Các dịch vụ khác

Tiêu đề Nơi đăng Xem Cập nhật Ảnh
Cần Thơ 0 10/01/2022 0
Hồ Chí Minh 0 14/12/2021 0
An Giang 0 09/12/2021 0
Hồ Chí Minh 0 11/11/2021 0
Vĩnh Long 0 30/09/2021 0
Hồ Chí Minh 0 18/09/2021 0
Hậu Giang 0 19/08/2021 0
Hà Giang 0 24/06/2021 0
Hồ Chí Minh 0 21/06/2021 0
Hồ Chí Minh 0 16/06/2021 0
Hồ Chí Minh 0 12/06/2021 0
Hồ Chí Minh 0 19/05/2021 0
Hồ Chí Minh 0 14/05/2021 0
Hà Nội 0 10/05/2021 0
Hà Nội 0 10/05/2021 0
Hồ Chí Minh 0 22/04/2021 0
Hồ Chí Minh 0 17/04/2021 1
Hà Nội 0 17/04/2021 2
Hồ Chí Minh 0 08/04/2021 7
Vĩnh Long 0 18/03/2021 4
Hồ Chí Minh 0 13/03/2021 0
Hồ Chí Minh 0 12/03/2021 0
Hồ Chí Minh 0 06/03/2021 1
Bà Rịa - Vũng Tàu 0 01/03/2021 1
Hồ Chí Minh 0 21/02/2021 1
Hồ Chí Minh 0 13/02/2021 1
Bình Dương 0 03/02/2021 3
Hồ Chí Minh 0 22/01/2021 1
Hồ Chí Minh 0 22/01/2021 1
Hồ Chí Minh 0 12/01/2021 1
Hồ Chí Minh 0 11/01/2021 1
Hồ Chí Minh 0 10/01/2021 1
Hồ Chí Minh 0 09/01/2021 1
Hồ Chí Minh 0 08/01/2021 1
Hồ Chí Minh 0 06/01/2021 1
Hồ Chí Minh 0 02/01/2021 1
Hồ Chí Minh 0 01/01/2021 1
Hồ Chí Minh 0 28/12/2020 1
Hồ Chí Minh 0 27/12/2020 1
Hồ Chí Minh 0 25/12/2020 1
Hồ Chí Minh 0 25/12/2020 1
Hồ Chí Minh 0 21/12/2020 1
Bà Rịa - Vũng Tàu 0 19/12/2020 1
Hồ Chí Minh 0 18/12/2020 1
Hồ Chí Minh 0 17/12/2020 1
Hồ Chí Minh 0 24/11/2020 2
Sóc Trăng 0 20/11/2020 7
Hồ Chí Minh 0 13/11/2020 1
Hồ Chí Minh 0 10/11/2020 2
Bạc Liêu 0 19/10/2020 4
Hà Nội 0 24/09/2020 3
Hồ Chí Minh 0 17/09/2020 0
Hà Nội 0 10/09/2020 0
Hồ Chí Minh 0 26/08/2020 5
Hồ Chí Minh 0 24/08/2020 1
Hồ Chí Minh 0 21/08/2020 0
Vĩnh Long 0 20/08/2020 3
Hồ Chí Minh 0 17/08/2020 1
Hồ Chí Minh 0 14/08/2020 2
Hồ Chí Minh 0 13/08/2020 1
Hồ Chí Minh 0 04/08/2020 5
Hồ Chí Minh 0 02/08/2020 2
Hồ Chí Minh 0 31/07/2020 8
Hồ Chí Minh 0 30/07/2020 4
Hồ Chí Minh 0 29/07/2020 4
Hồ Chí Minh 0 28/07/2020 0
Hồ Chí Minh 0 24/07/2020 1
Hồ Chí Minh 0 23/07/2020 5
Hồ Chí Minh 0 20/07/2020 9
Hồ Chí Minh 0 09/07/2020 7
Hồ Chí Minh 0 07/07/2020 1
Hồ Chí Minh 0 30/06/2020 2
Hồ Chí Minh 0 29/06/2020 5
Hồ Chí Minh 0 27/06/2020 1
Hồ Chí Minh 0 26/06/2020 1
Hồ Chí Minh 0 09/06/2020 1
Hậu Giang 0 09/06/2020 3
Hồ Chí Minh 0 08/06/2020 1
