Đồ điện tử

Tiêu đề Nơi đăng Xem Cập nhật Ảnh
Hà Nội 0 30/05/2023 0
Hà Nội 0 30/05/2023 0
Hà Nội 0 30/05/2023 0
Nam Định 0 09/05/2023 0
Hà Nội 0 15/03/2023 0
Hà Nội 0 15/03/2023 0
Hà Nội 0 08/03/2023 0
Hà Nội 0 02/03/2023 0
Hà Nội 0 28/02/2023 0
Hà Nội 0 28/02/2023 0
Hà Nội 0 05/01/2023 0
Hà Nội 0 05/12/2022 0
Hà Nội 0 23/11/2022 0
Hồ Chí Minh 0 07/11/2022 0
Hà Nội 0 03/11/2022 0
Hồ Chí Minh 0 02/11/2022 0
Hà Nội 0 29/10/2022 0
Hà Nội 0 23/10/2022 0
Hà Nội 0 30/09/2022 0
Hà Nội 0 20/09/2022 0
Hà Nội 0 20/09/2022 0
Hà Nội 0 13/09/2022 0
Hà Nội 0 25/08/2022 0
Hà Nội 0 15/08/2022 0
Hà Nội 0 15/08/2022 0
Hà Nội 0 15/08/2022 0
Hà Nội 0 15/08/2022 0
Hà Nội 0 15/08/2022 0
Hà Nội 0 04/08/2022 0
Hà Nội 0 26/07/2022 0
Hà Nội 0 26/07/2022 0
Hà Nội 0 26/07/2022 0
Hồ Chí Minh 0 19/07/2022 0
Hà Nội 0 15/07/2022 0
Hà Nội 0 15/07/2022 0
Hà Nội 0 15/07/2022 0
Hà Nội 0 12/06/2022 0
Hà Nội 0 12/06/2022 0
Hà Nội 0 25/05/2022 0
Hà Nội 0 25/05/2022 0
Hà Nội 0 25/05/2022 0
Hà Nội 0 21/05/2022 0
Hà Nội 0 21/05/2022 0
Hà Nội 0 21/05/2022 0
Hồ Chí Minh 0 18/04/2022 0
Nam Định 0 09/04/2022 0
Hà Nội 0 06/01/2022 0
Hà Nội 0 19/11/2021 0
Hà Nội 0 19/11/2021 0
Hồ Chí Minh 0 11/11/2021 0
Hà Nội 0 25/10/2021 0
Đà Nẵng 0 25/10/2021 0
Đà Nẵng 0 25/10/2021 0
Hồ Chí Minh 0 12/10/2021 0
Hồ Chí Minh 0 12/10/2021 0
Hồ Chí Minh 0 09/10/2021 0
Hồ Chí Minh 0 06/10/2021 0
Hồ Chí Minh 0 04/10/2021 0
Hồ Chí Minh 0 03/09/2021 0
Hồ Chí Minh 0 15/03/2021 2
Hồ Chí Minh 0 15/03/2021 2
Hồ Chí Minh 0 15/03/2021 2
Hồ Chí Minh 0 15/03/2021 2
Hồ Chí Minh 375 25/01/2021 0
Hồ Chí Minh 0 02/12/2020 0
Hồ Chí Minh 0 01/12/2020 0
Hồ Chí Minh 0 30/11/2020 0
Hồ Chí Minh 0 26/11/2020 0
Hồ Chí Minh 0 26/11/2020 5
Hồ Chí Minh 0 26/11/2020 6
Hồ Chí Minh 0 26/11/2020 7
Hồ Chí Minh 0 24/11/2020 0
Hồ Chí Minh 0 20/11/2020 0
Hồ Chí Minh 0 14/11/2020 0
Hà Nội 0 11/11/2020 5
Hà Nội 0 11/11/2020 6
Hà Nội 0 11/11/2020 0
Hồ Chí Minh 0 10/11/2020 0
Hồ Chí Minh 0 09/11/2020 0
Hồ Chí Minh 0 07/11/2020 0
Hồ Chí Minh 0 04/11/2020 0
Hồ Chí Minh 0 03/11/2020 0
Hồ Chí Minh 0 31/10/2020 0
Hồ Chí Minh 0 27/10/2020 0
Hồ Chí Minh 0 26/10/2020 0
Hồ Chí Minh 0 24/10/2020 0
Hồ Chí Minh 0 23/10/2020 0
Hồ Chí Minh 0 23/10/2020 0
Hồ Chí Minh 0 22/10/2020 0
Hồ Chí Minh 0 21/10/2020 8
Hồ Chí Minh 0 21/10/2020 5
Hồ Chí Minh 0 21/10/2020 7
Hồ Chí Minh 0 20/10/2020 0
Hồ Chí Minh 0 16/10/2020 0
Hồ Chí Minh 0 14/10/2020 0
Hồ Chí Minh 0 13/10/2020 0
Hồ Chí Minh 0 03/10/2020 0
Hồ Chí Minh 0 30/09/2020 9
Hồ Chí Minh 0 30/09/2020 7
Hồ Chí Minh 0 30/09/2020 8
Hồ Chí Minh 357 25/01/2021 1
Hồ Chí Minh 0 24/09/2020 0
Hồ Chí Minh 0 21/09/2020 0
