Đồ điện tử

Tiêu đề Nơi đăng Xem Cập nhật Ảnh
Hà Nội 0 12/06/2022 0
Hà Nội 0 12/06/2022 0
Hà Nội 0 25/05/2022 0
Hà Nội 0 25/05/2022 0
Hà Nội 0 25/05/2022 0
Hà Nội 0 21/05/2022 0
Hà Nội 0 21/05/2022 0
Hà Nội 0 21/05/2022 0
Hồ Chí Minh 0 18/04/2022 0
Nam Định 0 09/04/2022 0
Hà Nội 0 06/01/2022 0
Hà Nội 0 19/11/2021 0
Hà Nội 0 19/11/2021 0
Hồ Chí Minh 0 11/11/2021 0
Hà Nội 0 25/10/2021 0
Đà Nẵng 0 25/10/2021 0
Đà Nẵng 0 25/10/2021 0
Hồ Chí Minh 0 12/10/2021 0
Hồ Chí Minh 0 12/10/2021 0
Hồ Chí Minh 0 09/10/2021 0
Hồ Chí Minh 0 06/10/2021 0
Hồ Chí Minh 0 04/10/2021 0
Hồ Chí Minh 0 03/09/2021 0
Hồ Chí Minh 0 17/06/2021 0
Hồ Chí Minh 0 04/06/2021 0
Hồ Chí Minh 0 15/03/2021 2
Hồ Chí Minh 0 15/03/2021 2
Hồ Chí Minh 0 15/03/2021 2
Hồ Chí Minh 0 15/03/2021 2
Hồ Chí Minh 229 25/01/2021 0
Hồ Chí Minh 0 07/12/2020 0
Hồ Chí Minh 0 03/12/2020 0
Hồ Chí Minh 0 02/12/2020 0
Hồ Chí Minh 0 01/12/2020 0
Hồ Chí Minh 0 30/11/2020 0
Hồ Chí Minh 0 26/11/2020 0
Hồ Chí Minh 0 26/11/2020 5
Hồ Chí Minh 0 26/11/2020 6
Hồ Chí Minh 0 26/11/2020 7
Hồ Chí Minh 0 24/11/2020 0
Hồ Chí Minh 0 20/11/2020 0
Hồ Chí Minh 0 14/11/2020 0
Hà Nội 0 11/11/2020 5
Hà Nội 0 11/11/2020 6
Hà Nội 0 11/11/2020 0
Hồ Chí Minh 0 10/11/2020 0
Hồ Chí Minh 0 09/11/2020 0
Hồ Chí Minh 0 07/11/2020 0
Hồ Chí Minh 0 04/11/2020 0
Hồ Chí Minh 0 03/11/2020 0
Hồ Chí Minh 0 31/10/2020 0
Hồ Chí Minh 0 27/10/2020 0
Hồ Chí Minh 0 26/10/2020 0
Hồ Chí Minh 0 24/10/2020 0
Hồ Chí Minh 0 23/10/2020 0
Hồ Chí Minh 0 23/10/2020 0
Hồ Chí Minh 0 22/10/2020 0
Hồ Chí Minh 0 21/10/2020 8
Hồ Chí Minh 0 21/10/2020 5
Hồ Chí Minh 0 21/10/2020 7
Hồ Chí Minh 0 20/10/2020 0
Hồ Chí Minh 0 16/10/2020 0
Hồ Chí Minh 0 14/10/2020 0
Hồ Chí Minh 0 13/10/2020 0
Hồ Chí Minh 0 03/10/2020 0
Hồ Chí Minh 0 30/09/2020 9
Hồ Chí Minh 0 30/09/2020 7
Hồ Chí Minh 0 30/09/2020 8
Hồ Chí Minh 231 25/01/2021 1
Hồ Chí Minh 0 24/09/2020 0
Hồ Chí Minh 0 21/09/2020 0
Hồ Chí Minh 0 19/09/2020 0
Thái Nguyên 0 19/09/2020 1
Cao Bằng 0 18/09/2020 1
Hồ Chí Minh 0 16/09/2020 0
Bắc Ninh 0 16/09/2020 1
Hồ Chí Minh 0 15/09/2020 0
Hồ Chí Minh 0 09/09/2020 0
Hồ Chí Minh 0 07/09/2020 0
Hồ Chí Minh 0 05/09/2020 0
Hồ Chí Minh 0 04/09/2020 0
Hồ Chí Minh 0 03/09/2020 0
Hồ Chí Minh 0 30/08/2020 0
Hà Nội 0 27/08/2020 1
Hà Nội 0 27/08/2020 1
Hồ Chí Minh 0 26/08/2020 0
Hà Nội 0 26/08/2020 1
Hà Nội 0 26/08/2020 1
Hà Nội 0 26/08/2020 1
Hà Nội 0 26/08/2020 1