Hồ Chí Minh 0 07/06/2020 1
Hồ Chí Minh 0 06/06/2020 4
Vĩnh Long 0 03/06/2020 3
Hồ Chí Minh 0 02/06/2020 3
Hồ Chí Minh 0 30/05/2020 3
Hồ Chí Minh 0 29/05/2020 1
Cần Thơ 0 27/05/2020 4
Hồ Chí Minh 0 26/05/2020 5
Hồ Chí Minh 0 25/05/2020 3
Hồ Chí Minh 236 25/05/2020 3
Hồ Chí Minh 0 24/05/2020 1
Cần Thơ 0 21/05/2020 3
Vĩnh Long 0 20/05/2020 3
Hồ Chí Minh 0 19/05/2020 1
Cần Thơ 0 14/05/2020 4
Tiền Giang 0 14/05/2020 3
An Giang 0 11/05/2020 3
Sóc Trăng 0 09/05/2020 3
Hồ Chí Minh 0 07/05/2020 6
Hồ Chí Minh 0 06/05/2020 2
Hồ Chí Minh 0 26/04/2020 1
Hồ Chí Minh 0 23/04/2020 1
Hà Nội 0 20/04/2020 2
Hồ Chí Minh 214 10/04/2020 1
Hồ Chí Minh 202 07/04/2020 0
Hồ Chí Minh 824 07/04/2020 0
Hồ Chí Minh 197 06/04/2020 1
Hồ Chí Minh 193 02/04/2020 0
Hồ Chí Minh 206 01/04/2020 1
Hồ Chí Minh 189 30/03/2020 3
Hồ Chí Minh 191 28/03/2020 0
Hà Nội 201 25/03/2020 10
Hồ Chí Minh 205 25/03/2020 0
Hà Nội 189 25/03/2020 13
Hà Nội 194 24/03/2020 13
Hà Nội 188 24/03/2020 21
Hồ Chí Minh 209 22/03/2020 0
Hồ Chí Minh 210 21/03/2020 0
Hồ Chí Minh 197 20/03/2020 0
Hồ Chí Minh 196 20/03/2020 0
Hồ Chí Minh 217 16/03/2020 0
Hà Nội 203 14/03/2020 2
Hồ Chí Minh 197 14/03/2020 0
Nam Định 246 12/03/2020 1
Hồ Chí Minh 195 12/03/2020 1
Hà Nội 217 11/03/2020 3
Hồ Chí Minh 200 10/03/2020 11
Hồ Chí Minh 299 05/03/2020 0
Hồ Chí Minh 206 28/02/2020 0
Hồ Chí Minh 261 26/02/2020 0
Long An 198 25/02/2020 3
Hồ Chí Minh 231 25/02/2020 1
Hồ Chí Minh 229 23/02/2020 1
Hà Nội 237 21/02/2020 12
Hà Nội 214 21/02/2020 13
Hà Nội 266 21/02/2020 13
Hà Nội 224 21/02/2020 10
Hồ Chí Minh 259 19/02/2020 1
Hồ Chí Minh 229 12/02/2020 1
Đồng Tháp 193 11/02/2020 3
Hồ Chí Minh 232 16/01/2020 0
Hồ Chí Minh 220 04/01/2020 2
Cần Thơ 211 27/12/2019 3
Đồng Tháp 222 18/12/2019 5
Bình Dương 243 14/12/2019 3
Hồ Chí Minh 238 13/12/2019 0
Hồ Chí Minh 357 02/12/2019 0
Hà Nội 243 08/11/2019 4
Hồ Chí Minh 232 01/11/2019 0
Hồ Chí Minh 283 23/10/2019 3
Hồ Chí Minh 391 21/10/2019 2
Hồ Chí Minh 0 17/10/2019 3
Hải Dương 0 15/10/2019 11
Hà Nội 240 27/09/2019 6
Hà Nội 313 08/09/2019 2
Hồ Chí Minh 259 12/08/2019 1
Khánh Hòa 252 08/08/2019 1
Nghệ An 292 06/08/2019 2
Hà Nội 0 04/05/2019 6