Hồ Chí Minh 0 19/09/2020 0
Thái Nguyên 0 19/09/2020 1
Cao Bằng 0 18/09/2020 1
Hồ Chí Minh 0 16/09/2020 0
Bắc Ninh 0 16/09/2020 1
Hồ Chí Minh 0 15/09/2020 0
Hồ Chí Minh 0 09/09/2020 0
Hồ Chí Minh 0 07/09/2020 0
Hồ Chí Minh 0 05/09/2020 0
Hồ Chí Minh 0 04/09/2020 0
Hồ Chí Minh 0 03/09/2020 0
Hồ Chí Minh 0 30/08/2020 0
Hà Nội 0 27/08/2020 1
Hà Nội 0 27/08/2020 1
Hồ Chí Minh 0 26/08/2020 0
Hà Nội 0 26/08/2020 1
Hà Nội 0 26/08/2020 1
Hà Nội 0 26/08/2020 1
Hà Nội 0 26/08/2020 1
Hồ Chí Minh 0 25/08/2020 0
Hồ Chí Minh 0 24/08/2020 0
Tuyên Quang 0 24/08/2020 4
Hồ Chí Minh 0 23/08/2020 0
Hồ Chí Minh 0 21/08/2020 0
Hồ Chí Minh 0 20/08/2020 0
Hồ Chí Minh 0 19/08/2020 0
Hồ Chí Minh 0 18/08/2020 0
Hồ Chí Minh 0 27/07/2020 4
Bình Dương 354 03/12/2020 3
Hà Nội 0 15/07/2020 5
Hồ Chí Minh 0 13/07/2020 4
Hồ Chí Minh 0 10/07/2020 5
Hồ Chí Minh 0 30/06/2020 0
Hồ Chí Minh 0 27/06/2020 0
Hồ Chí Minh 0 26/06/2020 0
Tuyên Quang 0 23/06/2020 2
Hồ Chí Minh 0 08/06/2020 0
Hồ Chí Minh 0 06/06/2020 4
Hồ Chí Minh 0 05/06/2020 0
Hải Dương 0 04/06/2020 0
Hồ Chí Minh 0 03/06/2020 0
Vĩnh Phúc 0 02/06/2020 0
Hải Dương 0 01/06/2020 0
Hồ Chí Minh 0 01/06/2020 0
Hồ Chí Minh 0 27/05/2020 0
Hồ Chí Minh 0 25/05/2020 0
Hồ Chí Minh 0 23/05/2020 0
Hồ Chí Minh 0 22/05/2020 0
Hồ Chí Minh 0 22/05/2020 8
Hồ Chí Minh 0 18/05/2020 0
Lào Cai 0 14/05/2020 7
Hồ Chí Minh 0 12/05/2020 0
Hồ Chí Minh 0 11/05/2020 0
Hồ Chí Minh 0 07/05/2020 0
Hồ Chí Minh 0 05/05/2020 0
Hồ Chí Minh 0 05/05/2020 0
Hồ Chí Minh 0 28/04/2020 0
Hồ Chí Minh 0 25/04/2020 0
Hồ Chí Minh 0 22/04/2020 0
Hồ Chí Minh 338 10/04/2020 0
Hồ Chí Minh 453 08/04/2020 0
Hồ Chí Minh 586 08/04/2020 1
Hồ Chí Minh 825 08/04/2020 0
Hồ Chí Minh 348 06/04/2020 0
Hồ Chí Minh 343 04/04/2020 0
Hồ Chí Minh 0 03/04/2020 1
Hồ Chí Minh 356 01/04/2020 0
Hồ Chí Minh 338 30/03/2020 0
Hồ Chí Minh 355 29/03/2020 1
Hồ Chí Minh 350 27/03/2020 1
Hà Nội 346 26/03/2020 3
Hồ Chí Minh 381 24/03/2020 3
Phú Thọ 491 16/03/2020 0
Hồ Chí Minh 352 08/03/2020 0
Hà Nội 353 26/02/2020 0
Hưng Yên 350 21/02/2020 0
Hải Phòng 481 17/02/2020 0
Hồ Chí Minh 458 13/01/2020 0
Tuyên Quang 379 25/12/2019 6
Hồ Chí Minh 397 05/12/2019 3
Tuyên Quang 391 25/11/2019 6
Yên Bái 360 22/11/2019 5
Thanh Hóa 375 19/11/2019 6
Hồ Chí Minh 481 18/11/2019 0
Hồ Chí Minh 411 11/11/2019 0
Hồ Chí Minh 384 08/11/2019 0
Hồ Chí Minh 413 08/11/2019 0
Thái Nguyên 560 06/11/2019 4
Hồ Chí Minh 522 19/09/2019 3
Hồ Chí Minh 375 13/09/2019 2
Hồ Chí Minh 397 10/09/2019 1
Hồ Chí Minh 387 10/09/2019 5
Hồ Chí Minh 482 27/08/2019 0
Hà Nội 402 23/08/2019 2
Hồ Chí Minh 499 08/08/2019 6
Hồ Chí Minh 402 03/08/2019 13
