Khác

Tiêu đề Nơi đăng Xem Cập nhật Ảnh
Đồng Tháp 2 16/07/2019 2
Quảng Ninh 0 16/07/2019 6
Hà Nội 2 15/07/2019 6
Hà Nội 2 15/07/2019 7
Hà Nội 2 15/07/2019 8
Hà Nội 2 15/07/2019 6
Hà Nội 2 15/07/2019 4
Hà Nội 2 15/07/2019 6
Hà Nội 2 15/07/2019 8
Hà Nội 2 15/07/2019 7
Hà Nội 2 15/07/2019 7
Hà Nội 2 15/07/2019 8
Hồ Chí Minh 0 15/07/2019 0
Hà Nội 3 13/07/2019 6
Hà Nội 3 13/07/2019 7
Hà Nội 3 13/07/2019 8
Hà Nội 3 13/07/2019 6
Hà Nội 3 13/07/2019 4
Hà Nội 3 13/07/2019 6
Hà Nội 3 13/07/2019 8
Hà Nội 4 13/07/2019 7
Hà Nội 3 13/07/2019 7
Hà Nội 4 13/07/2019 8
Thái Nguyên 2 11/07/2019 10
Hà Nội 4 10/07/2019 8
Hà Nội 4 10/07/2019 10
Hà Nội 4 10/07/2019 5
Hà Nội 4 10/07/2019 9
Hà Nội 4 10/07/2019 6
Hà Nội 4 10/07/2019 8
Hà Nội 2 09/07/2019 5
Hà Nội 2 09/07/2019 8
Hà Nội 2 09/07/2019 2
Hà Nội 2 09/07/2019 2
Hà Nội 4 08/07/2019 9
Hà Nội 4 08/07/2019 6
Hà Nội 5 08/07/2019 8
Hà Nội 4 08/07/2019 6
Bến Tre 6 08/07/2019 1
Hà Nội 4 07/07/2019 8
Hà Nội 3 07/07/2019 5
Hà Nội 4 07/07/2019 4
Hà Nội 4 07/07/2019 4
Hà Nội 4 07/07/2019 6
Hà Nội 4 07/07/2019 7
Hà Nội 4 07/07/2019 6
Hà Nội 4 07/07/2019 5
Hà Nội 5 07/07/2019 7
Hà Nội 4 07/07/2019 5
Hà Nội 6 07/07/2019 5
Hà Nội 5 05/07/2019 2
Hồ Chí Minh 7 05/07/2019 18
Hồ Chí Minh 9 05/07/2019 1
Hà Nội 8 04/07/2019 8
Hà Nội 6 04/07/2019 0
Hà Nội 8 04/07/2019 4
Hà Nội 7 04/07/2019 7
Hà Nội 7 04/07/2019 6
Hà Nội 7 04/07/2019 7
Hà Nội 0 04/07/2019 7
Hà Nội 8 04/07/2019 6
Hà Nội 7 04/07/2019 5
Hà Nội 7 04/07/2019 7
Hà Nội 7 04/07/2019 5
Hà Nội 7 04/07/2019 5
Cao Bằng 6 04/07/2019 5
Hà Nội 5 03/07/2019 4
Hà Nội 5 02/07/2019 3
Hà Nội 5 02/07/2019 5
Hà Nội 6 02/07/2019 8
Hà Nội 6 02/07/2019 6
Hà Nội 5 02/07/2019 6
Hà Nội 6 02/07/2019 6
Hà Nội 12 02/07/2019 6
Hà Nội 7 02/07/2019 5
Hà Nội 8 02/07/2019 5
Hà Nội 6 02/07/2019 5
Bắc Ninh 4 02/07/2019 9
Bắc Giang 4 02/07/2019 9
Trà Vinh 6 02/07/2019 9
Hà Nội 5 01/07/2019 8
Hà Nội 5 01/07/2019 10
Hà Nội 7 28/06/2019 4
Hà Nội 6 28/06/2019 6
Hà Nội 6 28/06/2019 4
Hà Nội 7 28/06/2019 5
Hà Nội 7 28/06/2019 1
Hà Nội 7 28/06/2019 6
Hà Nội 7 28/06/2019 8
Hà Nội 8 28/06/2019 7
Hồ Chí Minh 6 26/06/2019 0
Hồ Chí Minh 11 23/06/2019 1
Hồ Chí Minh 9 21/06/2019 0
Hà Nội 8 20/06/2019 4
Hà Nội 11 19/06/2019 2
Hà Nội 10 19/06/2019 3
Hà Nội 9 18/06/2019 0