Hồ Chí Minh 301 27/04/2019 0
Đà Nẵng 335 05/04/2019 0
Hà Nội 326 04/04/2019 3
Hồ Chí Minh 381 28/12/2018 0
Hải Dương 380 27/11/2018 9
Hà Nội 409 02/10/2018 0
Vĩnh Long 457 26/09/2018 6
Cần Thơ 430 24/09/2018 4
Hồ Chí Minh 402 03/09/2018 1
Hồ Chí Minh 519 09/08/2018 5
Hồ Chí Minh 414 02/08/2018 2
Hồ Chí Minh 503 08/06/2018 4
Hồ Chí Minh 477 08/06/2018 5
Hồ Chí Minh 478 08/06/2018 5
Hồ Chí Minh 507 08/06/2018 5
Hồ Chí Minh 434 08/06/2018 5
Hồ Chí Minh 460 08/06/2018 5
Hồ Chí Minh 487 08/06/2018 5
Hồ Chí Minh 469 08/06/2018 5
Hồ Chí Minh 405 08/06/2018 5
Hồ Chí Minh 519 08/06/2018 5
Hồ Chí Minh 455 08/06/2018 5
Hồ Chí Minh 517 08/06/2018 5
Hồ Chí Minh 454 08/06/2018 5
Hồ Chí Minh 519 08/06/2018 4
Hồ Chí Minh 435 08/06/2018 4
Hồ Chí Minh 492 08/06/2018 5
Hồ Chí Minh 396 08/06/2018 5
Hồ Chí Minh 543 06/06/2018 5
Hồ Chí Minh 442 06/06/2018 5
Hồ Chí Minh 521 06/06/2018 5
Hồ Chí Minh 496 06/06/2018 5
Hồ Chí Minh 443 06/06/2018 5
Hồ Chí Minh 434 06/06/2018 5
Hồ Chí Minh 493 06/06/2018 4
Hồ Chí Minh 432 06/06/2018 5
Hồ Chí Minh 482 12/05/2018 0
Hồ Chí Minh 441 12/05/2018 7
Hồ Chí Minh 479 12/05/2018 9
Hà Nội 485 10/04/2018 1
Hồ Chí Minh 0 02/02/2018 4
Hà Nội 0 06/11/2017 1
Hà Nội 965 02/10/2017 0
Hà Nội 551 18/09/2017 5
Hồ Chí Minh 525 26/05/2017 2
Hồ Chí Minh 602 25/04/2017 2
Hồ Chí Minh 776 07/03/2017 1
Hồ Chí Minh 793 26/12/2016 2
 Hỗ trợ trực tuyến
Phòng kỹ thuật
Phòng kinh doanh
 Liên kết website
 Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  11
 • Hôm nay:
  149
 • Tuần này:
  149
 • Tuần trước:
  66296
 • Tháng trước:
  66296
 • Tất cả:
  8841378
Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BBU

Trụ sở chính: Số 168 Đường Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Chi nhánh phía Bắc: Tầng 03, Số 92 Yết Kiêu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chi nhanh số 1: Số 14/16C7, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08 6273 3456 Fax: 08 3856 9823

Mã số thuế: 0312539862

hotline photo: Hotline Red hotline-red.gif 0969 232 969 (Zalo, Viber)

Email: bbuvn68@gmail.com

Thiết kế website www.webso.vn

Thông tin đăng ký

 Đóng
  

Thôn tin đăng nhập

 Đóng