Hồ Chí Minh 412 02/08/2019 2
Hồ Chí Minh 411 26/07/2019 2
Hồ Chí Minh 836 25/07/2019 1
Hồ Chí Minh 394 12/07/2019 1
Hà Nội 502 13/05/2019 3
Hà Nội 472 25/04/2019 6
Hà Nội 518 25/04/2019 4
Hà Nội 675 25/04/2019 6
Hà Nội 579 25/04/2019 6
Hà Nội 448 25/04/2019 7
Hà Nội 440 03/04/2019 6
Hà Nội 461 03/04/2019 6
Hồ Chí Minh 0 22/03/2019 5
Hồ Chí Minh 515 01/11/2020 2
Hồ Chí Minh 717 04/03/2020 1
Hà Nội 485 26/12/2018 5
Hà Nội 550 26/12/2018 6
Hà Nội 585 26/12/2018 8
Hà Nội 507 26/12/2018 7
Hà Nội 597 19/12/2018 5
Hà Nội 720 19/12/2018 5
Hà Nội 473 19/12/2018 9
Hà Nội 580 19/12/2018 6
Hà Nội 526 04/12/2018 5
Hà Nội 609 04/12/2018 5
Hà Nội 466 04/12/2018 6
Hà Nội 594 04/12/2018 6
Hà Nội 498 04/12/2018 5
Hà Nội 618 04/12/2018 5
Hà Nội 0 04/12/2018 6
Hà Nội 0 04/12/2018 6
Hà Nội 522 04/12/2018 9
Hà Nội 544 04/12/2018 9
Hồ Chí Minh 535 01/12/2018 3
Hồ Chí Minh 735 01/12/2018 2
Hồ Chí Minh 779 01/12/2018 2
Hà Nội 491 29/11/2018 9
Hà Nội 593 29/11/2018 5
Hà Nội 493 29/11/2018 6
Hà Nội 526 29/11/2018 6
Hà Nội 816 29/11/2018 5
Hà Nội 672 14/11/2018 0
Hà Nội 541 14/11/2018 5
Hà Nội 537 14/11/2018 5
Hà Nội 658 14/11/2018 6
Hà Nội 681 23/10/2018 6
Hà Nội 516 23/10/2018 6
Hà Nội 610 16/10/2018 6
Hà Nội 533 04/10/2018 6
Hà Nội 742 04/10/2018 8
Hà Nội 672 04/10/2018 5
Hà Nội 702 04/10/2018 6
Hà Nội 486 28/08/2018 6
Hà Nội 594 28/08/2018 6
Hà Nội 777 28/08/2018 4
Hồ Chí Minh 692 15/08/2018 17
Hà Nội 600 10/08/2018 4
Hà Nội 630 11/11/2020 8
Hà Nội 610 06/08/2018 0
Hồ Chí Minh 580 02/08/2018 1
Bình Thuận 635 26/06/2018 0
Hồ Chí Minh 0 16/05/2018 0
Hồ Chí Minh 934 17/08/2017 3
Hồ Chí Minh 663 21/06/2017 8
Hồ Chí Minh 777 20/04/2017 4
Hồ Chí Minh 708 19/04/2017 3
Hồ Chí Minh 830 19/04/2017 0
Hồ Chí Minh 774 01/04/2017 8
Hồ Chí Minh 781 15/03/2017 3
Hồ Chí Minh 817 14/03/2017 1
 Hỗ trợ trực tuyến
Phòng kỹ thuật
Phòng kinh doanh
 Liên kết website
 Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  5
 • Hôm nay:
  2719
 • Tuần này:
  7939
 • Tuần trước:
  66541
 • Tháng trước:
  69260
 • Tất cả:
  12067036
Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BBU

Trụ sở chính: Số 168 Đường Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Chi nhánh phía Bắc: Tầng 03, Số 92 Yết Kiêu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chi nhanh số 1: Số 14/16C7, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08 6273 3456 Fax: 08 3856 9823

Mã số thuế: 0312539862

hotline photo: Hotline Red hotline-red.gif 0969 232 969 (Zalo, Viber)

Email: bbuvn68@gmail.com

Thiết kế website www.webso.vn

Thông tin đăng ký

 Đóng
  

Thôn tin đăng nhập

 Đóng