Hồ Chí Minh 0 25/08/2020 0
Hồ Chí Minh 0 24/08/2020 0
Tuyên Quang 0 24/08/2020 4
Hồ Chí Minh 0 23/08/2020 0
Hồ Chí Minh 0 21/08/2020 0
Hồ Chí Minh 0 20/08/2020 0
Hồ Chí Minh 0 19/08/2020 0
Hồ Chí Minh 0 18/08/2020 0
Hồ Chí Minh 0 27/07/2020 4
Bình Dương 254 03/12/2020 3
Hà Nội 0 15/07/2020 5
Hồ Chí Minh 0 13/07/2020 4
Hồ Chí Minh 0 10/07/2020 5
Hồ Chí Minh 0 30/06/2020 0
Hồ Chí Minh 0 27/06/2020 0
Hồ Chí Minh 0 26/06/2020 0
Tuyên Quang 0 23/06/2020 2
Hồ Chí Minh 0 08/06/2020 0
Hồ Chí Minh 0 06/06/2020 4
Hồ Chí Minh 0 05/06/2020 0
Hải Dương 0 04/06/2020 0
Hồ Chí Minh 0 03/06/2020 0
Vĩnh Phúc 0 02/06/2020 0
Hải Dương 0 01/06/2020 0
Hồ Chí Minh 0 01/06/2020 0
Hồ Chí Minh 0 27/05/2020 0
Hồ Chí Minh 0 25/05/2020 0
Hồ Chí Minh 0 23/05/2020 0
Hồ Chí Minh 0 22/05/2020 0
Hồ Chí Minh 0 22/05/2020 8
Hồ Chí Minh 0 18/05/2020 0
Hồ Chí Minh 0 16/05/2020 0
Lào Cai 0 14/05/2020 7
Hồ Chí Minh 0 12/05/2020 0
Hồ Chí Minh 0 11/05/2020 0
Hồ Chí Minh 0 07/05/2020 0
Hồ Chí Minh 0 05/05/2020 0
Hồ Chí Minh 0 05/05/2020 0
Hồ Chí Minh 0 04/05/2020 0
Hồ Chí Minh 0 28/04/2020 0
Hồ Chí Minh 0 25/04/2020 0
Hồ Chí Minh 0 22/04/2020 0
Hồ Chí Minh 238 10/04/2020 0
Hồ Chí Minh 316 08/04/2020 0
Hồ Chí Minh 444 08/04/2020 1
Hồ Chí Minh 650 08/04/2020 0
Hồ Chí Minh 252 06/04/2020 0
Hồ Chí Minh 245 04/04/2020 0
Hồ Chí Minh 0 03/04/2020 1
Hồ Chí Minh 260 01/04/2020 0
Hồ Chí Minh 243 30/03/2020 0
Hồ Chí Minh 245 29/03/2020 1
Hồ Chí Minh 249 27/03/2020 1
Hà Nội 257 26/03/2020 3
Hồ Chí Minh 273 24/03/2020 3
Phú Thọ 357 16/03/2020 0
Hồ Chí Minh 250 08/03/2020 0
Hà Nội 258 26/02/2020 0
Hưng Yên 254 21/02/2020 0
Hải Phòng 341 17/02/2020 0
Hồ Chí Minh 329 13/01/2020 0
Tuyên Quang 276 25/12/2019 6
Hồ Chí Minh 298 05/12/2019 3
Tuyên Quang 305 25/11/2019 6
Yên Bái 278 22/11/2019 5
Thanh Hóa 276 19/11/2019 6
Hồ Chí Minh 355 18/11/2019 0
Hồ Chí Minh 312 11/11/2019 0
Hồ Chí Minh 297 08/11/2019 0
Hồ Chí Minh 309 08/11/2019 0
Thái Nguyên 431 06/11/2019 4
Hồ Chí Minh 386 19/09/2019 3
Hồ Chí Minh 288 13/09/2019 2
Hồ Chí Minh 298 10/09/2019 1
Hồ Chí Minh 286 10/09/2019 5
Hồ Chí Minh 358 27/08/2019 0
Hà Nội 306 23/08/2019 2
Hồ Chí Minh 366 08/08/2019 6
Hồ Chí Minh 299 03/08/2019 13
Hồ Chí Minh 307 02/08/2019 2
Hồ Chí Minh 310 26/07/2019 2
Hồ Chí Minh 672 25/07/2019 1
Hồ Chí Minh 292 12/07/2019 1
Hà Nội 389 13/05/2019 3
Hà Nội 373 25/04/2019 6
Hà Nội 391 25/04/2019 4
Hà Nội 470 25/04/2019 6
