
Hà Nội 458 29/04/2017 4
Hà Nội 519 20/04/2017 2
 Hỗ trợ trực tuyến
Phòng kỹ thuật
Phòng kinh doanh
 Liên kết website
 Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  10
 • Hôm nay:
  4095
 • Tuần này:
  36887
 • Tuần trước:
  40137
 • Tháng trước:
  70881
 • Tất cả:
  7585360
Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BBU

Trụ sở chính: Số 168 Đường Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Chi nhánh phía Bắc: Tầng 03, Số 92 Yết Kiêu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chi nhanh số 1: Số 14/16C7, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08 6273 3456 Fax: 08 3856 9823

Mã số thuế: 0312539862

hotline photo: Hotline Red hotline-red.gif 0969 232 969 (Zalo, Viber)

Email: bbuvn68@gmail.com

Thiết kế website www.webso.vn

Thông tin đăng ký

 Đóng
  

Thôn tin đăng nhập

 Đóng