Hà Nội 12 16/06/2019 10
Hồ Chí Minh 10 15/06/2019 0
Hồ Chí Minh 12 15/06/2019 0
Hồ Chí Minh 10 15/06/2019 0
Hồ Chí Minh 12 13/06/2019 0
Hồ Chí Minh 11 13/06/2019 0
Hồ Chí Minh 18 12/06/2019 2
Hồ Chí Minh 16 10/06/2019 0
Hồ Chí Minh 13 10/06/2019 0
Hà Nội 18 30/05/2019 3
Hồ Chí Minh 26 25/05/2019 0
Hà Nội 23 18/05/2019 5
Thừa Thiên Huế 47 29/03/2019 7
Hồ Chí Minh 49 28/03/2019 2
Hồ Chí Minh 47 28/03/2019 2
Đồng Nai 48 23/03/2019 2
Bà Rịa - Vũng Tàu 49 21/03/2019 2
Hồ Chí Minh 55 04/03/2019 1
Yên Bái 67 28/02/2019 4
Thái Nguyên 61 27/02/2019 4
Thái Nguyên 57 21/02/2019 5
Yên Bái 55 19/02/2019 4
Tuyên Quang 57 16/02/2019 4
Quảng Ninh 52 15/02/2019 5
Thanh Hóa 62 25/01/2019 7
Thái Nguyên 58 24/01/2019 6
Hồ Chí Minh 60 19/01/2019 20
Hồ Chí Minh 66 18/01/2019 0
Hòa Bình 65 17/01/2019 0
Hồ Chí Minh 67 16/01/2019 0
Hồ Chí Minh 68 16/01/2019 0
Thái Bình 62 15/01/2019 0
Đồng Tháp 71 11/01/2019 0
Quảng Ninh 60 08/01/2019 4
Cần Thơ 67 03/01/2019 5
Hồ Chí Minh 74 28/12/2018 0
Lâm Đồng 72 27/12/2018 0
Bình Thuận 69 20/12/2018 7
Điện Biên 83 17/12/2018 7
Hậu Giang 67 13/12/2018 9
Hồ Chí Minh 77 12/12/2018 0
Hồ Chí Minh 69 12/12/2018 0
Điện Biên 76 04/12/2018 4
Hồ Chí Minh 87 23/11/2018 2
Đồng Tháp 91 23/11/2018 8
Hà Nội 85 22/11/2018 1
An Giang 85 22/11/2018 8
Hồ Chí Minh 92 22/11/2018 2
Hậu Giang 91 20/11/2018 5
Hồ Chí Minh 87 19/11/2018 17
Hậu Giang 84 14/11/2018 5
Hà Nội 96 09/11/2018 0
Quảng Ninh 95 07/11/2018 4
Hồ Chí Minh 0 07/11/2018 1
Hồ Chí Minh 98 03/11/2018 3
Bắc Giang 101 02/11/2018 5
Phú Thọ 98 30/10/2018 5
Vĩnh Phúc 91 23/10/2018 9
Hà Nội 98 22/10/2018 3
Hậu Giang 101 17/10/2018 5
Cần Thơ 0 16/10/2018 5
Hồ Chí Minh 98 13/10/2018 3
Cần Thơ 99 10/10/2018 8
Hồ Chí Minh 0 08/10/2018 3
Vĩnh Long 98 08/10/2018 8
Vĩnh Long 91 04/10/2018 9
Vĩnh Long 107 03/10/2018 9
Vĩnh Long 81 02/10/2018 9
Vĩnh Long 88 01/10/2018 9
Vĩnh Long 85 01/10/2018 8
Vĩnh Long 95 28/09/2018 8
Vĩnh Long 89 27/09/2018 8
Vĩnh Long 93 25/09/2018 6
Vĩnh Long 80 25/09/2018 6
Vĩnh Long 92 24/09/2018 4
Vĩnh Long 92 21/09/2018 4
Vĩnh Long 97 20/09/2018 5
Hồ Chí Minh 99 28/08/2018 3
Hồ Chí Minh 129 31/07/2018 2
Hồ Chí Minh 103 29/07/2018 2
Hà Nội 172 16/07/2018 0
Hồ Chí Minh 152 09/05/2018 2
Hồ Chí Minh 180 09/05/2018 5