Hà Nội 448 25/04/2019 6
Hà Nội 361 25/04/2019 7
Hà Nội 343 03/04/2019 6
Hà Nội 355 03/04/2019 6
Hồ Chí Minh 0 22/03/2019 5
Hồ Chí Minh 411 01/11/2020 2
Hồ Chí Minh 576 04/03/2020 1
Hà Nội 381 26/12/2018 5
Hà Nội 442 26/12/2018 6
Hà Nội 455 26/12/2018 8
Hà Nội 411 26/12/2018 7
Hà Nội 459 19/12/2018 5
Hà Nội 589 19/12/2018 5
Hà Nội 376 19/12/2018 9
Hà Nội 450 19/12/2018 6
Hà Nội 430 04/12/2018 5
Hà Nội 472 04/12/2018 5
Hà Nội 378 04/12/2018 6
Hà Nội 471 04/12/2018 6
Hà Nội 389 04/12/2018 5
Hà Nội 461 04/12/2018 5
Hà Nội 0 04/12/2018 6
Hà Nội 0 04/12/2018 6
Hà Nội 419 04/12/2018 9
Hà Nội 440 04/12/2018 9
Hồ Chí Minh 440 01/12/2018 3
Hồ Chí Minh 600 01/12/2018 2
Hồ Chí Minh 639 01/12/2018 2
Hà Nội 393 29/11/2018 9
Hà Nội 460 29/11/2018 5
Hà Nội 400 29/11/2018 6
Hà Nội 416 29/11/2018 6
Hà Nội 609 29/11/2018 5
Hà Nội 526 14/11/2018 0
Hà Nội 433 14/11/2018 5
Hà Nội 434 14/11/2018 5
Hà Nội 510 14/11/2018 6
Hà Nội 547 23/10/2018 6
Hà Nội 420 23/10/2018 6
Hà Nội 488 16/10/2018 6
Hà Nội 436 04/10/2018 6
Hà Nội 573 04/10/2018 8
Hà Nội 512 04/10/2018 5
Hà Nội 560 04/10/2018 6
Hà Nội 378 28/08/2018 6
Hà Nội 458 28/08/2018 6
Hà Nội 610 28/08/2018 4
Hồ Chí Minh 563 15/08/2018 17
Hà Nội 471 10/08/2018 4
Hà Nội 500 11/11/2020 8
Hà Nội 510 06/08/2018 0
Hồ Chí Minh 467 02/08/2018 1
Bình Thuận 539 26/06/2018 0
Hồ Chí Minh 0 16/05/2018 0
Hồ Chí Minh 830 17/08/2017 3
Hồ Chí Minh 566 21/06/2017 8
Hồ Chí Minh 674 20/04/2017 4
Hồ Chí Minh 611 19/04/2017 3
Hồ Chí Minh 747 19/04/2017 0
Hồ Chí Minh 682 01/04/2017 8
Hồ Chí Minh 679 15/03/2017 3
Hồ Chí Minh 721 14/03/2017 1
 Hỗ trợ trực tuyến
Phòng kỹ thuật
Phòng kinh doanh
 Liên kết website
 Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  6
 • Hôm nay:
  2359
 • Tuần này:
  38524
 • Tuần trước:
  61276
 • Tháng trước:
  94708
 • Tất cả:
  9969201
Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BBU

Trụ sở chính: Số 168 Đường Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Chi nhánh phía Bắc: Tầng 03, Số 92 Yết Kiêu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chi nhanh số 1: Số 14/16C7, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08 6273 3456 Fax: 08 3856 9823

Mã số thuế: 0312539862

hotline photo: Hotline Red hotline-red.gif 0969 232 969 (Zalo, Viber)

Email: bbuvn68@gmail.com

Thiết kế website www.webso.vn

Thông tin đăng ký

 Đóng
  

Thôn tin đăng nhập

 Đóng