Hồ Chí Minh 182 09/05/2018 3
Hồ Chí Minh 149 09/05/2018 3
Hồ Chí Minh 151 09/05/2018 5
Hồ Chí Minh 179 09/05/2018 5
Hồ Chí Minh 120 09/05/2018 1
Bình Dương 128 04/05/2018 6
Hà Nội 253 01/05/2018 33
Hà Nội 270 03/03/2018 0
Hồ Chí Minh 274 02/02/2018 3
Bắc Ninh 229 02/02/2018 5
Hồ Chí Minh 140 26/01/2018 1
Hồ Chí Minh 269 26/01/2018 1
Hà Nội 221 26/07/2018 1
Hà Nội 284 09/01/2018 0
Hà Nội 213 03/11/2017 0
Hồ Chí Minh 302 14/10/2017 3
Hồ Chí Minh 222 14/10/2017 3
Hồ Chí Minh 363 14/10/2017 3
Hồ Chí Minh 235 14/10/2017 3
Hồ Chí Minh 228 10/10/2017 4
Hồ Chí Minh 294 10/10/2017 2
Hồ Chí Minh 291 10/10/2017 6
Hồ Chí Minh 296 10/10/2017 7
Hồ Chí Minh 349 31/08/2017 6
Hồ Chí Minh 394 31/08/2017 6
Hồ Chí Minh 367 17/08/2017 6
Hồ Chí Minh 376 17/08/2017 6
Hồ Chí Minh 343 17/08/2017 6
Hồ Chí Minh 357 15/08/2017 1
Hồ Chí Minh 396 15/08/2017 0
Hồ Chí Minh 368 15/08/2017 0
Hồ Chí Minh 423 15/08/2017 12
Hồ Chí Minh 354 15/08/2017 6
Hồ Chí Minh 405 03/08/2017 5
Hồ Chí Minh 383 03/08/2017 5
Hồ Chí Minh 384 03/08/2017 4
Hồ Chí Minh 345 03/08/2017 5
Hồ Chí Minh 442 20/07/2017 1
Hà Nội 377 14/07/2017 1
Hồ Chí Minh 351 11/07/2017 5
Hà Nội 423 03/05/2017 3
Hồ Chí Minh 525 16/03/2017 7
Hồ Chí Minh 324 16/03/2017 5
Hồ Chí Minh 459 16/03/2017 10
Hồ Chí Minh 301 16/03/2017 6
Hồ Chí Minh 456 16/03/2017 11
Hồ Chí Minh 529 16/03/2017 14
Hồ Chí Minh 408 16/03/2017 8
Hồ Chí Minh 433 16/03/2017 12
Hà Nội 434 16/03/2017 9
Hồ Chí Minh 292 16/03/2017 1
 Hỗ trợ trực tuyến
Phòng kỹ thuật
Phòng kinh doanh
 Liên kết website
 Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  6
 • Hôm nay:
  3222
 • Tuần này:
  13859
 • Tuần trước:
  35439
 • Tháng trước:
  45257
 • Tất cả:
  3530009
Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BBU

Trụ sở chính: Số 168 Đường Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Chi nhánh phía Bắc: Tầng 03, Số 92 Yết Kiêu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chi nhanh số 1: Số 14/16C7, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08 6273 3456 Fax: 08 3856 9823

Mã số thuế: 0312539862

hotline photo: Hotline Red hotline-red.gif 0969 232 969 (Zalo, Viber)

Email: bbuvn68@gmail.com

Thiết kế website www.webso.vn

Thông tin đăng ký

 Đóng
  

Thôn tin đăng nhập

 Đóng